Sviatok, ktorý by nemal byť len o kvetoch

Predstavte si dvoch ľudí, ktorí v škole píšu test. Obom sa podarí zodpovedať rovnakých deväť z desiatich otázok, no kým jedného učiteľ ocení jednotkou, druhému sa ujde iba dvojka. Zdá sa vám to absurdné? Určite, a to aj v prípade, ak by jedným študentom bol muž a druhým žena.

Niečo veľmi podobné sa však stále deje na trhu práce. Slovenské ženy zarobia za hodinu v priemere takmer o pätinu menej ako muži a platová nerovnosť sa prejavuje aj v prípadoch, ak zástupcovia oboch pohlaví zastávajú totožné pozície. Veľký nepomer pretrváva aj v pomere mužov a žien vo vrcholných manažmentoch firiem či v politike.

Neodôvodnený rozdiel v odmeňovaní žien a mužov u nás patrí medzi najvyššie v Európskej únii, výrazne podpriemerné sú aj miera zamestnanosti žien, podiel detí v predškolskej výchove či zapojenie mužov do rodičovskej dovolenky.

Na tieto súvislosti netreba zabúdať ani dnes, počas Medzinárodného dňa žien, keď sa my muži chceme ženám poďakovať za ich úsilie a obetavosť. Pripomenúť si treba i to, že slovenské ženy, v porovnaní s ich náprotivkami, stále strávia zhruba trikrát toľko času nad neplatenými prácami pri starostlivosti o domácnosť alebo deti.

A to často aj na úkor ich kariéry, keď si z praktických dôvodov neraz radšej volia zamestnania s kratším pracovným časom alebo menšou plácou. Dôsledkom takéhoto správania sú aj nižšie dôchodky a väčšie ohrozenie žien chudobou v starobe. Veľkým problémom stále zostávajú aj historické predsudky časti spoločnosti, dvojaký meter zamestnávateľov alebo slabšie oceňovanie „typicky“ ženských povolaní.

Čoraz väčšia časť spoločnosti si však uvedomuje, že takáto nerovnosť nie je správna. Pre zlepšenie môžeme veľa spraviť i my muži, či už odbremenením žien od časti povinností pri starostlivosti o domácnosť a rodinu, alebo zdieľaním časti rodičovskej dovolenky.

V mnohých aspektoch je však nevyhnutné zapojenie celej spoločnosti, či už ide o zvyšovanie dostupnosti jaslí a škôlok, podporovanie flexibilného pracovného času, alebo nastavenie sociálneho systému, ktorý bude rovnoprávnosť podporovať.

Nie je to pritom len otázka férovosti, pozitívne dôsledky môžeme pocítiť všetci. Viaceré svetové výskumy ukazujú, že firmám so ženami v manažmente sa darí dosahovať vyššiu návratnosť kapitálu a menej často sú spájané aj s podvodmi. Ženy sú už dnes v priemere vzdelanejšie, lepšie ovládajú cudzie jazyky a mnohým z nich sa darí kultivovať aj politiku.

Veľkú pozornosť tejto téme preto venuje aj Európska únia, ktorá na opatrenia vedúce k rovnocennejšiemu zapojeniu žien do pracovného procesu vynakladá značné prostriedky. Napríklad na rozšírenie kapacít v našich jasliach a škôlkach je do roku 2020 vyhradených 155 miliónov eur, vďaka ktorým môže v predškolských zariadeniach pribudnúť až 20-tisíc miest.

V tomto roku sa Európsky parlament bude zaoberať aj viacerými návrhmi, ktoré môžu nielen pomôcť pracujúcim rodičom nájsť rovnováhu medzi súkromným a pracovným životom, ale môžu aj pomôcť zvýšiť účasť žien na trhu práce.

Na odstraňovaní nerovnosti však musia ďalej pracovať aj národné orgány. Neodôvodnený rozdiel v odmeňovaní žien a mužov u nás totiž patrí medzi najvyššie v Európskej únii, výrazne podpriemerné sú aj miera zamestnanosti žien, podiel detí v predškolskej výchove či zapojenie mužov do rodičovskej dovolenky.

Slovenským ženám by som preto pri ich sviatku chcel okrem zdravia, šťastia a trpezlivosti zaželať aj čo najviac partnerov či politikov, pre ktorých MDŽ znamená viac ako len kyticu či pozvanie na večeru.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
brexit, veľká británia, vlajka,

Rozlúčka s obrúčkou

29.03.2017 22:00

MIROSLAV ČAPLOVIČ: Británia po rokoch snaženia vstúpila do európskeho zväzku v januári 1973. Po 44 rokoch oficiálne začala dávať dole z ruky európsku obrúčku.

parlament, nrsr, NR SR,

Malá násobilka

29.03.2017 11:00

PETER JAVŮREK: Stále platí, že ak má byť zrušenie Mečiarových amnestií úspešné, koalícia a opozícia budú musieť dospieť k vzájomnej dohode.

Tomáš Profant

Posvätný obchod a pokrok

29.03.2017 08:00

TOMÁŠ PROFANT: Slovenská vláda odsúhlasila zákaz predaja vo väčšine obchodov počas všetkých sviatkov.

Angela Merkelová

Merkelová: EÚ musí o brexite rokovať spravodlivo

29.03.2017 19:48

Nemecko sa pokúsi o to, aby mal brexit čo najmenší vplyv na občanov Európskej únie žijúcich v Británii.

Euro, peniaze, kalkulačka

Čerpanie eurofondov majú zjednodušiť zmeny v zákone

29.03.2017 19:07

Zjednodušenie čerpania eurofondov a zníženie administratívy je zámerom novely zákona o príspevku poskytovanom z eurofondov-

Spravodlivosť, súd, súdnictvo, kladivko

Kyjev nedokázal súdu vysvetliť, prečo nesplatil Rusku pôžičku

29.03.2017 18:45

Ukrajina nedokázala uspokojivo vysvetliť, prečo nesplatila Rusku dlh tri miliardy dolárov z roku 2013.

peniaze, eurá

Brexit môže výrazne zvýšiť platby Slovenska do EÚ

29.03.2017 16:09

Vystúpenie Veľkej Británie z EÚ môže pre Slovensko znamenať dodatočné desiatky miliónov eur, ktorými bude musieť prispieť do rozpočtu únie.