Ako regulovať monopoly

Nobelovu cenu v oblasti ekonomických vied, ktorú však oficiálne udeľuje Švédska centrálna banka, v tomto roku získal francúzsky ekonóm Jean Tirole. Získal ju za práce, ktorých predmetom boli analýzy trhovej regulácie.

26.10.2014 22:00
debata

Regulácia v ekonomike znamená usmerňovanie hospodárskej činnosti súkromného sektora štátom. Švédska kráľovská akadémia označila Jeana Tirola za najvplyvnejšieho ekonóma súčasných dní. Treba poznamenať, že mnohé desaťročia cenu získavali americkí ekonómovia, a preto je francúzsky laureát výnimkou potvrdzujúcou pravidlo.

V minulom roku Nobelovu cenu za ekonómiu získali americkí ekonómovia Peter Hansen, Jugine Fama a Robert Schiller. Naposledy menovaný sa považuje za teoretického ekonóma, ktorý predpovedal finančnú krízu v roku 2008. Už v roku 2006 Robert Schiller hovoril o veľmi významnom riziku celosvetovej krízy. V septembri 2007, rok pred krachom globálnej investičnej banky Lehman Brothers, zverejnil článok o budúcich otrasoch na hypotekárnom trhu v USA.

Vráťme sa teda k tohtoročnej cene. Prínos Jeana Tirola v oblasti ekonomických vied je najmä vo sfére mikroekonomickej analýzy. Jeho najznámejšia práca sa týka teórie kolektívnych reputácií. Ide o rozvoj teórie Georgea Arthura Akerloffa o trhoch s asymetrickými informáciami, teda o trhoch, kde majú ich účastníci rôzne množstvo informácií. Táto teória formalizuje, opisuje a vykladá v podobe matematického modelu také pojmy, ako sú reputácia, kvalita tovaru alebo služby, čestné správanie. Koncepcia navrhnutá Jeanom Tirolom je základom mnohých prác iných autorov. Francúzsky ekonóm zverejnil viac ako 100 vedeckých prác z oblasti ekonomickej teórie, teórie hier, ale aj podnikových financií. Jeho monografia Teória odvetvovej organizácie je všeobecne priznaným štandardom univerzitnej učebnice, ktorú však nikto na Slovensku nikdy nevydal.

Vo vyhlásení výboru pre udeľovanie cien sa hovorí, že práce ekonóma umožnili značne zlepšiť reguláciu odvetví, v ktorých má prevahu niekoľko veľkých spoločností.

Ak by sa tieto trhy neregulovali, viedlo by to k sociálne neželaným efektom, neopodstatnenému rastu cien tovarov či služieb veľkých spoločností kontrolujúcich trh, ale aj k tomu, že na trhu by sa udržali nerentabilné firmy žijúce vďaka tomu, že nepúšťajú na trhy služby a tovary konkurentov.

Keď ekonóm začal svoje práce v polovici osemdesiatych rokov publikovať, stal sa inšpirátorom mnohých výskumných prác týkajúcich sa zlyhaní trhu. Jeho analýza firiem s trhovou mocou predstavuje celostnú teóriu, ktorej základom sú politické otázky. Stručne sa dajú zhrnúť do jednej vety. Ako sa má vláda správať k zlúčeným firmám, alebo ku kartelom, a ako má regulovať monopoly?

Jean Tirol vytvoril všeobecný základ pre vypracovanie opatrení, ktoré sa týkajú regulácie rôznych odvetví ekonomiky. Podľa jeho myšlienok môžu vlády podporovať veľké firmy, ale súčasne musia vedieť zabrániť škodám, ktoré by mohli spôsobiť konkurentom, ale aj spotrebiteľom.

Pred zverejnením výskumov Jeana Tirola sa vlády pri regulácii činnosti veľkých firiem riadili jednoduchými pravidlami. Bolo to napríklad určenie cenového stropu či zákaz spolupráce potenciálne si konkurujúcich firiem.

Francúzsky ekonóm je známy aj svojimi prácami v oblasti makroekonomickej analýzy. Vytvoril matematické modely takých pojmov ako reputácia, kvalita a spravodlivá konkurencia. Dnes sú tieto pojmy aj súčasťou aparátu reálnej ekonomiky. Práve preto sa dá povedať, že francúzsky ekonóm si cenu zaslúžil.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Nobelova cena #monopol #ekonómia