Chobotnica a jej chápadlá

V ekonómii nájdeme mnoho príkladov toho, ako najlepšie úmysly viedli k najhorším výsledkom. Zapojenie úradu rómskeho splnomocnenca do všetkých úrovní rozhodovania Slovenskej republiky bolo takisto vedené dobrými úmyslami, vytvorilo však nebezpečnú chobotnicu so všetkými jej neželanými dôsledkami.

12.05.2015 14:00
debata (2)

Kto rozdeľuje, ten panuje. V tomto prípade, kto rozdeľuje peniaze, ten panuje nad všetkým, čo sa týka jedného etnika. Je to jasná úmera, a keďže na plynutie financií z úradu splnomocnenca neplatia rovnaké pravidlá, ako na dotácie z iných verejných inštitúcií, vrátane ostražitosti mimovládnych organizácií, úrad má jednoduchý nástroj na podporu vybraných starostov a mimovládnych organizácií.

Navyše, a to je dôležitejšie, úrad splnomocnenca nerozhoduje iba o svojom bohatom rozpočte, ale cez ním delegovaných zástupcov v rozličných výboroch, pracovných skupinách a grantových domácich aj zahraničných schémach výrazne ovplyvňuje i ďalšie finančné toky k všetkým a všetkému, čo má v názve slovo „rómsky“. Zjednodušene, úrad vďaka vytvorenej chobotnici kontroluje, kto financie dostane a kto nie. Kto bude vplyvný a bohatý Róm a kto bude štyri roky mimo.

Zvyk privolať úrad splnomocnenca vždy, keď sa vo financovanej aktivite či tvorenej politike mihne slovo Róm, vznikol v dobrej viere nás, majority, že sa patrí prizývať hlavného a jediného zástupcu rómskej menšiny vždy, keď ide (aj) o Rómov. Vyzerá to logicky a je to i pohodlnejšie, ako spolupracovať s rómskymi odborníkmi a mimovládnymi organizáciami. Pomáhame však vytvárať obraz rómskeho kráľa, ktorý rozdáva peniaze z pokladnice európskeho a slovenského verejného rozpočtu.

Väčšina Rómov žije medzi bielou majoritou a nikto v ich okolí by možno nezdôrazňoval, že sú Rómovia, ak by sa to obciam finančne nevyplácalo. Raz za čas tak prídu komisári rátajúci Rómov na Slovensku a ak má starosta dostatočný počet ľudí, ktorí pripomínajú Rómov, získa nárok na financie, miesto v Atlase rómskych komunít a podporu z úradu. Ak sa mu podarí prebojovať medzi 150 obcí určených úradom – na základe nikde nepublikovaných, verejne nediskutovaných, ale vraj odborných analýz – tak má dokonca automatický nárok na európske fondy.

Chobotnica, ktorú sme nevedomky pomohli budovať, poškodzuje Rómov a ochudobňuje aj majoritu. Rómovia stratili rovnaký kontakt s verejnými inštitúciami, ako majú ostatní občania – vďaka farbe pleti automaticky spadajú pod jediný úrad. Teda nie priamo pod inštitúcie, ktoré sú jediné zodpovedné za konkrétne politiky a služby voči všetkým občanom Slovenska, vrátane malej skupiny obyvateľov, ktorá sa dobrovoľne hlási k rómskej národnosti. Rovnako donori nekoordinujú svoje plány s inštitúciami, ale s partičkou niekoľko desiatok verných jednému človeku.

Začalo sa to možno už zmenou štatútu splnomocnenca, ktorá ho posunula z roviny navrhovania systémových riešení do roviny exekutívnej a ktorá dláždila cestu pre neuveriteľné zlyhanie Európskej komisie. Tá vyčlenila stovky miliónov eur exkluzívne pre tých, koho na Slovensku majorita označuje za Rómov a ktorí sú zároveň zadobre so splnomocnencom.

Je čas, aby sme v záujme majority aj Rómov zrušili chobotnicu, presunuli financie tam, kde sú transparentne kontrolovateľné a kde prinesú najvyšší úžitok, primárne v súlade s cieľmi a potrebami Slovenska. Úrad splnomocnenca nech sa poobzerá po činnostiach ostatných splnomocnencov a nech je počuť jeho odborný, nie politický a segregačný hlas.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #Rómovia #splnomocnenec pre rómske menšiny