Dôchodkové peripetie

14.01.2016 08:00

Politika Smeru je zväčša primerane objektívna a vyvážená. Napĺňa obsahovú stránku tej časti Ústavy SR, ktorá hovorí o sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomike uplatňovanej v SR. Veľmi sa blíži k vyváženým a moderným spoločenským systémom uplatňovaným v škandinávskych krajinách.

Napriek pozitívne vnímaným a prijímaným tzv. sociálnym balíčkom iniciovaných vládami Smeru je nutné upozorniť na ešte neriešené a veľmi pálčivé problémy v oblasti starobných dôchodkov. Žiaľ, súčasná vláda v roku 2012 podľahla ideologickému tlaku pravice, keď zákonnou úpravou zrušila logický a spoločensky vyvážene solidárny tzv. švajčiarsky systém valorizácie dôchodkov (50 percent vo vzťahu k rastu spotrebiteľských cien v domácnostiach dôchodcov a 50 percent vo vzťahu k rastu nominálnych miezd) a v prechodnom období ho nahradila valorizáciou o pevnú sumu.

Hovorca rezortu práce Michal Stuška tento krok vlády vtedy odôvodnil takto: „Prostredníctvom pevnej sumy počas prechodného obdobia sa zavádza solidarita medzi penzistami s podpriemernými a nadpriemernými dôchodkami.”

Uplatnením valorizácie dôchodkov len vo vzťahu k rastu spotrebiteľských cien sa však dosiahne negatívny stav, že reálna úroveň dôchodkov zostane natrvalo v podstate len na úrovni z roku 1989. Ich úroveň v reálnom vyjadrení bola v roku 2014 totiž dokonca približne o 1 percento nižšia ako v roku 1989. Rozdiel len málo vyrovnávajú vianočné príspevky. Navyše sa – ekonomicky nesprávne – uzákonilo, že po prechode na valorizáciu dôchodkov len vo vzťahu k rastu spotrebiteľských cien sa valorizácia bude uskutočňovať percentuálne. Čiže pri približne rovnakom vplyve rastu cien vo všetkých domácnostiach dôchodcov – vyrovnanie dostanú diferencovane.

Riešením je urýchlený návrat k tzv. švajčiarskemu – solidárnemu modelu valorizácie dôchodkov. A to objektívne dvojzložkovo: vo vzťahu k rastu cien pevnou sumou a vo vzťahu k rastu miezd percentuálne. Raz sa tak už valorizovalo. Vylúčiť nemožno ani valorizáciu oboch zložiek spolu pevnou sumou.

Prvá vláda SMER-SD sa v Programovom vyhlásení vlády SR zaviazala vyriešiť problém kategórie tzv. starodôchodcov.

Táto „kategória“ nepriamo vznikla – podľa návrhu Ľudovíta Kaníka a spol., a to vlastne protiústavným zvýšením dôchodkov od 1. 1. 2004 len novodôchodcom, hoci platili do systému rovnako ako starodôchodcovia.

Starodôchodcov je u nás ešte stále približne 576-tisíc. Z nich bytostne poškodených je okolo 200-tisíc. V priemere sú diskriminovaní o 74 eur mesačne.

Na tento problém neustále upozorňuje Jednota dôchodcov na Slovensku, ako aj mnohí odborníci a publicisti. Padli návrhy, aby sa dôchodky starodôchodcov prepočítali podľa princípov platných po 1. januári 2004. Predsta­vitelia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny a Sociálnej poisťovne to odmietali. Že vraj je to prácne. Nepochopiteľne a pofidérne na návrhy reagujú predstavitelia Sociálnej poisťovne i Ministerstva práce s tým, že téma je uzatvorená. Uzatvorená je len pre nich, nie však vecne.

V návrhu riešenia sa núka síce nesystémový, ale jednoduchý postup: v rámci 3. sociálneho balíčka zaradiť zvýšenie dôchodkov starodôchodcom o pevnú sumu 74 eur mesačne. A to aj na úkor navrhovaného zvýšenia vianočných príspevkov a uplatnenia 13. dôchodku.

Pochopiteľne, najsprávnejšie by bolo všetky starodôchodky prepočítať na systém platný od 1. januára 2004.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#vláda #dôchodok #Smer #dôchodkové sporenie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku