Verejná mienka a platy učiteľov

Odhliadnuc od toho, že nie sú zodpovedané ani základné otázky, ktoré sa týkajú učiteľských platov, ako napríklad ich skutočná priemerná výška či adekvátnosť ich veľkosti vzhľadom na individuálny výkon, prevláda údajne vo verejnosti názor, že ich navýšenie je žiaduce.

07.10.2016 15:00
debata (19)

Súčasne so zvyšovaním učiteľských platov sa má zachovať, a podľa jednej z najnovších iniciatív, požadujúcej ich paušálne zvýšenie o rovnakú sumu, dokonca prehĺbiť mieru nivelizácie. Verejná mienka je vraj s týmto názorom stotožnená a len neochota až odpor súčasnej vlády bráni realizovať spravodlivé a oprávnené požiadavky učiteľského stavu. Toľko mytológia, a teraz trochu reality.

V prvom rade, niečo ako všeobecný súhlas, ktorý posväcuje samotné zvyšovanie učiteľských platov, neexistuje. Tak ako neexistuje všeobecný súhlas s ničím, čo sa týka očakávaných zmien v školstve. Takisto nie je pravdou, že zvyšovanie výdavkov do školstva všeobecne a v platovej oblasti zvlášť, prinesie automaticky rast jeho kvality.

Napokon hlbokým nedorozumením je aj tvrdenie, že za terajšie „podvyživenie“ tohto rezortu, a teda aj za nízke učiteľské platy, nesie zodpovednosť výlučne niektorá konkrétna, napríklad súčasná či minulá, vláda.

K spájaniu zodpovednosti za dnešný stav s nejakou konkrétnou vládou iba toľko, že by takéto tvrdenie bolo smiešne, keby nebolo také trápne a priehľadne účelové. Tí, čo teraz tak vehementne kritizujú súčasnú vládu a podporujú všetko, čo učitelia podnikajú, neurobili nič užitočné vtedy, keď to urobiť mohli a mali.

Naopak, svojimi nekompetentnými zásahmi do systému, ktorý v skutočnosti nikdy systémom nebol, prehlbovali jeho krízu. Tento železný zákon devastačného vplyvu politiky a politikov na školstvo platí pre všetky vlády v doterajších dejinách Slovenska rovnako a bez výnimky. Teraz k mýtu o všeobecnej podpore učiteľských požiadaviek slovenskou verejnosťou. Je pravdou, že s platovými požiadavkami pedagógov sa časť daňových poplatníkov stotožňuje. Veľkosť tejto množiny však nie je známa. Je síce možné, no nič viac, len možné, že podpora rastu týchto platov stúpa priamo úmerne s úrovňou vzdelania sympatizantov. Toto, pochopiteľne, do istej miery zvyšuje legitimitu učiteľských požiadaviek, ale ani to nikoho neoprávňuje na ich nekritickú obhajobu.

Patrí medzi verejné tajomstvá, že práca učiteľa je, za predpokladu, že sa vykonáva odborne a svedomite, veľmi náročná, namáhavá a zodpovedná. Ale iba za uvedeného predpokladu. Na druhej strane však prax dostatočne preukázateľne dokazuje, že v skutočnosti sú rozdiely v práci jednotlivých učiteľov také veľké, že tak, ako sú niektorí podhodnotení, tak sú iní vysoko nadhodnotení.

V prípade niektorých možno vysloviť vážne pochybnosti, či vôbec majú morálny nárok na akýkoľvek plat. Skôr by ich mohli brať na zodpovednosť za škody, ktoré na žiakoch napáchali. Dožadovať sa teda zvyšovania svojho platu len a len na základe toho, že som zamestnaný ako učiteľ, je neobhájiteľné. Mimochodom, to platí aj o argumente, že mi patrí vyšší plat, lebo mám vyššie životné náklady, pretože žijem v oveľa väčšej obci ako niekto iný Na druhej strane pokus „podplatiť“ časť učiteľov a rozbiť aj tak veľmi slabý učiteľský front je veľmi dobrý ťah. Pripomína to síce viac Machiavelliho ako politika uznávajúceho demokratické hodnoty, no rozhodne by to mohlo pomôcť ušetriť prostriedky štátneho rozpočtu. Veď o to tu vlastne ide vždy až na prvom mieste.

Napriek uvedenému je požiadavka zvyšovania učiteľských platov vo svojej podstate čiastočne legitímna, a jej splnenie by bolo dobrým rozhodnutím. Na Slovensku máme stále ešte dosť skúsených, schopných a pracovitých učiteľov, ktorí si za svoju prácu zaslúžia vyššie ohodnotenie, než aké im v súčasnosti prislúcha, ako aj takých začínajúcich pedagógov, ktorí sa úprimne snažia o to, aby si výrazne vyššie ohodnotenie čo najskôr zaslúžili. Možno práve z tohto vychádzajúci umiernený a diferencovaný prístup k problému zvyšovania učiteľských platov by mohol byť tým, čo by mohla slovenská verejnosť skutočne akceptovať, a teda aj podporovať.

Požiadavka radikálneho a paušálneho zvyšovania platov v oblasti s takou prezamestnanosťou a takým vysokým podielom nekvalitnej práce zjednotí verejnosť skôr v nesúhlase než v podpore. Nech by túto podporu akokoľvek hlasno prejavoval ktokoľvek, ministra školstva nevynímajúc.

© Autorské práva vyhradené

19 debata chyba
Viac na túto tému: #školstvo #platy učiteľov