O živote v neoliberalizme

18.01.2017 10:00

Film Toni Erdmann je najnovším prírastkom v mikrožánri, ktorý spája ekonomické otázky so spoločenskými.

Na rozdiel od iných však problémy hospodárstva netematizuje priamo, ale ich využíva na vytvorenie podkladu pre príbeh o úsilí otca nájsť cestu k dcére žijúcej v inej krajine. Z politicko-ekonomického hľadiska je kľúčový konflikt medzi ekonomickou racionalitou dcéry a jej odmietnutím u otca. Pozitívnym prvkom je aj jasné pomenovanie problémov spôsobovaných korporátnymi aktérmi, ktorí nasledujú neoliberálnu ekonomickú logiku.

Film tak nie je prvoplánovou antikorporátnou agitkou, ale mnohovrstvovým komplexným dielom o ľudských nedorozumeniach, starnutí, postavení žien v mužskom svete, zmysle života, odcudzenosti a mnohých iných javoch.

Neznesiteľná ľahkosť prepúšťania

Z politicko-ekonomického hľadiska je hlavným pozitívom filmu schopnosť prepojiť neoliberalizmus ako hospodársky problém s neoliberalizmom ako typom ľudskej identity. Postava otca a jeho alter ega – Toniho Erdmanna – v súvislosti s dcérou Ines spochybní ľudskosť tohto typu identity. Absenciu humanistického prístupu potom dobre vidno v tematizovaní prepúšťania zamestnancov.

Pozadím vzťahu medzi otcom a dcérou je dcérino manažérske zamestnanie. Preň zanedbáva svojich rodičov. Jej úlohou je, aby si ju najala ropná firma, ktorá potrebuje prepustiť robotníkov pri ropných vežiach. Odbory tu vystupujú v role akejsi nepríjemnosti a prepúšťanie je nevyhnutnosťou kritizovanou otcom a samotnými Rumunmi.

Ľahkosť, s akou všetci ostatní akceptujú nutnosť prepúšťania, zvýrazňuje diskusia o potrebe modernizácie. Bez prepúšťania nemôže dôjsť k modernizácii, vysvetľuje Ines otcovi. S modernitou kontrastuje „tradičná“ rumunská dedina vedľa ropnej veže. Režisérka prostredníctvom Ines kritizuje aj západný paternalizmus, usilujúci sa o uchovanie tradičnosti. Nesnaží sa však nachádzať prepojenie tradície s modernitou, ale vo vzťahoch medzi Rumunmi a cudzincami si všíma nerovné ekonomické postavenie.

To, čo poznali kolonizovaní v Indii pod britskou nadvládou, poznáme v menej ostrej forme aj my v „našich“ automobilkách a vidíme to v úslužnosti Rumunov a Rumuniek, keď slúžia novodobým kolonizátorom či už ako súčasť bohatšej manažérskej vrstvy, alebo v rolách masérok, prípadne čašníčok. Nezdá sa však, že by ktokoľvek z tejto sféry spochybňoval systém. Ak proti novodobým „kolonizátorkám“ niekto bojuje, tak nepriamo, napríklad nedodávaním podkladov. Tento jav vidíme aj na Slovensku a jeho dôsledkom je odpor voči Západu, či jednoducho kapitalizmu. Na antielitárskom odpore potom stavajú populistické alternatívne médiá, ktoré však nezriedka svoju kritiku doplňujú o rasizmus, či homofóbiu.

Neoliberálna duša

Film okrem hospodárskych neduhov poukazuje aj na problémy spojené s prenikaním neoliberalizmu do ľudských duší. Ukazuje to najmä postava tvrdo konajúcej Ines. Kvalita filmu však spočíva aj v zobrazení ľudskejšej stránky zdanlivo bezcitných aktérov.

Celkové vyznenie filmu dokresľuje premýšľanie o tom, čo to vlastne je ľudskosť, ktorú režisérka Maren Adeová stavia do protikladu voči ekonomickej racionalite. Okrem svojrázneho humoru a tejto filozofickej linky je to však zmienená nejednoznačnosť postáv, ktorá z Toniho Erdmanna robí film roka. Hoci režisérke samej nešlo o to, aby film bol politickou výpoveďou, chcela, aby mal nejaký politický význam. Odvážim sa tvrdiť, že okrem skvelej psychologickej analýzy postáv sa jej podarilo aj toto.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Toni Erdmann #mikrožáner #film
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
64,99
Flower box čierna kocka "L" červené ruže

Flower box čierna kocka "L" červené ruže

33,99
Elite červené ruže

Elite červené ruže

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk