Polčas pre Európsku komisiu

, 16.05.2017 08:00

Európska komisia práve dosiahla polčas svojho mandátu, čo je dobrá príležitosť pozrieť sa na uplynulého dva a pol roka v úrade a zamyslieť sa nad nadchádzajúcim obdobím.

V športe sa dá ľahko pozrieť na výsledok po prvom polčase alebo na konci hry. Pri tvorbe politiky je to však zložitejšie. Rozhodnutia, ktoré dnes prijímame, nemajú okamžitý dosah. Snažíme sa vytvoriť politiky, ktorých efekt sa neskončí s mandátom úradu.

Táto výzva je o to väčšia, ak sa týka tvorby európskych politík, čo je veľmi zložitý proces. Tento proces berie do úvahy špecifický kontext každého členského štátu, musí získať podporu vlád a zvolených členov Európskeho parlamentu a musí vziať do úvahy všetky regióny a sektory naprieč Európou, či už je to sektor súkromný, verejný, alebo občiansky.

A nakoniec, musí garantovať ciele Európskej komisie, ako napríklad vytvorenie pracovných miest a zvýšenie hospodárskeho rastu. Preto je tento rozhodovací proces neslávne pomalý a ťažkopádny a treba mu venovať veľkú pozornosť.

Vytvárame legislatívu, ktorá zaručí, že doprava v Európe bude čistá, konkurencieschopná a prepojená.

A predsa je toto kontrolné cvičenie potrebné. V rámci neho porovnávame naše pôvodné sľuby a ciele s politikami, ktoré sme zaviedli na to, aby sme ich dosiahli. Ja som bol poverený zriadením Energetickej únie, ktorá je celkovou transformáciou súčasných energetických systémov s cieľom poskytnúť všetkým Európanom udržateľnú, bezpečnú a konkurencieschopnú energiu.

Tieto ciele môžu znieť jednoducho, ale v praxi znamenajú zásadnú zmenu celej ekonomiky, naprieč rozličnými politikami, ako sú doprava, energetika, klíma, životné prostredie, práva spotrebiteľov, obchod, regionálny rozvoj, vnútorný trh a tak ďalej.

Od čias Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ, ktoré v 50. rokoch dali dokopy zakladajúce členské štáty, tu nebol taký ambiciózny pokus zreformovať a vzájomné prepojiť energetické trhy. V tomto bode, môžem hrdo povedať, takmer všetky legislatívne opatrenia, ktoré sme plánovali, boli pretavené do konkrétnych a detailných návrhov.

Stojí za to spomenúť, že tento proces sa netýka len nás v EÚ. Ako globálny líder boja proti klimatickým zmenám Európa bola rozhodujúcou silou pri dosiahnutí a neskôr pri ratifikácii Parížskej dohody, čo bol historický úspech. V ďalšej fáze sme sa zapojili do viacerých medzinárodných iniciatív, aby sme motivovali našich partnerov k spolupráci.

Mohol by som spomenúť iniciatívy ako Globálny dohovor primátorov a starostov, Mestá pre klímu a energetiku, Misiu pre inovácie, v rámci ktorých sa všetky veľké svetové ekonomiky zaviazali pokročiť vo výskume a v rozvoji čistých technológií.

Hovorím, že takmer celá legislatíva je hotová, pretože sme uprostred príprav veľkého legislatívneho balíčka zameraného na nízko emisnú mobilitu a dopravu. Nie je tajomstvom, že tento sektor sa vyvíja rýchlosťou svetla, s novými technológiami, o ktorých sme pred pár rokmi mohli len snívať.

Naším cieľom je zabezpečiť, aby Európa bola pripravená na tento prechod: Európa môže byť líder a ukázať cestu ostatným krajinám a regiónom vo svete a môže sa tešiť z toho, že je priekopníkom na tomto poli.

Vytvárame legislatívu, ktorá zaručí, že doprava v Európe bude čistá, konkurencieschopná a prepojená.

Čistá, pretože je čas zlepšiť kvalitu vzduchu, ktorý dýchame, a minimalizovať náš vplyv na klimatické zmeny. Konkurencieschopná, pretože dopravný priemysel v Európe je globálnym lídrom a bol by som rád, keby si toto vedúce postavenie udržal aj v budúcnosti, aby európski občania získali najlepšie produkty a služby za najlepšiu cenu. Prepojená, pretože digitálne služby zlepšia služby mobility, čo je kľúčovým princípom našich snáh o modernizáciu európskej ekonomiky. Legislatívu zameranú na mobilitu predstavíme vo dvoch oddelených balíčkoch do konca tohto roku.

Bude po tomto Energetická únia dobudovaná? Vôbec nie. Ďalším krokom je zaručiť, aby legislatívne návrhy prijali spoluzákonodar­covia, a to národné vlády a priamo zvolení členovia Európskeho parlamentu. To obsahuje vyjednávanie, konzultácie a otvorené rokovania. Myslieť si preto, že o niečom direktívne rozhodol Brusel, nie je namieste.

V rámci môjho energetického turné cestujem po všetkých členských štátoch EÚ a snažím sa zaistiť, aby súčasťou procesu transformácie bolo tak veľa Európanov, ako sa len dá. Preto sa nestretávam len so zástupcami národných vlád a parlamentov, ale aj s občianskou spoločnosťou, profesijnými asociáciami, odborníkmi a, samozrejme, s občanmi a mladými ľuďmi, tzv. mileniálmi, ktorí sa rodia obklopení novými technológiami a neboja sa zmeny.

Mileniáli prinášajú do našich diskusií unikátny pohľad a majú nápady, ktoré by príslušníkom mojej generácie pravdepodobne nenapadli. Vždy navštívim aj konkrétne projekty, ktoré sú často vzdialené od hlavných miest.

Na svojich cestách objavujem množstvo vizionárskych projektov, ktoré európske regióny a mestá menia na inteligentné regióny a mestá. Toto si zaslúži našu pozornosť, aby sa ich skúsenosti a znalosti mohli preniesť do iných častí Európy.

Teraz by som chcel pomyselnú loptu nahrať naspäť vám. Nebuďte len pasívnymi poslucháčmi slov o pokroku, ale buďte jeho súčasťou! Pozývam vás, aby ste sa zapojili, nahlas prehovorili, aby ste sa zúčastnili na verejných diskusiách.

Rád by som vás vyzval, aby ste diskutovali s národnými autoritami. A, samozrejme, pozývam vás zapojiť sa aj do európskej diskusie. Pomôžte nám dosiahnuť, aby bola Energetická únia pre európskych občanov úspešným príbehom.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Európska únia #Európska komisia #EÚ #EK
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
24,99
Perla Ruža Color

Perla Ruža Color

34,99
Rozeta

Rozeta

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk