Zničíme zdroj pitnej vody pre pochybný tunel?

Na Slovensku sa mení klíma, znižuje sa hladina spodných vôd a poľnohospodári bojujú so suchom.

10.07.2017 18:00
debata (1)

S hrôzou čítame záverečné stanovisko ministerstva životného prostredia, ktoré schválilo variant s tunelom Korbeľka na diaľnici D1 Turany-Hubová, pri ktorom budú zničené zdroje pitnej vody v Národnom parku Veľká Fatra.

Priľahlé obce, mesto Turany, Žilinská obchodná a priemyselná komora a občania rozhodnutie považujú za odborne nedostatočne podložené. Presadzujú lacnejší povrchový variant mimo zosuvného územia, s možnosťou skoršieho začiatku výstavby, postavený za kratší čas, ktorý má v Kraľovanoch z D1 odbočku na Oravu. Ten ochráni zásoby kvalitnej pitnej vody, neohrozuje zdravie, nezvyšuje cenu vody. Prostredníctvom ekoduktov a mostov bude zabezpečená migrácia zvierat.

Pochybný tunel Korbeľka má tieto zásadné negatíva: minimálne o 7 rokov sa odloží začiatok výstavby, objem zemných a tunelových prác je minimálne dvakrát vyšší ako pri povrchovom variante, v stanovisku je o 100 miliónov drahší ako povrchový. Cena úseku s Korbeľkou je podhodnotená, objemy tunelových prác zvýšia náklady o 30 až 50 percent. Za ministra Počiatka sa odhadoval variant s Korbeľkou o 183 mil. eur drahší. Manipulatívne sa zabúda na náklady 40 mil. eur, ktoré už štát vynaložil na prípravné práce v roku 2010, a ďalšie náklady vyplatené pri výkupe pozemkov obyvateľom regiónu. Podľa materiálov ministerstva sú náklady na prevádzku a údržbu pri variante s Korbeľkou o polovicu vyššie. Ide o sumu 79 mil. eur. Ušetrené náklady by sa dali použiť na iné diaľnice či v zdravotníctve.

Minister dopravy Árpád Érsek v denníku Pravda 29. 5. 2017 povedal: „Podľa mojich informácií to vyzerá tak, že vyjde variant s tunelom Korbeľka. Z toho vyplýva, že samozrejme ideme od nuly.“ Nielen od nuly, ale verejné financie idú do mínusu, pretože diaľnica by odbočovala ku Korbeľke dva kilometre pred ukončením už využívanej D1. Šútovo by malo mať najluxusnejší štvorprúdový privádzač za 27 miliónov eur. To je efektívne hospodárenie štátu? Povrchový variant tieto negatíva nemá.

Tu platí – národ, ktorý nepozná históriu, opakuje chyby. Keď mimovládky napádali riešenia ministrov dopravy Vážneho, Figeľa či Počiatka spôsobili meškanie výstavby doteraz o 10 rokov. Za ministra Počiatka pri povrchovom variante mimo zosuvného územia boli požiadavky Európskej komisie splnené. Teraz mimovládky zrazu „chcú urýchlenú“ výstavbu variantu s tunelom Korbeľka a hovoria, že my vraj brzdíme výstavbu. Pritom s Korbeľkou mimovládky výstavbu zdržia o ďalších 7 rokov. To je spolu 17 rokov, čo je zo strany mimovládok pokrytectvo. Už v 70. rokoch sa navrhoval povrchový variant, aby sa ochránili veľké zásoby pitnej vody vo Veľkej Fatre.

Preferovanie Korbeľky ohrozí dokončenie hlavného európskeho koridoru E50/D1 Paríž-Brno-Martin-Ružomberok. Alebo je to cieľ, aby sa skôr postavil iný úsek, ktorý nie je hlavným európskym koridorom? Pozoruhodné je, že zrazu „lesoochranári“, v snahe obchádzať prísne kritériá zásahu do rezervácií NATURA, aktuálne navrhujú zrušiť Národný park Nízke Tatry. V protiklade k uvedenému v roku 2002 exekutíva s podporou mimovládok zriadila Národný park Veľká Fatra v takom rozsahu územia, že teraz komplikuje výstavbu hlavného európskeho koridoru v úseku Turany-Hubová, ktorý Európska komisia a Slovensko schválili skôr. Je to náhoda? Mimovládky, ktoré tak protestovali proti údajne predraženému úseku D4/R7, neprotestujú proti naozaj predraženému úseku s Korbeľkou.

Ministerstvá a vláda majú zodpovednosť, ktorú mimovládky nemajú. Vezme si exekutíva na zodpovednosť realizovať drahšiu investíciu, s drahšou prevádzkou, so zničením zásob pitnej vody, ohrozením zdravia obyvateľov, podnikateľov v Turci, na Orave a v Liptove? Členské štáty EÚ sa zaviazali, že zabránia zhoršeniu stavu všetkých zásob podzemných vôd podľa Smernice Európskeho parlamentu a rady 2000/60/ES. Potreba kompenzačných opatrení potvrdzuje, že Korbeľka predstavuje riziko. Dokonca v materiáloch bola táto možnosť pri vode jednoznačne pripustená. Sú tam uvádzané stanoviská bez podrobného geologicko-hydrologického prieskumu, čo je ďalšia časovaná bomba. Keď vybuchne, predraží sa stavba diaľnice a zvýši cena vody. Nechceme hazardovať so zdravím našich detí. V stanovisku sa hovorí aj o možnej úplnej strate vody. Nivelita tomu nepomôže.

Argument o ohrozovaní zdravia nie je strašením. Obyvatelia budú okrem pitia kontaminovanej vody vdychovať škodliviny oxidu uhoľnatého, dusíka a iných škodlivín, pretože sa majú vypúšťať do doliny Váhu! Ďalší variant vypúšťa koncentrované splodiny vetracou šachtou do národného parku! K šachte treba vybudovať prístupové cesty, ktoré navždy narušia park. Keď to zhrnieme, variant diaľnice D1 s tunelom Korbeľka je oveľa drahší, zničí zásoby pitnej vody, ohrozuje zdravie a bude postavený oveľa neskôr. V koho prospech to bude?

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #pitná voda #tunel