Integrácia namiesto polarizácie

Výhoda mikroregiónov spočíva v tom, že môžu byť prínosom pre malé a stredné podnikanie.

26.07.2017 12:00
debata (2)

V schopnosti pružne reagovať a v možnosti rýchlejšieho nahradenia slabého novým, dynamickejším. Otázkou zostáva, kedy sa začne ich systematická podpora, pretože každé rozvojové úsilie si zaslúži pomocnú ruku.

Netreba pochybovať o tom, prečo by mali byť podporované mikroregióny a už vôbec to netreba chápať ako zavádzanie nového prvku medzi obce a mestá. Je pravdou, že kým mestá sa chcú profilovať ako motory rozvoja územia a na obce sa neraz pozerá cez prsty kvôli nízkemu počtu obyvateľov, namiesto polarizácie potrebujeme integráciu. Aby sme boli konkrétni, spájanie na báze verejnoprospešných činností, spoločenskej potrebnosti a na úrovni dynamických komunít.

Východiskom k podpore mikroregiónov musí byť typický vidiecky charakter Slovenska, ktoré síce tvorí 140 miest, ale 96 % samospráv reprezentujú obce, v ktorých žije 44 % populácie.

To, čo samosprávam môže reálne pomôcť, je podpora medziobecnej spolupráce, v rámci ktorej verejnoprospešné činnosti zabezpečované na väčšom území ako jeden chotár budú vykonávané efektívnejšie.

Presnejšie, 2 661 obcí je vo veľkostnej kategórii do 3 000 obyvateľov. V každej z nich, tak ako vo veľkých mestách, žijú ľudia s nárokom na slušný život, dôstojné podmienky a dostupné verejné služby. Kým kompetenčná platforma samospráv je rovnaká, ich potenciál a možnosti sú rôzne. Líšia sa napríklad vzdialenosťou od centra či blízkosťou k zahraničiu, ale aj počtom i štruktúrou obyvateľstva, ďalej ekonomickou kondíciou a hospodárskou dynamikou. A tiež schopnosťou mať víziu s predpokladmi jej dosiahnutia. To sú faktory, ktoré treba mať na zreteli, ale zároveň predstavujú dôvody na spoluprácu.

Slovensko nemožno prerobiť na krajinu veľkých miest. Dokonca rast počtu obyvateľov v niektorých veľkostných kategóriách obcí a pokles počtu ľudí v konkrétnych okresných mestách naznačuje, že vidiek je pre život atraktívny. Medzi mestá a obce netreba vnášať konflikt.

Samosprávy sú na jednej lodi, lebo majú rovnaké poslanie vo vzťahu k svojim obyvateľom. To, čo im môže reálne pomôcť, je podpora medziobecnej spolupráce, v rámci ktorej verejnoprospešné činnosti zabezpečované na väčšom území ako jeden chotár budú vykonávané efektívnejšie. Zároveň sa vytvorí priestor na podporu miestnej ekonomiky, lokálnej zamestnanosti a vnútornej spotreby.

Odtiaľ sa treba odraziť a začať s priamou podporou spájania obecných záujmov. To robí zo samospráv dynamické komunity. Spájanie síl pridáva na vážnosti a dokazuje, že malé samosprávy majú veľkú perspektívu, pričom mestá a obce sú odkázané na spoluprácu.

Možno v súvislosti s jesennými krajskými voľbami bude od župných kandidátov ponúknutý miestnej samospráve program podpory rozvoja mikroregiónov. Napokon, nebolo by to nič výnimočné, keďže práve vznik samosprávnych krajov sa spájal s očakávaniami v oblasti regionálneho rozvoja. A to už nehovoriac o očakávaní, že samosprávne kraje vo svojom území zavedú systém finančného vyrovnávania regionálnych rozdielov a podporné mechanizmy pre daňovo najslabšie územia.

Budúcnosť regiónov však nezávisí výlučne od výsledkov župných volieb, s ktorými sa miestna samospráva dosiaľ výraznejšie neidentifikovala, hoci práve VÚC by na podporu mikroregiónov mohli reflektovať. Netreba sa spoliehať iba na to, čo s tým urobia krajské vlády. Je nevyhnutné prijať kroky, aby silné mikroregióny boli všeobecným záujmom.

Potrebujeme silné mikroregióny, čo znamená podporu lokálneho rozvoja v autentickom prostredí. Funkčné mikroregióny dokážu zabrániť migrácii za prácou, ktorá nie je módny výstrelok absolventov škôl, ale prvý krok k presťahovaniu, od ktorého je veľmi blízko k vysídľovaniu. To si nikto rozumný nemôže želať.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #mestá #vidiek #integrácia