Načo sú samosprávne kraje?

18.09.2017 14:00

Keď sa opýtate ľudí, čo robia samosprávne kraje, väčšina má pocit, že sa ich veľmi netýkajú. Možno aj to je príčinou nízkej volebnej účasti pri voľbách do orgánov krajskej samosprávy, lebo s ňou málo prichádzajú do kontaktu. Keď sa im to usilujem pri stretnutiach vysvetliť, hovorím jednoducho: Kraje majú na starosti úlohy, ktoré prekračujú hranice mesta alebo obce.

Náš dnešný systém je nastavený tak, že právomoci obcí a miest sa končia na hranici ich katastra. Preto sú dôležité kraje, aby riešili tie problémy, ktoré miestne samosprávy samotné riešiť nemôžu.

Asi najvážnejšou takou kompetenciou je verejná autobusová doprava, v ktorej kraj objednáva výkony dopravcov pre cestu ľudí do práce a za službami. Jeho povinnosťou je zabezpečiť dopravnú obslužnosť vyššieho územného celku autobusmi, ako aj ich nadväznosť na železničnú i mestskú hromadnú dopravu a podporovať integrované dopravné systémy.

Integrovaný systém máme zatiaľ iba v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK), kde cestujúcemu stačí jeden lístok na všetky druhy verejnej dopravy. Ale ešte to nie je fungujúca integrovaná doprava, lebo chýba dobrá nadväznosť spojov, najmä autobusov na vlak a minimalizácia súbežnej prepravy vlakmi a autobusmi.

Má zmysel ísť štvrtého novembra voliť a vybrať si tých kandidátov, ktorým sa dá najviac dôverovať.

Ľudia chcú kratšie prestupové časy a viac spojov. To by bola pre nich lepšia doprava, nie doprava zadarmo, ktorú by sme aj tak zaplatili všetci a nezostali by peniaze na jej zlepšenie. Kraje majú aj zodpovednosť za údržbu a opravy ciest II. a III. triedy, teda okrem štátnych ciest I. triedy a miestnych komunikácií, za ktoré zodpovedajú obce.

Druhou vážnou kompetenciou je rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä na stredných školách. Do nich chodia žiaci zo širšej spádovej oblasti, ktorá presahuje hranice jedného mesta či obce. Úlohou kraja je vytvárať dobré podmienky pre školy, aby mohli rozvíjať osobnosť a potenciál každého študenta, poskytovať im kvalitné vzdelanie a pripraviť ich pre vstup na vysokú školu alebo pre uplatnenie na trhu práce.

Špecifickou úlohou kraja v rámci regionálneho rozvoja je pomoc obciam a mestám pri riešení nedostatku miest v materských školách, ktorých nám na Slovensku chýba až 12-tisíc. S využitím krajských zdrojov alebo európskych fondov treba budovať ďalšie kapacity tam, kde sa rodí viac detí, ako aj tam, kam sa rodiny s deťmi sťahujú za prácou, ako je to najmä v BSK. Tam začínajú chýbať už aj kapacity škôl, čo je problém, ktorý sa bez pomoci štátu nebude dať riešiť.

Treťou vážnou kompetenciou kraja je poskytovanie sociálnych služieb. Tie nastupujú vtedy, keď sa o člena rodiny nedokáže postarať rodina a nemôže zostať sám tam, kde mu je najlepšie – vo svojom domácom prostredí. Vo vlastných zariadeniach – domovoch sociálnych služieb – poskytuje kraj služby tým seniorom, ktorí sú posúdení v najvyššom stupni odkázanosti 5 a 6 a poskytuje finančné prostriedky pre neštátnych poskytovateľov.

Tam sú ceny často nedostupné pre bežného seniora, preto je úlohou kraja pripraviť program rozvoja sociálnych služieb a budovať v spolupráci s obcami a mestami nové zariadenia. Vzhľadom na starnutie obyvateľstva ich budeme potrebovať viac, ako ich máme dnes, ale o svojich rodičov a starých rodičov sa musíme postarať. Úlohou kraja je aj podpora aktívneho starnutia seniorov, čo znamená vytváranie dobrých podmienok pre dôchodcov vo všetkých oblastiach.

Štvrtou kompetenciou, ktorá sa dotýka života prakticky každého občana, je vytváranie podmienok pre rozvoj zdravotníctva v regióne, aj keď časť nemocníc a špičkových pracovísk je v kompetencii štátu. Kraje udeľujú licencie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, kontrolujú kvalitu jej poskytovania a riešia sťažnosti občanov. Mali by chrániť pacientov pred neoprávnenými poplatkami a spolu s ministerstvom zdravotníctva dobre nastaviť sieť pohotovostí a urgentných príjmov v nemocniciach. A to tak, aby zdravotná starostlivosť bola pre občana dostupná a kvalitná.

Samosprávne kraje majú, samozrejme, viac kompetencií ako len tieto štyri. Ich úlohou je územné plánovanie, majú svoje pôsobnosti v oblasti kultúry, športu, cestovného ruchu a celkove pri všestrannom rozvoji územia a napĺňaní potrieb jeho obyvateľov.

Rozhodnutia samosprávnych krajov nás ovplyvňujú prakticky denne kvalitnou alebo menej kvalitnou ponukou verejnej dopravy ako alternatívy k autám. Ovplyvňujú stredoškolské vzdelanie našich detí, ich rozvoj, ako aj šancu uplatniť sa v živote. Pomáhajú nám vtedy, keď sa už sami nedokážeme postarať o svojich rodičov alebo starých rodičov poskytovaním sociálnych služieb. Garantujú nám kvalitnú zdravotnú starostlivosť a chránia nás ako pacientov.

To všetko a ešte mnoho iných dôležitých vecí robia pre nás kraje. Vtedy, ak ich riadia ľudia, pre ktorých výkon verejnej funkcie je cesta k zlepšeniu podmienok života obyvateľov kraja. Preto má zmysel ísť štvrtého novembra voliť a vybrať si tých kandidátov, ktorým sa dá najviac dôverovať.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#spoje #samosprávne kraje #materské školy #kompetencie #doprava #cestovanie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
73,99
Srdce červené ruže valentín

Srdce červené ruže valentín

29,99
Perla farebné ruže valentín

Perla farebné ruže valentín

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk