Stagnácia a rast

Podľa pravidelnej prognózy Organizácie pre hospodársku spoluprácu by sa mal v tomto roku zachovať trend zvyšovania zamestnanosti. Svetová ekonomika zaznamená rast HDP celej planéty, čo je súčet hodnoty všetkých vyrobených tovarov a služieb na svete, na úrovni 3,6 percenta. Agentúra Fitch je menej optimistická, predpokladá „len“ tri percentá. Šéf OECD Angel Gurría podčiarkuje, že štáty by mali robiť reformy, ktoré budú stimulovať súkromný sektor a zvýšia produktivitu práce.

07.01.2018 12:00
debata

Obávať sa hospodárskeho poklesu na Slovensku niet prečo. OCED predpovedá najvyšší rast nemeckej ekonomiky (2,3 %), ktorá je najväčším obchodným partnerom našej krajiny. Rásť by mala aj ekonomika Francúzska (1,8) a Talianska (1,5). Najdôležitejšími faktormi by mala byť uvoľnená menová politika Európskej centrálnej banky, investície a spotreba domácností.

Organizácia vo svojej správe pripomína notoricky známu pravdu, keď tvrdí, že svetová ekonomika podlieha finančným rizikám. Preto jej stav nepovažuje za dostatočne stabilný. Práve preto by sa mali uplatňovať také stratégie hospodárskej politiky, ktoré nezväčšia riziká vo finančnom sektore.

Aj jedna z najväčších firiem v oblasti finančných služieb Goldman Sachs očakáva v roku 2018 ďalší rast svetovej ekonomiky. Podľa Medzinárodného menového fondu by mal dosiahnuť až 3,7 percenta. Medzi riziká však zaraďuje zrieknutie sa prísnych pravidiel regulácie finančnej sféry, ktoré viedlo v rokoch 2008 a 2009 k veľkej svetovej ekonomickej kríze.

Existujú aj dlhodobé scenáre, ktoré predpovedajú pokračovanie v procesoch globalizácie a rast svetových finančných trhov, predbiehajúcich rast výroby. Jedným z faktorov dlhodobého vývoja svetovej ekonomiky je to, že bude pokračovať zmenšovanie sa rozdielov medzi úsporami a spotrebou v rozvinutých i rozvojových štátoch.

Predpokladá sa aj zmenšovanie nerovnováhy a zmeny vo svetovej ekonomike. Bude to znamenať posun jej centra do regiónu Juhovýchodnej Ázie, ale aj do Indie a priľahlých krajín.

V americkej ekonomike sa môže zlepšiť kvalita rastu vďaka investíciám i zvyšovaniu úspor. To by mohla napomôcť daňová reforma, ktorú koncom minulého roku schválil Kongres a podpísal prezident Donald Trump. Spotreba bude rásť v dlhodobom horizonte najmä v Číne.

Stále sa bude zvyšovať úloha demografickej bariéry rastu. Budú sa výraznejšie prejavovať problémy v súvislosti so zmenou vekovej skladby obyvateľstva v dôsledku stúpajúceho veku v súlade s rastom koeficientu demografickej záťaže. Čoraz menej ekonomicky aktívnych obyvateľov musí prispievať na dôchodky ľudí, ktorí už nepracujú.

Centrum svetovej ekonomiky sa presunie do regiónu Juhovýchodnej Ázie, ale aj do Indie a priľahlých krajín. Spotreba bude rásť v dlhodobom horizonte najmä v Číne.

Najväčšie komplikácie v tejto oblasti zaznamená Japonsko a Európska únia. Starnúce obyvateľstvo bude zdržiavať ekonomický rozvoj. A to bez ohľadu na to, že sa zvyšuje vek odchodu obyvateľstva do dôchodku, alebo či sa zliberalizujú podmienky procesu migrácie.

Medzinárodná poradenská firma PWC sa už šesť rokov venuje projektu Svet v roku 2050. Posledná správa sa ako vždy zakladá na faktoch, a nie dojmoch. Podľa nej v podieloch národných ekonomík podstatne stratia pozície hospodársky rozvinuté krajiny „jadra“ svetovej ekonomiky. Vedúcu úlohu by mali v budúcnosti hrať krajiny, ktoré dnes nie sú v jadre, ale na periférii ekonomického rozvoja.

Preto sa treba zamýšľať nad tým, či nevyhnutne treba byť v „jadre EÚ“, ktoré nás môže stiahnuť dole so sebou. Alebo či neuprednostniť perifériu, ktorá ešte nezlenivela a v budúcnosti bude mať väčší potenciál rastu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #hospodárstvo #OECD #ekonomická situácia #jadro Európskej únie