Falošná hra protirómskou kartou

V posledných týždňoch sme boli opäť svedkami vystupňovania protirómskej rétoriky. Politici opoziční aj koaliční sa predháňali v návrhoch na reštriktívne opatrenia vo vzťahu k tejto národnostnej menšine.

07.02.2018 17:00
debata

Návrh ministra vnútra Roberta Kaliňáka na zákon postihujúci „rómsku kriminalitu“ našiel pozitívny ohlas nielen u kotlebovcov a kollárovcov. Iste, tlačová konferencia na prahu rómskej osady je pôsobivá, ale okrem vizuálu málo konštruktívna.

Podobné výpady určite nadháňajú politické body hlavne extrémistickému pravicovému spektru, ale na druhej strane nesmerujú ku kohézii spoločnosti a znemožňujú diskusiu o racionálnych riešeniach. Hra protirómskou kartou môže byť nebezpečná, lebo vyvoláva dojem, že „menšina“ je zodpovedná za regionálne rozdiely a vysokú nezamestnanosť. Pričom skutočnosť je oveľa zložitejšia a vyžaduje si zásadnejšie kroky a opatrenia ako len zákon na potláčanie nejakej kriminality.

Obyvatelia mnohých osád, ktorí odišli do zahraničia za prácou, sa po niekoľkých rokoch vrátili a začali si stavať domy s kúpeľňami a detskými izbami.

V Slovenskej republike žije približne 400-tisíc Rómov, z nich asi 40 percent vo vylúčených komunitách, ktoré potrebujú riešenia založené na dôvere a ochote pripustiť, že Rómovia nepredstavujú ohrozenie, ale príležitosť.

Bojíme sa migrantov a súčasne nedostatočne využívame pracovnú silu, ktorá sa v osadách ponúka. Ak by sme tento potenciál vedeli využiť, prínos by bol na viacerých frontoch. Postupne by sa znižovalo zaťaženie sociálneho systému a zároveň by noví zamestnanci do neho začali prispievať. S prácou sa menia aj návyky. Svedčia o tom mnohé osady, kde ich obyvatelia odišli do zahraničia za prácou a po niekoľkých rokoch sa vrátili a začali si stavať domy s kúpeľňami a detskými izbami.

Počas samostatnosti Slovenskej republiky sme prešli dlhú cestu v hľadaní prístupov k integrácii Rómov. Na jej začiatku boli zásady vládnej politiky, ktoré prijala slovenská vláda roku 1991. Rómom priznala štatút národnostnej menšiny. Priebežne sa pripravovali a prijímali ďalšie materiály, ktoré nastavovali postup v integrácii, určujú vládne politiky, opatrenia a aktivity.

Za posledné desaťročia sa overili mnohé programy, ktoré sa ukázali ako efektívne, najmä v oblasti tzv. pomáhajúcich profesií – terénni sociálni pracovníci, pracovníci v komunitných centrách, asistenti v školách a škôlkach, zdravotní osvetári. Minister Kaliňák by sa zase mohol pochváliť činnosťou policajných špecialistov určených na prácu s komunitami. Čo sa nedarí, je tieto profesie stabilizovať tak, aby sa zabezpečila kontinuita výkonu. Spôsobené je to tým, že ich platíme z európskych fondov vo forme projektov, ktoré sa raz začínajú a potom sa končia.

Modelové riešenia máme aj v iných oblastiach: v bývaní, zamestnanosti i vo vzdelávaní. Postupne sa rozširuje okruh obcí, kde sa Rómovia stali súčasťou miestnych komunít. Symbolom tohto úsilia sa stal Spišský Hrhov s úspešným starostom Vladom Ledeckým, ale podobných obcí by sme našli oveľa viac: Sveržov, Rankovce, Bystré, Raslavice a mnohé iné.

Napriek tomu sa nedarí plošne vyriešiť zlepšenie stavu v „rómskych osadách“, mnohé tamojšie deti sú vzdelávané mimo hlavného školského prúdu a miera nezamestnanosti vo vylúčených komunitách je veľmi vysoká. To prináša aj iné sociálnopatologické javy súvisiace s chudobou. Zlepšenie napĺňania vládnych politík tkvie v kontinuite a možnosti podpory lokálnych riešení. Centralizácia, byrokratizácia a zavádzanie jednotných postupov neumožňujú, aby sa brali do úvahy individuálne podmienky, obmedzujú prístupy zohľadňujúce úroveň a stav tej-ktorej obce alebo mesta.

Určite by pomohol konsenzus v prístupe k integrácii Rómov naprieč politickým spektrom, dohoda nevytĺkať z tejto témy politický kapitál a kontinuálna podpora fungujúcich programov. Iste by veci prospelo aj to, keby fungujúce riešenia dostali väčší priestor v médiách. Verejnosť by tak zistila, že to na Slovensku nie je až také zlé, ako sa jej to často podsúva.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Rómovia #kriminalita