Marx, Engels a Beatles

, 22.05.2018 15:00

Česká rocková skupina Vltava v pesničke Marx, Engels, Beatles spieva rovnomenný refrén.

Marx je aj dnes hitom. Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker varoval pred tým, aby sa zodpovednosť za zločiny komunizmu pripisovala filozofovi Karolovi Marxovi. Po zverejnení tejto správy sa v mnohých médiách sa objavili kritické komentáre, ktoré spochybnili jeho slová. V textoch sa spomínajú tri tézy.

Téza číslo jeden. Vďaka Karolovi Marxovi vznikol komunizmus. Komunizmus ako spoločenské zriadenie predpokladal zánik štátu, tried, alebo inak povedané spoločenských vrstiev, ale aj peňazí. Táto myšlienka sa čiastočne naplnila iba v izraelských kibucoch. V krajinách svetového socialistického systému štát nezanikol, nezanikli ani spoločenské vrstvy. Moc v nich mala politická nomenklatúra. Tento fakt nikde a nikdy nespomínal ani Karol Marx, ba nebodaj ani Fridrich Engels. Tento pojem spracoval juhoslovanský vedec Milovan Djilas a sovietsky emigrant Michail Volenskij. Nomenklatúra bol zoznam riadiacich pracovníkov, ktorý schvaľoval príslušný výbor komunistickej strany – miestny, okresný, krajský alebo celoštátny. V socialistických krajinách to bola nová spoločenská vrstva, ktorá kontrolovala ideológiu, ale mala aj svoje dividendy, teda materiálne privilégiá. Triedy nezanikli. Štát fungoval ďalej.

Druhou tézou bolo to, že komunizmus je spojený s násilím. Bolo aj počas Veľkej francúzskej revolúcie. Bola to buržoázna revolúcia. Vznikol tam Výbor pre verejné blaho. Blahom sa stal stroj na stínanie hláv – gilotína. Vraždy na objednávku boli aj počas Majdanu v Kyjeve. Nedávno sa k nim v talianskom dokumentárnom filme priznali strelci z Gruzínska. To bolo násilie v mene demokracie. Žeby sa všetci riadili tézou o násilí z Manifestu komunistickej strany Karola Marxa a Fridricha Engelsa? Aj tí, čo chcú vešať slovenských politikov? Téza číslo tri. V krajine, ktorá sa inšpirovala myšlienkami Karola Marxa, teda v Sovietskom zväze, vznikli gulagy, teda pracovné tábory alebo koncentračné tábory. Karol Marx v žiadnej práci neodporúča vznik pracovných táborov. Niektorí autori tvrdia, že „neboli o nič lepšie ako nacistické koncentráky". Koncentračné tábory Hitlerovho Nemecka boli vyhladzovacími, kde sa priemyselným spôsobom zabíjali ľudia.

Prvé tábory vybudovali španielske úrady (1896) pre povstalcov na Kube, britské úrady (1899 – 1902) počas búrskych vojen kvôli „koncentrácii“ vidieckeho obyvateľstva nakloneného Búrom na jeho lepšiu kontrolu, ako aj americké úrady (1900) na Filipínach. Koncentračné tábory zriaďovala nemecká imperiálna armáda už v 19. storočí v Afrike, napríklad v meste Lüderitz v terajšej Namíbii.

Dvaja vedci Kristen R. Ghodsee a Scott Sehon nedávno zverejnili v časopise www.aeon.om článok Anti-anti-communism. Prinášajú v ňom tézy, ktoré logicky vysvetľujú antikomunizmus a aj antikapitalizmus.

Pozrime sa najprv na tézy autorov o antikomunizme. Historický fakt: krajiny, v ktorých dominovala komunistická ideológia, robili veľa zla. Všeobecná predstava: ak akákoľvek krajina, vedená určitou ideológiou, vytvárala muky, táto ideológia by mala byť odmietnutá. Politický záver: komunizmus musí byť odmietnutý.

Jean-Claude Juncker varoval pred tým, aby sa zodpovednosť za zločiny komunizmu pripisovala filozofovi Karolovi Marxovi. V mnohých médiách sa však objavili kritické komentáre, ktoré spochybnili jeho slová.

Tézy antikapitalizmu autorov vyzerajú takto: potom však existuje podobný argument proti kapitalizmu. Historický fakt: Spojené štáty a Veľká Británia si vzali kapitalizmus ako základ štátnej ideológie, urobili veľa strašných vecí a toto zlo je prirodzeným dôsledkom kapitalizmu. Všeobecný predpoklad: ak krajina založená na určitej ideológii urobila strašné veci a ak toto zlo je prirodzeným dôsledkom ideológie, potom by mala byť táto ideológia odmietnutá. Záver: kapitalizmus musí byť odmietnutý.

Na rozdiel od kapitalizmu a komunizmu boli mnohé z najstrašnejších zločinov ľudstva dôsledkom rasistických ideológií. Nacistická ideológia vyvýšila nemeckých árijcov nad všetkými ostatnými rasami, najmä nad Židmi. Nikto neskúma teoretické základy rasizmu. Druhá svetová vojna bola výsledkom nacistického ideálu životného priestoru a holokaust – priamou implementáciou rasovej nacistickej doktríny. Keď pridáme všeobecný predpoklad, skutočne nás dovedie od historických faktov o zločinoch nacizmu k nespornému záveru, že nacizmus musí byť odmietnutý.

Súčasná spoločnosť sama osebe generuje nezmysly. Nezmysly o socializme a nezmysly o kapitalizme sú výsledkom stavu výučby humanitných vied, a to nielen na Slovensku. Vo verejnom priestore spoločenské veci hodnotia autori, ktorým chýbajú poznatky. Po čase sa z autorov v médiách stávajú poradcovia politikov. Každá schéma typu Karol Marx vymyslel komunizmus, Jean-Claude Juncker a celá Európska únia sú komunisti, je nezmysel. Keď bol Jean-Claude Juncker premiérom Luxemburska, premenil krajinu na daňový raj.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#komunizmus #Jean-Claude Juncker #Karl Marx
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku