Politika súdržnosti po novom

, 04.06.2018 08:00

Politika súdržnosti je hlavným zdrojom investícií v Európe. Jej cieľom je zníženie hospodárskych, sociálnych a územných rozdielov v EÚ. V rozpočtovom období na roky 2021 – 2027 je na ňu vyčlenená suma 374 miliárd €. Táto politika nadväzuje na náš návrh pragmatického, moderného, dlhodobého rozpočtu na dané obdobie pre úniu.

Politika súdržnosti prešla rozsiahlou premenou, aby lepšie vyhovovala súčasným a budúcim potrebám. Napriek tomu, že jej úspešnosť potvrdili nespočetné štúdie (napríklad počas poslednej ekonomickej a finančnej krízy dokázala vytvoriť viac ako jeden milión pracovných miest v celej Európe), stále existovali dve pretrvávajúce potreby. Tou prvou bolo zabezpečiť, aby veľká časť jej finančných prostriedkov smerovala do regiónov s najnižším príjmom na obyvateľa. To sme dosiahli, pretože väčšina zdrojov bude použitá na potreby infraštruktúry, zaostávajúce regióny a prechod na ekologické hospodárstvo.

Napriek tomu, že EÚ má menej finančných zdrojov, komisia navrhuje politiku súdržnosti, ktorá sa jednoduchšie používa a ľahšie prispôsobuje novému vývoju.

Druhou potrebou bolo zaistiť prijímateľom jednoduchší prístup k tejto politike a urobiť ju pružnejšou. Preto navrhujeme menej byrokracie a menej pravidiel. Zjednoduší sa podávanie žiadostí o platbu, zníži sa počet vstupných podmienok na uvoľnenie finančných prostriedkov a poskytovanie platieb bude závisieť viac od výsledkov, ako od čisto administratívnych parametrov. Rovnako dôležité je, že zavedieme zásadu jediného auditu a odstránime špecifické postupy pre veľké projekty.

Ide vlastne o malú revolúciu: všetky prieskumy a konzultácie, ktoré sme zorganizovali, viedli k rovnakému záveru: politika súdržnosti je skvelá, zlepšuje každodenný život, ale jej používanie nie je jednoduché. Vypočuli sme vaše želania: používanie politiky bude jednoduchšie, pretože navrhujeme jeden „súbor pravidiel“ pre sedem fondov EÚ. Život prijímateľov tak bude „sedemkrát“ jednoduchší. Okrem toho treba počúvať zdravý rozum: prečo nezmyselne trvať na rovnakej úrovni auditov pre všetky programy? Myslíme si, že na rozdiel od problematických programov by programy, ktoré majú dobré výsledky auditov, mohli používať zjednodušený postup.

Takisto ma teší, že sme politiku súdržnosti spružnili, aby sa mohla ľahšie prispôsobiť meniacim sa podmienkam. Na začiatku súčasného sedemročného obdobia (2014 – 2020) naozaj nikto neočakával, že jednou z hlavných priorít dneška budú migrácia a bezpečnosť. Vplyvy týchto problémov pociťujú ako prvé naše mestá a regióny, ale je pre ne náročné prispôsobiť využívanie fondov EÚ novým prioritám. Teraz navrhujeme, aby súčasné sedemročné obdobie nahradil systém „5 + 2“. Zjednodušene povedané, po piatich rokoch si sadneme k stolu a vyhodnotíme, či dnešné priority stále platia, alebo ich treba upraviť.

Budúca politika súdržnosti posilní aj mestskú dimenziu. Aj toto dáva absolútny zmysel, keďže do roku 2050 bude viac ako 80 % Európanov pravdepodobne žiť v mestských oblastiach. V budúcnosti budú mať miestne orgány na Slovensku a v iných krajinách väčšie slovo pri rozhodovaní, ako čo najlepšie využiť vo svojom meste financovanie v rámci politiky súdržnosti. Najmenej 6 % prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, t. j. 13,5 mld. € , pôjde na udržateľný rozvoj miest a realizáciu stratégií miestneho rozvoja dohodnutých s miestnymi partnermi.

Summa summarum: napriek tomu, že EÚ má menej finančných zdrojov a viac povinností, Európska komisia navrhuje politiku súdržnosti, ktorá sa postará o všetky svoje regióny, bez ohľadu na rôznorodosť ich potrieb, a ktorá teda nikoho nenechá zaostávať. Máme politiku súdržnosti, ktorá sa jednoduchšie používa, ľahšie prispôsobuje novému vývoju, je zameraná na kľúčové priority a navrhnutá podľa potrieb prijímateľov a popri tom všetkom peniaze daňových poplatníkov vynakladá s rozvahou.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#politika súdržnosti #Európska únia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
29,99
Orchidea  ružová  na vysoko

Orchidea ružová na vysoko

45,99
Elite žlté ruže a frézie

Elite žlté ruže a frézie

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk