Stravovanie s viacerými benefitmi

V rámci návrhu nového sociálneho balíka strana Smer-SD predstavila aj opatrenie, ktorým sa má zaviesť bezplatné stravovanie všetkých školopovinných detí na základnej škole a v poslednom ročníku materských škôl. Zriaďovateľ by na každého žiaka a každý deň školskej dochádzky mal dostať 1,20 eura. Štátny rozpočet by to malo stáť ročne 106 miliónov eur.

17.06.2018 22:00
debata (2)

Už v súčasnosti sa časť detí z chudobných rodín stravuje za symbolické jedno euro mesačne, na čo štát vynakladá asi 10 miliónov eur ročne. Doterajšia úprava určuje krehkú hranicu odkázanosti na základe príjmu rodičov, pričom rozdiely v príjmoch môžu byť iba veľmi malé a rozhodnú o tom, či má žiak nárok na stravu zadarmo.

Zatiaľ ide iba o návrh opatrenia. Najskôr bude musieť Smer presvedčiť o podpore takéhoto prístupu svojich koaličných partnerov, až potom sa začne pripravovať legislatívny návrh na zmenu príslušných právnych predpisov. Návrh však zarezonoval a viacerí opoziční politici už nešetrili kritikou.

Učitelia v mnohých regiónoch poznajú situáciu, keď sa žiaci počas hodiny idú napiť vody z vodovodu, aby im neškŕkalo v žalúdku.

Školy a zriaďovatelia sú pri terajšom systéme uplatňovania „dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením“ administratívne zaťažené. Podľa navrhovanej zmeny by sa dotovanie stravy pre deti výrazne zjednodušilo. Samozrejme, to je iba vedľajší benefit.

Hlavnou pointou je, že by štát zaručil, aby žiadne dieťa v škole nesedelo hladné. Výskumy z posledných rokov ukazujú, že je skupina žiakov, ktorí pravidelne niekoľko dní v mesiaci nemajú vhodné jedlo a pociťujú hlad. Netreba asi rozvádzať, že sa nedokážu sústrediť na vzdelávanie. Učitelia to v mnohých lokalitách poznajú, keď sa počas hodiny žiaci idú napiť vody z vodovodu, aby im neškŕkalo v žalúdku.

Zároveň by sa odbúrala stigmatizácia, ktorú súčasná úprava „stravy zadarmo“ za istých okolností podporuje. Deti by si boli rovné a už by sa na nikoho nedalo ukazovať prstom, to je ten z chudobnej rodiny, čo má obed (či desiatu) zadarmo. Ak by školy k tomu vedeli pristúpiť ako ku spôsobu budovania vzťahov medzi žiakmi, spoločné stolovanie by mohlo budovať nové kontakty naprieč sociálnymi skupinami.

Treba však do úvahy zobrať aj kapacity školských jedální a kuchýň, čo môže byť v niektorých regiónoch problém. Nezriedka to najmä v obciach s početnou s rómskou populáciou bolo tak, že deti, ktoré mali nárok na jedlo zadarmo, dostávali desiatové balíčky so suchou stravou, a tie, ktorých rodičia za stravu platili, mali teplé jedlo v školskej jedálni. Často to bolo pragmatické riešenie, ktoré neumožňovalo pripraviť dostatočné množstvo teplých obedov.

Opatrenie bude náročnejšie aj v komunitách, kde sú z rozličných dôvodov deti z rôznych skupín vzdelávané oddelene a kde dosiaľ mohli mať napríklad dve súpravy príborov a tanierov striktne oddelené tak, aby sa riady určené pre chudobné deti nemiešali s tými ostatnými. To všetko budú výzvy osobitne pre učiteľov, ktorým popri hlavnej náplni práce pribudne i povinnosť naučiť niektoré deti jesť príborom a presvedčiť ich o tom, že majú vyskúšať aj jedlá, ktoré z domu nepoznajú.

Výzvou bude i prácu s deťmi s rozličnými alergiami alebo inými stravovacími návykmi, ktoré to môžu mať ťažšie a takýto spôsob stravovania im vyhovovať nemusí. Ale aj to môže byť príležitosť, ako pracovať s rôznorodosťou a učiť deti vzájomnému porozumeniu a tolerancii. Iste sa ešte budú ozývať hlasy, že zdroje určené na „obedy zadarmo“ by sa mohli využiť tak alebo onak. Je to ešte dlhý proces a jeho výsledok bude tkvieť v mnohých detailoch. Dôležité však bude, ak sa toto opatrenie dostane do legislatívnej podoby, aby všetky nastavenia boli v najlepšom záujme dieťaťa, bez ohľadu na jeho sociálne zázemie.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #Smer #sociálny balík #rómske deti #bezplatné obedy