Lepšie vyhliadky s cudzími jazykmi

Dobrí učitelia učia úspešne. Úspešné školstvo však potrebuje viac. Čo presne, o tom sa dá diskutovať. Isté je jedno: Vzdelanie je ústredným strategickým zdrojom, ktorým si Európa môže zabezpečiť stálu konkurencieschopnosť a blahobyt. Digitalizácia, potreba odborníkov, znalosť matematiky, informatiky a prírodných vied (MINT), inklúzia, cudzie jazyky – to sú niektoré z výziev, ktorým musíme čeliť. Diskusia o nich sa v súčasnosti vedie na Slovensku s veľkou vážnosťou a veľmi vášnivo. To je dobré a dôležité.

22.06.2018 09:00
debata (2)

Dobrí učitelia učia úspešne. Úspešné školstvo však potrebuje viac. Čo presne, o tom sa dá diskutovať. Isté je jedno: Vzdelanie je ústredným strategickým zdrojom, ktorým si Európa môže zabezpečiť stálu konkurencieschop­nosť a blahobyt. Digitalizácia, potreba odborníkov, znalosť matematiky, informatiky a prírodných vied (MINT), inklúzia, cudzie jazyky – to sú niektoré z výziev, ktorým musíme čeliť. Diskusia o nich sa v súčasnosti vedie na Slovensku s veľkou vážnosťou a veľmi vášnivo. To je dobré a dôležité.

Ovládanie cudzích jazykov bolo po dlhý čas veľkým plusom Slovenska. V roku 2011 ovládal každý druhý Slovák dva alebo viac cudzích jazykov. To bolo európskym rekordom! „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom“, hovorí slovenské príslovie. Touto múdrosťou sa tu žilo, tak sa krajina stala majstrom sveta vo výrobe automobilov. To by ťažko bolo možné bez obrovského potenciálu vedomostí a schopností ľudí – práve aj tých jazykových.

Od roku 2011 sa však veci zmenili. Dva cudzie jazyky sa na Slovensku učí čoraz menej žiakov. Niektorí stavajú z vlastného popudu všetko na angličtinu, a prehliadajú pritom šance, ktoré im ponúka ďalší cudzí jazyk: francúzština, ruština alebo, samozrejme, nemčina. Mnohí sa chcú od skorého veku učiť aj ďalší cudzí jazyk, no blízke základné školy ho neponúkajú, pretože od roku 2015 si možno ako prvý cudzí jazyk zvoliť už len angličtinu. Preto klesajú počty žiakov, ktorí sa učia iný cudzí jazyk. Mimochodom, nemčina je po angličtine naďalej druhým najčastejšie vyučovaným cudzím jazykom na slovenských školách.

Následky cítiť čoraz viac. Ponuka škôl nezodpovedá dopytu po znalostiach nemčiny. Ako ukazuje aktuálny prieskum nemeckej a rakúskej obchodnej komory, v slovensko-rakúsko-nemeckom podnikateľskom svete je nemčina jazykom manažérov číslo jeden. Hľadanie pracovníkov s dostatočnými znalosťami nemčiny môže trvať až o tri mesiace dlhšie. To nie sú dobré správy pre krajinu, kde na pracovnom trhu chýba čoraz viac kvalifikovaných pracovníkov. Pritom má nemčina v stredovýchodnej Európe dlhú a silnú tradíciu. Pre tisícky ľudí na Slovensku je dokonca materinským jazykom. Keď železná opona rozdeľovala Európu, bola tu nemčina „jazykom slobody“: Vlny rakúskych vysielačov sa nedali zastaviť ostnatým drôtom.

Vynárajú sa teda otázky: Aké vyučovanie cudzích jazykov je potrebné? Ako žiaci získajú to najlepšie jazykové vybavenie, aby mohli optimálne využiť možnosti pracovného sveta? Je tu celý rad nápadov. Plány Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) znovu na Slovensku uvoľniť voľbu prvého cudzieho jazyka alebo zaviesť vyučovanie druhého cudzieho jazyka od 6. ročníka základnej školy, znejú sľubne a zaslúžia si pozornosť.

V jednom bode sa tieto rozhodnutia Nemecka bezprostredne týkajú. Spolková vláda podporuje vyučovanie nemčiny na Slovensku mnohorakým spôsobom. V prvom rade treba spomenúť Goetheho inštitút, ktorý ponúka jazykové kurzy – a dopyt po nich takmer nezvláda. Okrem toho je tu so 40 školami mimoriadne husto zastúpená celosvetová sieť nemeckých partnerských škôl – PASCH-Net.de. Na dvoch z nich, v Poprade a Bratislave, môžu žiaci dokonca skladať nemecké maturitné skúšky. Dohromady pracuje na Slovensku 27 vyslaných učiteľov z Nemecka. Vyučujú, skúšajú na jazykových testoch, organizujú projekty, často ich pritom podporujú vyslaní dobrovoľníci nemeckého programu Kulturweit. Všetci spolu upevňujú zväzok priateľstva medzi našimi krajinami, ktoré tento rok oslávia 25. výročie vzájomných diplomatických vzťahov.

Aby táto podpora mohla pokračovať, sme odkázaní na vzdelávaciu politiku, ktorá bude naďalej ponúkať základ pre túto angažovanosť. To znamená takú, ktorá poskytne všetkým žiakom, ktorí si to želajú, možnosť učiť sa po nemecky, a to podľa možností v čo najskoršom veku.

Na diskusiu o tejto téme a o mnohom ďalšom sa 2. a 3. júla v Ružomberku uskutoční Kongres nemeckého jazyka (Deutschkongress). Okrem iných pod záštitou ministerstva školstva SR. Hlavným motívom kongresu je „Jazyk, vzdelanie, budúcnosť“. Dôležitým aspektom bude, ako sa dajú lepšie skĺbiť požiadavky pracovného sveta s možnosťami vzdelávania a vedy. Kongres zároveň poskytne popredným expertom z oblasti vzdelávania, vedy, hospodárstva a politiky fórum na debatu o aktuálnych výzvach vzdelávacej politiky.

CITAT: Dva cudzie jazyky sa na Slovensku učí čoraz menej žiakov. Plány ŠPÚ znovu uvoľniť voľbu prvého cudzieho jazyka alebo zaviesť vyučovanie druhého cudzieho jazyka od 6. ročníka ZŠ, znejú sľubne a zaslúžia si pozornosť.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #cudzí jazyk #nemčina