Čomu nás učí nákaza osýpok

13.07.2018 14:00

V Michalovciach sa spustila epidémia osýpok, chorých je zatiaľ vyše 170. Podľa medializovaných správ väčšina nakazených sú deti a tiež zdravotnícky personál. Ťažko hľadať vinníka. Zdá sa, že ochorenie sa rozšírilo od tínedžerov, ktorí boli vo Veľkej Británii, a o niekoľko týždňov sa nainfikovali obyvatelia viacerých lokalít tohto východoslovenského okresu.

Už niekoľko rokov sa vedú diskusie, či je zaočkovanosť populácie na Slovensku dostatočná, a objavujú sa hlasy, či sú používané očkovacie látky dostatočne účinné. Situácia v súčasnosti posúva diskusiu z teoretickej roviny do potreby pragmatických riešení.

V Michalovciach zvolali krízový štáb a prijímajú sa opatrenia na zastavenie epidémie. Podľa niektorých by pri zvládnutí nákazy mohla razantnejšie asistovať polícia. Verím, že preváži rozumný prístup a prijaté opatrenia budú v najlepšom záujem chorých, zdravotníckych pracovníkov a ostatného obyvateľstva.

Roky sa na odborných fórach hovorí o sociálnych determinantoch zdravotného stavu a viaceré štúdie v tejto súvislosti konštatujú výrazné rozdiely medzi majoritnou populáciou a obyvateľmi z marginalizovaných rómskych skupín. Napriek tomu sa v tejto oblasti nedeje dosť, aby sa tento prepad zastavil a aby sa zdravotný stav ľudí žijúcich vo viacgeneračnej chudobe začal zlepšovať. Skúsenosti so šírením infekčných ochorení v sociálne slabších komunitách majú i v susedných okresoch. V roku 2016 v okolí Sobraniec prepukla žltačka, ktorej pôvod bol pravdepodobne v znečistenom zdroji vody a v nedostatočnej likvidácii odpadu. V okrese Trebišov už viackrát bojovali proti prípadom pohlavného ochorenia syfilis.

Je nemysliteľné, aby obyvatelia vylúčených komunít, vrátane detí, nemali prístup k pitnej vode a na konzumáciu používali nekontrolované zdroje, napríklad vodu z potokov.

Spoločným menovateľom šírenia infekčných chorôb v chudobných osadách je nedostatočný hygienický štandard, v ktorom Rómovia žijú, a tiež nedostatočná znalosť, ako takým chorobám predchádzať. Rýchlosť prenosu infekčných ochorení je daná aj preľudnenosťou komunít.

Majoritná populácia v blízkosti osád sa cíti ohrozená, riziko šírenia akýchkoľvek chorôb ešte zhoršuje vzájomné vzťahy. V takýchto situáciách vzniká priestor pre návrhy represívnych opatrení, od ktorých viacerí očakávajú, že striktné nariadenia na liečenie ochorení alebo asistencia polície by situáciu vyriešili.

Riešenia všetkých ďalších epidémií, ktoré by v budúcnosti mohli prepuknúť, sú v prevencii. Je oveľa drahšie, ak sa snažíme zabrániť šíreniu infekčných ochorení až vtedy, keď už vypuknú, ako keď sa tomu usilujeme predchádzať. Základom na zlepšenie hygienického stavu v rómskych osadách je zabezpečenie prístupu k zdravotne vyhovujúcej vode, k zlepšovaniu hygienických štandardov v bývaní a v osvete.

Je nemysliteľné, aby obyvatelia vylúčených komunít, vrátane detí, nemali prístup k pitnej vode a na konzumáciu používali nekontrolované zdroje, napríklad vodu z potokov. V tomto smere by mala pomôcť nová legislatíva a jej transpozícia do nášho právneho systému, ktorá sa pripravuje na úrovni Európskej únie. Podľa nej by pitná voda mala byť zaručená pre všetkých obyvateľov. V súčasnosti v okresoch pôsobí najviac osôb v pomáhajúcich sociálnych profesiách od roku 1989. Vďaka dotáciám z európskych štrukturálnych a investičných fondov máme stovky zamestnancov v programoch, ktoré podporujú terénnu sociálnu prácu, v komunitných centrách aj zdravotných osvetárov.

Ľudia pracujúci v pomáhajúcich profesiách by mohli urobiť veľa v osvete, ktorá je nevyhnutná v oblasti ochrany zdravia. Potrebujeme na to iba väčšiu flexibilitu vo vzdelávacích aktivitách pre cieľové skupiny v jednotlivých programoch a možnosť pristupovať k preventívnym programom aktívnejšie vzhľadom na situáciu na lokálnej úrovni.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#rómska osada #osýpky
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
28,99
Sweet trsové ružové ruže

Sweet trsové ružové ruže

29,99
Flower box červená kocka "L" farebné minigerbery

Flower box červená kocka "L" farebné minigerbery

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk