Čomu nás učí nákaza osýpok

V Michalovciach sa spustila epidémia osýpok, chorých je zatiaľ vyše 170. Podľa medializovaných správ väčšina nakazených sú deti a tiež zdravotnícky personál. Ťažko hľadať vinníka. Zdá sa, že ochorenie sa rozšírilo od tínedžerov, ktorí boli vo Veľkej Británii, a o niekoľko týždňov sa nainfikovali obyvatelia viacerých lokalít tohto východoslovenského okresu.

13.07.2018 14:00
debata (15)

Už niekoľko rokov sa vedú diskusie, či je zaočkovanosť populácie na Slovensku dostatočná, a objavujú sa hlasy, či sú používané očkovacie látky dostatočne účinné. Situácia v súčasnosti posúva diskusiu z teoretickej roviny do potreby pragmatických riešení.

V Michalovciach zvolali krízový štáb a prijímajú sa opatrenia na zastavenie epidémie. Podľa niektorých by pri zvládnutí nákazy mohla razantnejšie asistovať polícia. Verím, že preváži rozumný prístup a prijaté opatrenia budú v najlepšom záujem chorých, zdravotníckych pracovníkov a ostatného obyvateľstva.

Roky sa na odborných fórach hovorí o sociálnych determinantoch zdravotného stavu a viaceré štúdie v tejto súvislosti konštatujú výrazné rozdiely medzi majoritnou populáciou a obyvateľmi z marginalizovaných rómskych skupín. Napriek tomu sa v tejto oblasti nedeje dosť, aby sa tento prepad zastavil a aby sa zdravotný stav ľudí žijúcich vo viacgeneračnej chudobe začal zlepšovať. Skúsenosti so šírením infekčných ochorení v sociálne slabších komunitách majú i v susedných okresoch. V roku 2016 v okolí Sobraniec prepukla žltačka, ktorej pôvod bol pravdepodobne v znečistenom zdroji vody a v nedostatočnej likvidácii odpadu. V okrese Trebišov už viackrát bojovali proti prípadom pohlavného ochorenia syfilis.

Je nemysliteľné, aby obyvatelia vylúčených komunít, vrátane detí, nemali prístup k pitnej vode a na konzumáciu používali nekontrolované zdroje, napríklad vodu z potokov.

Spoločným menovateľom šírenia infekčných chorôb v chudobných osadách je nedostatočný hygienický štandard, v ktorom Rómovia žijú, a tiež nedostatočná znalosť, ako takým chorobám predchádzať. Rýchlosť prenosu infekčných ochorení je daná aj preľudnenosťou komunít.

Majoritná populácia v blízkosti osád sa cíti ohrozená, riziko šírenia akýchkoľvek chorôb ešte zhoršuje vzájomné vzťahy. V takýchto situáciách vzniká priestor pre návrhy represívnych opatrení, od ktorých viacerí očakávajú, že striktné nariadenia na liečenie ochorení alebo asistencia polície by situáciu vyriešili.

Riešenia všetkých ďalších epidémií, ktoré by v budúcnosti mohli prepuknúť, sú v prevencii. Je oveľa drahšie, ak sa snažíme zabrániť šíreniu infekčných ochorení až vtedy, keď už vypuknú, ako keď sa tomu usilujeme predchádzať. Základom na zlepšenie hygienického stavu v rómskych osadách je zabezpečenie prístupu k zdravotne vyhovujúcej vode, k zlepšovaniu hygienických štandardov v bývaní a v osvete.

Je nemysliteľné, aby obyvatelia vylúčených komunít, vrátane detí, nemali prístup k pitnej vode a na konzumáciu používali nekontrolované zdroje, napríklad vodu z potokov. V tomto smere by mala pomôcť nová legislatíva a jej transpozícia do nášho právneho systému, ktorá sa pripravuje na úrovni Európskej únie. Podľa nej by pitná voda mala byť zaručená pre všetkých obyvateľov. V súčasnosti v okresoch pôsobí najviac osôb v pomáhajúcich sociálnych profesiách od roku 1989. Vďaka dotáciám z európskych štrukturálnych a investičných fondov máme stovky zamestnancov v programoch, ktoré podporujú terénnu sociálnu prácu, v komunitných centrách aj zdravotných osvetárov.

Ľudia pracujúci v pomáhajúcich profesiách by mohli urobiť veľa v osvete, ktorá je nevyhnutná v oblasti ochrany zdravia. Potrebujeme na to iba väčšiu flexibilitu vo vzdelávacích aktivitách pre cieľové skupiny v jednotlivých programoch a možnosť pristupovať k preventívnym programom aktívnejšie vzhľadom na situáciu na lokálnej úrovni.

© Autorské práva vyhradené

15 debata chyba
Viac na túto tému: #rómska osada #osýpky