Nad kôpkami listín

, 10.08.2018 12:00

Transformácia organizácií Slovenskej akadémie vied na verejné výskumné inštitúcie (VVI) sa zastavila kdesi na polceste. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu ich totiž nezapísalo do Registra VVI z dôvodu, že sa údajne nesplnili všetky povinnosti, dané zákonom o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov. Nikto dnes nepopiera, že VVI boli založené, ale spor sa vedie o tom, či aj vznikli.

Ministerka školstva Martina Lubyová poskytuje vyhlásenia pre médiá nad chronologicky usporiadanými kôpkami listín dodaných akadémiou na registráciu. Spracovanie prvej kôpky, ktorá obsahuje listiny dodané v rámci prvej zákonom určenej lehoty pre SAV, zabralo ministerstvu jeden mesiac a dvadsaťjeden dní.

Akadémii následne doručili list podpísaný ministerkou, ktorý požadoval do desiatich dní opravy identifikovaných nedostatkov a doplnenie listín o vnútorné predpisy vydávané zakladateľom, vnútorné predpisy vydávané jednotlivými VVI a podpisové vzory riaditeľov a vedúcich organizačných zložiek.

Buď ministerstvo školstva začalo spracovávať listiny a údaje doručené akadémiou neskoro, alebo pracovalo celý čas v režime kontroly nad rámec zákona.

Niekde sa v tomto procese musela stať chyba. Ak spracovanie prvej kôpky zabralo ministerstvu viac ako 50 dní, koľko by potrebovalo na spracovanie všetkých dodnes dodaných kôpok? Určite niekoľkonásobne viac, veď len vnútorných predpisov vydávaných jednotlivo každou VVI je sedem až osem.

Odhadol vari zákonodarca zle náročnosť administratívnych úkonov spojených s týmto procesom? Asi ťažko, napokon zákon predkladalo samotné ministerstvo, takže s lehotami bolo uzrozumené. Núkajú sa rozličné vysvetlenia. Buď ministerstvo začalo spracovávať listiny a údaje doručené akadémiou neskoro, alebo pracovalo celý čas v režime kontroly nad rámec zákona. Obidve možnosti, ako aj ich možný súbeh tak prirodzene doviedli celý proces do problémov, na základe ktorých dnes ministerstvo tvrdí, že verejné výskumné inštitúcie v SAV nevznikli.

Problémy spôsobené týmto sporom však zďaleka nemusia byť len problémami akadémie. Vďaka ústretovosti ministerstva financií sa síce podarilo zabezpečiť bazálny chod inštitúcií, ale vstupovať do zmluvných vzťahov, napríklad s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, sa im pred zápisom do registra nedarí.

Neistota zavládla aj v otázke rozličných právnych dôsledkov riešenia situácie, ktoré navrhlo ministerstvo školstva. Jedným príkladom môže byť skutočnosť, že rozpočtové a príspevkové organizácie SAV mali vo svojej správe aj majetok získaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Časť tohto majetku je stále v režime, v ktorom sa nemôže previesť na iného správcu alebo vlastníka. Ministerstvo však presadzuje postup, v rámci ktorého by tento majetok mal byť vložený do VVI zakladateľom, čiže akadémiou. V takom prípade by však muselo dôjsť k zmene jeho správcu.

Stanovisko Európskej komisie je otázne, hrozba ďalšieho pozastavenia čerpania prostriedkov fondov EÚ vo výzvach na podporu výskumu a inovácií pre Slovensko by sa mohla opäť stať reálnou.

Slovenská akadémia vied disponuje právnym stanoviskom spoločnosti Taylor Wessing e/n/w/c, podľa ktorého zápis do Registra VVI má deklaratórny charakter a je možné ho vykonať spätne. V prípade, že SAV predložila ministerstvu školstva do 30. júna 2018 údaje a listiny podľa § 21a ods. 2 zákona o SAV, k prechodu práv a povinností už došlo. Vnútorné predpisy VVI sa dodatočne zakladajú do zbierky listín bez prieskumnej právomoci tohto ministerstva.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#transformácia SAV
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
49,99
Passion červené ruže

Passion červené ruže

37,99
Smútočná kytica krémové ruže

Smútočná kytica krémové ruže

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk