Letný čas: EÚ chce poznať váš názor

15.08.2018 08:00

Zo západu na východ sa Európska únia rozprestiera v rozpätí 3-tisíc kilometrov. Keď slnko zapadá v bulharskom meste Varna, v Lisabone je stále vysoko na oblohe. Práve z tohto dôvodu máme v Európe až tri časové pásma.

Keď je v Portugalsku poludnie, v mojom rodnom Slovinsku je jedna hodina a v Bulharsku sú dve hodiny. Pri voľbe časového pásma ide o zvrchované a vnútroštátne rozhodnutie každej krajiny. V práve únie sa uvádza len jedna podmienka pre všetky členské štáty, a to zavádzanie zmeny na letný čas.

Vo väčšine členských štátov EÚ je letný čas dlhoročnou tradíciou, ktorá siaha až do obdobia prvej a druhej svetovej vojny, resp. ropnej krízy sedemdesiatych rokov. Tieto rozličné vnútroštátne úpravy letného času so sebou však prinášali množstvo nejasností: letný čas bol napríklad zavedený na jednej strane hranice, zatiaľ čo v opačnej časti krajiny zostal čas nezmenený. Predstavte si, že ste na vlakovej stanici a rozmýšľate, koľko hodín je len o pár kilometrov ďalej. Európska únia preto od roku 1980 začala postupne prijímať právne predpisy, ktorými sa všetky členské štáty dohodli na koordinácii časového posunu a zjednotení harmonogramov, ktoré sa v minulosti líšili. Od roku 1996 sa pre všetkých Európanov v poslednú marcovú nedeľu posúva čas o hodinu dopredu a v poslednú októbrovú nedeľu o hodinu dozadu.

Od roku 1996 sa pre všetkých Európanov v poslednú marcovú nedeľu posúva čas o hodinu dopredu a v poslednú októbrovú nedeľu o hodinu dozadu. O správnosti tohto systému však narastá čoraz viac pochybností. Už teraz je jasné, že ak by došlo k prehodnoteniu, je nutné zachovať jednotné pravidlá v rámci celej EÚ.

O správnosti tohto systému však narastá čoraz viac pochybností. Za posledné mesiace nám boli doručené žiadosti od Európskeho parlamentu od niektorých členských štátov či občanov, v ktorých nás žiadali o jeho prehodnotenie. Toto prehodnotenie stále prebieha, no už teraz je jasné, že je nutné zachovať jednotné pravidlá v rámci celej EÚ – k zmene času bude dvakrát ročne dochádzať buď vo všetkých členských štátoch, alebo v žiadnom. Ak by sa v jednej krajine čas posúval v istý deň, zatiaľ čo v inej krajine by k zmene času došlo inokedy alebo by k nej nedošlo vôbec, vznikalo by množstvo problémov.

Radi by sme poznali váš názor, a preto sme nedávno spustili verejnú online konzultáciu. Vyzývame vás podeliť sa o svoj názor na polročnú zmenu času a uviesť, ktorú z dvoch alternatív uprednostňujete: ponechať systém nezmenený alebo ho zrušiť pre celú EÚ. Ak by sa zmena času mala zrušiť, zaujíma nás aj to, či by ste uprednostnili riadiť sa zimným alebo letným časom.

Nejde o hlasovanie či referendum. Pred rozhodovaním o ďalšom postupe je pre nás však dôležité zozbierať názory čo najväčšieho počtu Európanov. Špekulácie o tom, k čomu by mohlo dôjsť, sú samozrejme predčasné, ale treba mať na pamäti dve zásadné skutočnosti. Po prvé, Európska komisia nerozhoduje sama. Akákoľvek zmena súčasnej úpravy času by si vyžadovala súhlas vašej vlády a Európskeho parlamentu. Po druhé, ak by sme mali zrušiť zmenu času, vaša krajina by mala možnosť sa rozhodnúť, či si chce natrvalo ponechať letný, alebo zimný čas.

Som si istá, že rovnako ako ja máte aj vy na danú tému názor. Vyzývam vás, aby ste sa oň s nami podelili, a to do 16. augusta, vyplnením tohto online dotazníka.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#EÚ #letný čas
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku