Problém slovenského poľnohospodárstva

, 23.10.2018 08:00

V poslednom období sme svedkami veľkého záujmu spoločnosti o slovenské poľnohospodárstvo, čo by nás poľnohospodárov mohlo tešiť, ale, žiaľ, neteší. Namiesto toho, aby sa písalo o základnom smerovaní tohto rezortu, riešia sa trestnoprávne otázky a nekalé praktiky viacerých tiežfarmárov, ktorí vytvárajú veľmi zlý obraz o našom odvetví. Verejnosť dnes vníma najmä väčších poľnohospodárov ako mafiánov, zlodejov a agrobarónov, ktorí nerobia nič iné, len zneužívajú eurofondy a štátne dotácie.

Na základe tohto neprívetivého obrazu sa rozpútala mediálna vojna medzi "malými“ a "veľkými“ poľnohospodármi. Takéto vykreslenie rezortu, ktorý sa navyše nachádza v zložitom existenčnom postavení, je škodlivé pre všetkých poctivých, tvrdo pracujúcich poľnohospodárov. Nechcem bagatelizovať niekoľko medializovaných prípadov, ale postaviť celý rezort do polohy podvodníkov a predložiť verejnosti informáciu, že za tento stav zodpovedá ministerka Gabriela Matečná a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA). Ide o nepravdivé vytĺkanie politického kapitálu.

Autori a objednávatelia týchto konšpirácií si zrejme neuvedomujú, aký dosah to má na vnímanie rezortu verejnosťou. Povedať, že kontroly poberateľov podpôr sú nedostatočné, pretože sa našlo niekoľko káuz z celkovo viac než 18-tisíc žiadostí, kde dochádzalo aj k trestnoprávnemu konaniu, je to isté, akoby niekto tvrdil, že by mal odstúpiť minister vnútra kvôli vodičom, ktorí spáchali závažný dopravný priestupok. Prípady, ktoré sa stali, treba čím skôr dôsledne vyšetriť a vyvodiť z toho zodpovednosť. Kategoricky však odmietam, že sa väčšina poľnohospodárov takto správa!

Viniť PPA, že dostatočne nekontroluje zákonnosť užívania pôdy, nasvedčuje o neznalosti problematiky a vedomom zavádzaní, ktoré má vytvárať dojem nefunkčnosti tejto inštitúcie.

Ak na východe ktosi niekomu nezákonne zabral pôdu, pácha buď priestupok, alebo trestný čin, na čo máme políciu, prokuratúru a súdnictvo. Ak ide o riešenie právneho problému, keď sa dvaja hádajú, kto má právo na tej-ktorej roli hospodáriť, to môže rozhodnúť iba súd, a nie PPA. Narýchlo ponúkané riešenia opozičných politikov, že treba každým žiadateľom k žiadosti o platbu na pôdu priložiť nájomnú zmluvu, je nereálne, populistické.

Nie je v silách žiadnej inštitúcie fyzicky, personálne ani právne posúdiť milióny zmlúv, či sú platné v súlade so zákonom. Bola by to len ďalšia byrokratická a finančná záťaž pre žiadateľov i pracovníkov PPA. Bolo by to najmä zbytočné. Stačilo by, aby každý štatutárny zástupca žiadateľa podpísal pri podávaní žiadosti notárom overené vyhlásenie, aby nemohol spochybniť svoj podpis, že k všetkej pôde, na ktorú žiada podporu, má právny vzťah.

To znamená, že ju buď vlastní, prenajíma, podnajíma, alebo ju má v náhradnom užívaní, resp. zamenenú s iným vlastníkom. Pri akomkoľvek probléme si to môžu nielen PPA, ale aj orgány činné v trestnom konaní skontrolovať. Ak by to nebola pravda, tak by sa žiadateľ dopúšťal trestného činu subvenčného podvodu i so všetkými trestnoprávnymi dôsledkami.

Drvivá väčšina nájomných vzťahov medzi vlastníkom pozemku a nájomcom je bezproblémová. Bolo by úplne zbytočné, aby do týchto vzťahov ktokoľvek vstupoval. Viniť PPA, že dostatočne nekontroluje zákonnosť užívania pôdy, nasvedčuje o neznalosti problematiky a vedomom zavádzaní, ktoré má vytvárať dojem nefunkčnosti tejto inštitúcie.

To môže mať fatálne následky pre všetkých, aj v drvivej väčšine poctivých poľnohospodárov a úradníkov. Napríklad pozastavením akreditácie PPA. Pri každom systéme záleží, na koľko percent je úspešný. V prípade zistenia nezrovnalostí alebo nezákonnosti môže PPA iba pozastaviť vyplatenie podpory dotknutým subjektom, až kým sa zákonne nerozhodne, komu právo prináleží.

Ak sa však pozrieme na efektívnosť využívania prírodných i finančných zdrojov, zistíme veľké rezervy aj u nás poľnohospodárov. Za nahromadené problémy nesú zodpovednosť všetci ministri pôdohospdárstva od novembra 1989. Dnes kričať, že je za to zodpovedná len Matečná, je mierne povedané nepravdivé a neférové. Navyše ona ako jediná z doterajších ministrov našla odvahu neposkytovať podporu plošne, ale požadovať od žiadateľov aspoň trochu efektívnosti. Prijala veľmi veľa užitočných opatrení zvyšujúcich transparentnosť pri riešení mnohých problémov v rezorte. Niektorí z nás sa naučili byť efektívni produkovaním „ničoho“, mulčovaním biomasy a chovom zvierat len pre splnenie povinného limitu VDJ (veľká dobytčia jednotka) na poberanie podpory.

Pokiaľ my sami nezačneme požadovať od vlády, aby viac podporovala efektívnosť, aktívnych poľnohospodárov a národné finančné zdroje smerovali práve sem, ale sa budeme vybíjať iba vo vzájomnom osočovaní, žabomyších vojnách medzi malými a veľkými, medzi produkčnými a znevýhodnenými oblasťami a nebudeme požadovať, aby vo všetkých regiónoch, tak malí ako aj veľkí, ale hlavne efektívni poľnohospodári mali normálne podmienky na prežitie porovnateľné s okolitými krajinami, je koniec slovenskému poľnohospodárstvu. Postupne prejde pôda do rúk zahraničných investorov, či už priamo alebo cez medzistupeň finančných skupín. A Slovensko sa stane ešte odkázanejšie na dovoz potravín často pochybnej kvality.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#poľnohospodári #poľnohodpodárstvo
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
34,99
Flower box biela kocka "M" farebné kvety

Flower box biela kocka "M" farebné kvety

29,99
Orchidea zelená na vysoko

Orchidea zelená na vysoko

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk