Budúcnosť Afriky je aj naša budúcnosť

06.11.2018 15:00

Zužovať európsku angažovanosť v Afrike najmä na charitu by bolo veľkým luxusom. Afrika je dnes dynamicky sa rozvíjajúci kontinent, s ktorým sa vzájomne potrebujeme ako partneri.

Mnohým z nás sa zrejme Afrika stále spája najmä so zábermi na zbedačených ľudí odkázaných na pomoc vyspelého sveta alebo v lepšom prípade s predstavou exotickej dovolenky pri mori či na safari. Obe tieto tváre Afriky sú bezpochyby stále aktuálne, ale kontinent na dohľad z európskych brehov dnes prežíva omnoho komplexnejší príbeh. A ten sa zreteľne prelína aj s naším príbehom.

Mnohé africké krajiny sa dokázali vymaniť z postkoloniálnych ťažkostí a zažívajú dnes obdobie významného rozvoja. Ten je však sprevádzaný populačnou explóziou. Do roku 2050 bude v Afrike žiť 2,5 miliardy ľudí a každý štvrtý človek na planéte bude Afričan.

Prudký demografický nárast v kombinácii s pretrvávajúcimi konfliktmi v niektorých častiach kontinentu, nedostatkom pracovných miest či príležitostí na vzdelávanie bude veľmi pravdepodobne vytvárať aj ďalší tlak na migráciu. Kondícia nášho veľkého suseda tak prináša mnohé výzvy, ale aj príležitosti pre nás Európanov.

Skutočné partnerstvo

Nejde pritom iba o migráciu či o rozvojovú pomoc. Krajiny EÚ sú už dnes najvýznamnejším investorom v Afrike aj jej najväčším obchodným partnerom. Až 36 percent afrického obchodu sa uskutočňuje práve s Európskou úniou.

Aj to je dôvod, prečo predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker venoval vzájomnej spolupráci oboch kontinentov značnú pozornosť aj v nedávnej Správe o stave únie. V prejave zdôraznil, že ak chceme Afrike skutočne pomôcť, nemôžeme na ňu ďalej hľadieť ako na miesto pre charitu, ale ako na skutočného partnera.

Komisia preto prišla s návrhom uzatvoriť novú africko-európsku alianciu pre udržateľné investície a pracovné miesta, ktorá pomôže – za jasných podmienok – nasmerovať našu spoločnú pozornosť tam, kde je najviac potrebná. Do zručností a pracovných príležitostí. Aj tento plán by mal africkým krajinám pomôcť zvládnuť veľké výzvy súvisiace s prudkým rastom populácie, ktorý si každoročne vyžiada milióny nových pozícií.

Európska únia sa usiluje Afrike dlhodobo významne pomáhať. Len v rámci rozvojovej pomoci poskytneme tamojším krajinám v rokoch 2014 až 2020 až 31 miliárd eur. Ešte dôležitejšie však bude, aby sme čo najväčšiu časť našich zdrojov dokázali pretaviť do zmysluplných investícií, ktoré podnietia aj ďalšie projekty súkromného sektora. Čiastočne tým pomôžeme riešiť aj problémy vedúce k migrácii. Ak budú mať ľudia možnosť nájsť si solídnu prácu doma, ich motivácia hľadať si obživu inde výrazne klesne.

Prudký demografický nárast africkej populácie v kombinácii s pretrvávajúcimi konfliktmi v niektorých častiach kontinentu, nedostatkom pracovných miest či príležitostí na vzdelávanie bude veľmi pravdepodobne vytvárať aj ďalší tlak na migráciu.
Ladislav Miko, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Lepší život pre milióny

Ak sa alianciu podarí úspešne rozbehnúť, len za prvých päť rokov pomôžeme v Afrike vytvoriť až 10 miliónov pracovných miest. Plán je založený predovšetkým na podpore investícií pomocou grantov, úverov a záruk. Tento spôsob sa nám veľmi dobre osvedčil aj doma, kde Európsky fond pre strategické investície dokázal od roku 2015 zmobilizovať z verejných i súkromných zdrojov už takmer 400 miliárd eur.

Nové investície budú mať veľký dosah aj na bežných ľudí. Vďaka investíciám do energie z obnoviteľných zdrojov získa prístup k elektrine 30 miliónov Afričanov, výstavba novej dopravnej infraštruktúry zas privedie celoročné cestné spojenie k ďalším 24 miliónom. Plán ráta aj s rozvojom ďalších dôležitých nástrojov vrátane prehlbovania obchodných dohôd s africkými krajinami či podpory vzdelávania. Práve oblasť výučby je pre budúci úspešný rozvoj Afriky nesmierne dôležitá.

Afrika ako svetadiel s najmladšou populáciou dlhodobo trpí nedostatkom príležitostí na kvalitné vzdelávanie mladých ľudí. V tejto oblasti môže Európa pomôcť veľmi efektívne. Len vďaka programu Erasmus+ získa v priebehu desaťročia kvalitné európske vzdelanie vyše stotisíc afrických študentov a akademických pracovníkov. Ďalších 750-tisíc ľudí absolvuje odbornú prípravu zameranú na rozvoj zručností.

Globálny hráč

Ide nepochybne o ambiciózny plán, ktorý si vyžiada hlbokú súčinnosť s africkými krajinami. S viacerými z nich sme spoluprácu už úspešne rozbehli. Či už ide o podporu malých a stredných podnikov v krajinách západnej Afriky, výstavbu solárnych elektrární v Maroku, podporu mládeže v Gambii a Guinei alebo spoluprácu pri zavádzaní protikorupčných opatrení v Benine.

Afrika bude pre Európu čoraz dôležitejším partnerom. Ak túto úlohu neprevezmeme, naše miesto zaujmú iní a my sa budeme musieť uspokojiť s úlohou pasívnych pozorovateľov.

Ak chceme, aby mali z rozvoja Afriky čo najväčší osoh nielen jej obyvatelia, ale aj Európania, mali by sme si osvojiť princíp, ktorý v angličtine pekne pomenoval predseda Juncker. Teda, že byť len „global payer“ (globálny platca) už nestačí. Je čas sa začať správať ako skutočný „global player“ (globálny aktér).

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Afrika
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
29,99
Flower box vintage kocka "S"  červené ruže

Flower box vintage kocka "S" červené ruže

64,99
Flower box biela kocka "L" červené ruže

Flower box biela kocka "L" červené ruže

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk