Kritérium pracovitosti sudcu

, 03.12.2018 12:00

Blíži sa február 2019, keď sa skončí funkčné obdobie deviatich z trinástich sudcov Ústavného súdu SR, a tak sa aktualizujú úvahy o kritériách, ktorým by mali ich nástupcovia vyhovieť.

Hovorí sa o kvalite a čestnosti, zdôrazňuje sa, že by malo ísť o všeobecne uznávané právnické osobnosti, prízvukuje sa ich nezávislosť, azda i znalosť cudzích jazykov. Vo výpočte by sme mohli pokračovať.

Občas sa spomenie, že by budúci členovia Ústavného súdu nemali mať čerstvé väzby na politické strany, hoci napríklad predseda Ústavného súdu ČR, bývalá predsedníčka nemeckého Spolkového ústavného súdu i bývalý šéf tejto našej inštitúcie nastúpili do svojich funkcií priamo z výkonnej moci.

Pracovné podmienky sudcov Ústavného súdu (okrem platov) znesú medzinárodné porovnanie a pre kolegov na ostatných slovenských súdoch predstavujú nedosiahnuteľný i­deál.

Možno existujú aj právnickí nadľudia, ktorí by vyhovovali všetkým nastoľovaným kritériám a požiadavkám. Kumulácia prísnych nárokov však v sebe skrýva pascu odradenia skutočných právnických osobností a ich vystriedania priemerom, ktorý síce ovláda jazyky, nikdy sa ničím neprehrešil ani nepreslávil, je primerane znalý ústavného i medzinárodného práva, ale…

Vznášanie stále vyšších nárokov na vzdelanie, profesionálne skúsenosti a osobnostné kvality budúcich ústavných sudcov vychádza z verejnosťou sledovaných veľkých a slávnych káuz. Vzniká pochopiteľný dojem a rozumná požiadavka, že o takých závažných veciach, ako je ústavnosť výkonu interrupcií, zrušenie amnestií či prípustnosť referendových otázok, majú rozhodovať tí najmúdrejší a najvzdelanejší.

Aj na Ústavnom súde však prevažujú všedné dni formované množstvom náročných a prácnych verdiktov, ktoré nezaujímajú nikoho okrem účastníkov konaní. Pre nich sú však obyčajne životne dôležité. Zbierka nálezov a rozhodnutí Ústavného súdu SR obsahuje výber toho dôležitejšieho a zaujímavejšieho z jeho rozhodovacej činnosti, ale aj jej tlstnúce zväzky sú náročnou a nezáživnou lektúrou.

Slovenský Ústavný súd má veľa rozličných kompetencií, čo vedie k rôznorodosti vecí i typov konaní, teda čiastočne i procesných pravidiel. Mimo pozornosti laickej aj odbornej verejnosti a masmédií však ostáva počet podaní, ktoré musí súd vybaviť, a následne i jeho rozhodnutí. Napríklad v poslednom ukončenom, teda v roku 2017 vybavil neuveriteľných 11 952 podaní, z ktorých však bolo 9 250 tzv. hromadných, čo mu umožnilo prijať „len“ 2 381 verdiktov. Pritom väčšinu roka pracoval v neúplnom zložení, čakajúc na vymenovanie troch nových sudcov. Počet rozhodnutí pripadajúci na jedného sudcu tak pripomína okresný súd, ale ich náročnosť už nie.

Pracovné podmienky členov Ústavného súdu (okrem platov) znesú medzinárodné porovnanie a pre kolegov na ostatných slovenských súdoch predstavujú nedosiahnuteľný ideál, čo svedčí o starostlivosti vedenia Ústavného súdu. Zvlášť podpora kvalifikovanými poradcami a plná elektronizácia súdneho spisu zefektívňujú a skvalitňujú prácu. Žiadne podmienky však nenahradia prácu samotného sudcu, ktorý musí každodenne študovať a napísať rozsiahle texty spisov a rozhodnutí. Vďaka elektronickému spisu a zabezpečenému internetovému spojeniu môže pracovať kdekoľvek, a tak prítomnosť na pracovisku už nie je meradlom usilovnosti. O tej svedčí štatistika vybavených či nevybavených vecí.

Ústavný súd nie je miestom zaslúženého odpočinku, no vrcholom právnickej kariéry. A to aj pokiaľ ide o nároky na pracovné nasadenie. Schopnosť a ochota pracovať sú pre ústavného sudcu rovnako dôležité ako vzdelanie a prax.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#súdnictvo #ústavní sudcovia #Ústavný súd SR
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku