Škandinávsky model pre PET fľaše

, 10.01.2019 12:00

Ministerstvo životného prostredia SR opakovane potvrdilo, že chce v krátkom čase presadiť zákon o zálohovaní jednorazových nápojových obalov – PET fliaš a kovových obalov a to i napriek výhradám a odporu mnohých zainteresovaných, najmä obchodníkov, obcí, miest a „recyklátorov“.

Každý nesúhlas a obava sú podložené konkrétnymi faktmi. Ministerstvo sa vo svojich návrhoch opiera o štúdiu „Skutočná cena zálohy: Analýza zavedenia systému jednorazových nápojových obalov v SR“, ktorú vypracoval Inštitút environmentálnej politiky pri MŽP SR.

V dokumente sa analyzujú poznatky zo zálohovania jednorazových obalov vo svete a špeciálne v ôsmich krajinách Európskej únie, kde už takýto systém zaviedli. Je však na škodu veci, že sa autori zároveň nezaoberajú i triedením komunálneho odpadu, ktorého súčasťou sú aj spomínané obaly.

Štúdia obsahuje niekoľko štatistík vychádzajúcich v prípade Slovenska, žiaľ, často z veľmi nepresných údajov o naozajstnom výskyte PET fliaš na trhu, ktoré sú kľúčové pre rozhodovanie o výške zálohy. Prezentujú sa tam rozličné zdroje, ale ich údaje sa líšia o viac ako o povestnú „bulharskú konštantu“. Rádovo o niekoľko desiatok percent.

Dosiaľ sa nič nehovorí o dôsledkoch pripravovaného zákona na už pomerne dobre zabehnutý separovaný zber.

Ako potom môžu byť hodnoverné návrhy a odporúčania na výšku zálohy, aký objem predstavuje v súčasnosti uvádzaných 60 percent vyseparovaných a recyklovaných PET fliaš? Koľko ton či kusov bude potom predstavovať ich cieľové 90-percentné vytriedenie? Predsa najprv musíme vedieť, koľko týchto fliaš či plechoviek sa na našom trhu a v odpade skutočne nachádza.

Inštitút jednoznačne odporúča švédsko-nórsky model systému zálohovania PET fliaš a kovových jednorazových nápojových obalov. Centrálny systém má koordinovať kolobeh záloh z obalov (preberanie záloh od „vyberačov“ a úhradu výplaty záloh „platcom“), mal by pôsobiť aj ako klíringové centrum a financovať celý systém. Majú ho vytvoriť výrobcovia.

Model predpokladá zriadenie dotrieďovacieho centra pre prázdne obaly v Žiline, kam by sa dopravovali prázdne obaly z 38 medziskladov postavených po celom Slovensku. Do nich by sa zvážali vyzbierané prázdne obaly z odberných miest. Dotriedený odpad zo žilinského centra sa má predávať konkrétnym recyklátorom. To všetko bude stáť nemalé finančné prostriedky. A aby ich nebolo málo, systém predpokladá, že odberné miesta budú preberať obaly ručne alebo pomocou automatov, čo si vyžiada dodatočné náklady na pracovnú silu a zariadenia.

Aby sa predišlo vyberaniu vratných záloh na nezálohované fľaše zo zahraničia, navrhovaný systém predpokladá označenie fliaš pre domáci trh špeciálnym EAN kódom, a odberné miesta musia mať na ne čítačku. Opäť náklady navyše a určite vysoké… Budú to prvotné i trvalé náklady u výrobcov, v obchode, na prevádzku centrálneho systému. Kto ich bude znášať? Tajnička bude mať asi jednoduché riešenie, hoci ministerstvo tvrdí, že zálohy by nemali zvyšovať ceny. Ale systém počíta iba s príjmami z nevyplatených záloh a z predaja odpadu.

Zákon sa ešte len pripravuje, no ako to u nás býva takmer pravidlom, už sa diskutuje o výnimkách – či sa zo záloh vyjmú fľaše s objemom menším než jeden liter a väčším ako tri litre, fľaše od mlieka, sladkých nápojov, vína či piva, ako sa vyrovnať s nezálohovanými obalmi privezenými v rámci „nákupnej“ turistiky, kto nebude povinný obaly odoberať atď.

Žiaľ, dosiaľ sa nič nehovorí o dôsledkoch pripravovaného zákona na už pomerne dobre zabehnutý separovaný zber ani o nemalom výpadku príjmov po strate zberu PET fliaš. Ale to asi v Škandinávii nepoznajú…

Ak má byť hlavným dôvodom zálohovania nízka miera zberu a recyklácie jednorazových obalov, tak sa natíska otázka, ako si plnia zodpovední výrobcovia svoje povinnosti uložené zákonom o odpadoch, prijatým už pred troma rokmi.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#zálohovanie fliaš #triedenie odpadu #PET flaše
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
29,99
Flower box vintage kocka "S"  červené ruže

Flower box vintage kocka "S" červené ruže

64,99
Flower box biela kocka "L" červené ruže

Flower box biela kocka "L" červené ruže

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk