Stratégia či ideologická doktrína?

, 22.01.2019 14:00

Návrh bezpečnostnej stratégie Slovenska reflektuje politickú klímu v Bruseli a vo Washingtone. Komunita Západu je aj v pohľade na medzinárodnú politiku zhodne liberálna, nehľadiac na stranícku príslušnosť jej jednotlivých členov.

Toto myslenie je však dnes viac toxické ako nápomocné pri riešení medzinárodno-bezpečnostných otázok a to primárne pre svoju antistrategickú povahu.

Dokument nevychádza z analýzy, tú nahrádza v praxi nefunkčnými, liberálnymi teóriami. Alebo inak, vychádza z ideológie namiesto analýzy. Otázkou pri bezpečnostnej stratégii Slovenska by teda malo byť, či chceme do našich dokumentov tohto typu zakomponovať disfunkčné a ideológiou zdeformované tézy, ktoré už dnes začínajú byť zastarané, alebo chceme vecne adresovať problémy vonkajšej a vnútornej bezpečnosti bez ideologického balastu?

Pohľad do komunity zostavujúcej našu stratégiu ponúka vo svojej najnovšej knihe profesor z Harvardu Stephen Walt s názvom The Hell of a Good Intentions: America's Foreign Policy Elite and the Decline of U. S Primacy. Vo voľnom preklade Sakramentsky dobré úmysly: Americká zahraničnopolitická elita a úpadok prvenstva Ameriky.

Bezpečnostná stratégia Slovenska určite neurobí dieru do sveta ani neovplyvní našu schopnosť vyrovnať sa s potenciálnymi hrozbami.

Názov sám osebe prezrádza, že nazeranie na zahraničnú politiku prostredníctvom liberalizmu viedlo ku katastrofám, ako bol Afganistan, Irak, Líbya, Sýria a k podpore vlády Petra Porošenka na Ukrajine, oslavujúcej nacistických kolaborantov banderovcov. Ide o opakujúce sa chyby v komunite, ktorá beztrestne rozhoduje o tom, kde vypukne ďalšia vojna a kto je aktuálne naším nepriateľom číslo jeden.

Okrem kritiky treba uznať, že stratégia používa súčasný jazyk a správne formuluje témy ako terorizmus, migrácia, kybernetická, potravinová či energetická bezpečnosť. Jedným z hlavných motívov návrhu je vyjadrenie ideovej spolupatričnosti s euroatlantickým priestorom. Inštitucionálne doň patríme, preto formulácie o príslušnosti Slovenska sú povinnou jazdou našich politikov a strategických dokumentov.

Dobré je však odhadnúť pomer ideologického balastu a reálnej stratégie. Návrh neobsahuje systémovú analýzu na úrovni jej hlavných aktérov, štátov. Namiesto toho náš systém vidí utvorený v organizáciách OSN, Európskej únie a NATO, čo je z pohľadu bezpečnostného prostredia len čiastočná odpoveď na to, čo nás obklopuje. Ak stratégia vychádza z chybnej identifikácie prostredia, v ktorom sa nachádzame, tak čo nasleduje ďalej?

Problém prichádza vo chvíli, keď namiesto analytickej časti stratégie nachádzate iba ideológiu. Návrh stratégie obsahuje protichodné tvrdenia už od samého počiatku. Medzinárodné právo sa používa ako jeden z pilierov medzinárodnej bezpečnosti. Autori však zabúdajú, že právo je erodované, a to najmä vďaka NATO, ktoré sa v návrhu považuje za druhý hlavný pilier našej bezpečnosti.

Vedúce krajiny NATO ignorovali medzinárodný poriadok založený na práve, keď umelo vytvorili Kosovo, ignorovali rozhodnutie Bezpečnostnej rady OSN pri invázii do Iraku či bombardovali Sýriu a Líbyu v rozpore s medzinárodným právom. Aj preto, medzinárodné právo len s ťažkosťami nachádza svoje miesto v slovníku medzinárodnej bezpečnosti.

Zaujímavým je tiež odsúdenie Ruska za anexiu Krymu, na ktorej vykonanie z pohľadu medzinárodného práva vznikol precedens pri vytvorení Kosova. V oboch prípadoch ako jeden z hlavných argumentov na odtrhnutie územia od ich suverénnych vlastníkov slúžila obava o možnosť etnických čistiek. Následne sa vyvodzujú scestné závery, ktoré nemajú reálny analytický základ. Návrh stratégie napríklad uvádza, že rozširovanie NATO smerom na východ viedlo k zlepšeniu bezpečnostnej situácie v regióne.

Keby tvorcovia tohto dokumentu pracovali s analýzou, tak by zistili, že to bolo práve rozširovanie NATO smerom na východ spoločne s ignoranciou medzinárodného práva a vypovedaním existujúcich odzbrojovacích zmlúv tvoriacich bezpečnostnú architektúru v regióne, ktoré viedli Rusko k súčasne prebiehajúcej reforme armády a k vytváraniu hypermoderného arzenálu, ktorý podporuje oživenie vplyvu Ruska v medzinárodných vzťahoch. Či obrazu Západu ako nepriateľa Ruska a masívnej podpore Vladimira Putina. K tomuto záveru došlo mnoho ich amerických kolegov a dnes sa verejne akceptuje.

Bezpečnostná stratégia Slovenska určite neurobí dieru do sveta ani neovplyvní našu schopnosť vyrovnať sa s potenciálnymi hrozbami. No dáva celkom slušný obraz o stave analyticko-strategického myslenia v organizáciách, ktoré sa na jej tvorbe podieľali. Taktiež vysiela signál o ideovom rozpoložení našich politických elít, čo v prípade reakcií na daný návrh asi nebude úplnou pravdou. Ak sa ním však naša zahraničnopolitická či bezpečnostná komunita chcela blysnúť u svojich partnerov, tak sa jej to určite podarilo.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#bezpečnostná stratégia Slovenska #euroatlantický priestor #ideová spolupatričnosť #politický liberalizmus
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku