Bezplatné obedy zvyšujú rovnosť

Vláda a najmä ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prijali v poslednom čase množstvo sociálnych opatrení, ktoré pomáhajú ľuďom. Jedným z nich sú aj obedy zadarmo.

01.02.2019 16:00
debata (13)

Od prvého januára vstúpilo toto opatrenie do platnosti, zatiaľ však len pre deti v poslednom ročníku materských škôl. Pre žiakov na oboch stupňoch základnej školy začne platiť od 1. septembra 2019. Okrem stravovania zahŕňajú bezplatné obedy viacero rozmerov. V prvom rade je to silný sociálny a rodinný rozmer, ktorý so sebou prináša posilnenie princípu rovnosti.

Často sa stávalo, že rodičia deti neprihlasovali na školské obedy z jednoduchého dôvodu: nemali na to peniaze. Štát im pomôže zbaviť sa nákladov spojených s platením obedov, čím rodina s dvoma deťmi ročne ušetrí až 500 eur. Princíp rovnosti sa prejavuje v tom, že si v školskej jedálni môžu za jeden stôl sadnúť deti z lepšie situovaných rodín so spolužiakmi, ktorých životné podmienky nie sú priaznivé. Stieranie sociálnych rozdielov a spoločné stravovanie utužuje kolektív a nabáda deti k väčšej spolupráci.

Ďalším nezanedbateľným rozmerom je zdravie. Pravidelná a pestrá strava pomáha deťom k lepšiemu vývinu a zdravšiemu životnému štýlu. Odstránenie nákladov na obedy pre rodičov prináša úsporu peňazí, ktoré môžu investovať do svojich detí inou formou. Mnohé severské štáty používajú spoločné bezplatné stravovanie v školách ako pedagogický nástroj výchovy a vzdelávania detí.

Hoci opatrenie prijaté vládou je krokom vpred, nepredstavuje úplné nóvum. Už dávnejšie bol totiž prijatý zákon, ktorý stanovil dotácie na stravovanie pre deti v hmotnej núdzi. Umožnil aj to, že ak je viac ako 50 percent detí v triede odkázaných na dotácie v stravovaní, nárok v rámci princípu solidarity získava automaticky celá trieda. Ministerstvo práce dnes dotuje vyše 54-tisíc detí v hmotnej núdzi vo veku od 2 do 9 rokov. Novým opatrením sa zachováva táto dávka a zároveň sa rozširuje o spomínané skupiny žiakov na základných školách.

Kľúčovými partnermi v tejto veci sú mestá a obce. Predpokladá sa, že ak sa zvýši v školách záujem o obedy, z vlastnej iniciatívy vyvinú snahu o rozšírenie kapacít stravovacích zariadení. Ak sa vyskytnú finančné rozdiely v zabezpečovaní jedla, dá sa očakávať súčinnosť samospráv s vládou či ministerstvom prá­ce.

Cieľom obedov zadarmo by malo byť pravidelné stravovanie detí v školách, pretože najmä na druhom stupni ho využíva iba o niečo viac než polovica žiakov.

Najväčšími príjmami samospráv sú dane z príjmu fyzických osôb, ktoré idú výlučne vyšším územným celkom, mestám a obciam. Každá škola, ktorá má zriadenú jedáleň, si musí byť vedomá, že môže nastať situácia, keď bezplatné stravovanie bude chcieť využívať 100 percent žiakov. Preto by na tento účel mala byť každá škola dostatočne vybavená už z princípu. Ak nie, samospráva je povinná spolu so ZMOS-om a príslušnými orgánmi štátnej správy napraviť tieto nedostatky. Opatrenie sa netýka len štátnych, ale všetkých škôl, teda aj cirkevných, špeciálnych a súkromných.

Cieľom by malo byť pravidelné stravovanie detí v školách, pretože najmä na druhom stupni ho využíva iba o niečo viac než polovica žiakov. V roku 2017 sa celkovo v školských jedálňach stravovalo 381-tisíc detí. V materských školách to bolo 94 percent, na prvom stupni základných škôl 74 a na druhom stupni len 57 percent. Klesajúci záujem o stravovanie v školách s rastúcim vekom môže mať rozličné príčiny. Zvýšiť tieto počty znamená vypestovať u detí stravovací návyk a tým pomôcť k ich zdravšiemu vývoju.

Bezplatné obedy pre deti by mali štát celkovo stáť približne 100 miliónov eur, pričom jeden obed bude podporený sumou 1,20 eura. V časoch, keď sa slovenskej ekonomike darí, je dotácia do zdravia a komunitnej súdržnosti detí jednou z najlepších investícií do budúcnosti.

© Autorské práva vyhradené

13 debata chyba
Viac na túto tému: #obedy zadarmo