Ak sa Európa nebude starať o ľudí, ľudia sa nebudú starať o Európu

Tento rok budú členské štáty rokovať o rozpočte EÚ na roky 2021 - 2027. Bude to komplexná, technická a (veľmi pravdepodobne) zložitá úloha. Ak však chceme dosiahnuť dohodu, ktorá umožní európsku prosperitu, členské štáty musia posudzovať hodnotu – nie iba cenu - toho, o čom sa rokuje.

26.04.2019 14:00
debata

Dohodnutie rozpočtu EÚ si vyžaduje usmernenie spleti politických a národných pozícií. Nie je to jednoduchá úloha a v stávke je veľa. Tieto rozhodnutia takým či onakým spôsobom ovplyvnia vyše 500 mil. ľudí. Ale príležitosti sú ešte väčšie, ak to urobíme správne.

Rozpočet EÚ je hlavným finančným nástrojom na zlepšenie nášho kontinentu – budovanie škôl, nemocníc a ciest; podporu vedcov, študentov, pracovníkov a farmárov; a celý rad ďalších iniciatív EÚ. V perspektíve rastúcej nespokojnosti so súčasným stavom a rastúceho populizmu je rozpočet jedným z najdôležitejších nástrojov EÚ, ako občanom dokázať pridanú hodnotu projektu EÚ. Ale iba vtedy, ak členské štáty budú mať na pamäti Európu, akú všetci chceme.

Pre nás sociálnych demokratov sú naše princípy jasné: európska solidarita, demokracia a ľudské práva. Je čas dohodnúť sa na kľúčových prioritách pre Európu, červených líniách nielen pre sociálnych demokratov, ale pre všetky vlády EÚ. Takto občanom preukážeme hodnotu európskeho projektu.

Budúci rozpočet EÚ je pre nás príležitosťou, ako Európu pripraviť nie iba na nadchádzajúce desaťročie, ale nastaviť náš kontinent na dlhodobú správnu cestu. Je to príležitosť posilniť Európu ako globálneho hráča.

Rozpočet sa musí začať ambíciou pre viac a lepších pracovných miest a implementáciou európskeho piliera sociálnych práv. Každý pracovník, či už zamestnaný, alebo podnikajúci súkromne, má právo na dobré pracovné podmienky, dobrú rovnováhu pracovného a osobného života a sociálne zabezpečenie.

Po druhé, musíme zladiť politiky a iniciatívy EÚ s cieľmi OSN pre trvalo udržateľný rozvoj. Musíme zabezpečiť sociálne spravodlivý a udržateľný prechod k zelenšej Európe, ktorá chráni životné prostredie a bojuje proti klimatickým zmenám. Tieto politiky musia byť zastrešené Fondom pre obnovu regiónov po skončení ťažby uhlia (Just Transition Fund), ktorý podporuje výskum a vývoj, ako aj odbornú prípravu pracovníkov tak, aby sa zabezpečilo, že budú mať zručnosti potrebné pre zelenú ekonomiku a pracovné miesta zajtrajška.

Európa musí garantovať silné sociálne štáty, ktoré podporujú meniace sa potreby spoločnosti. Vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, sociálna ochrana musia byť podporované ekonomickou udržateľnosťou a my musíme posilniť súdržnosť a konvergenciu medzi našimi krajinami a regiónmi. Musíme podporovať chudobnejšie časti nášho kontinentu pri dobiehaní, aby sa príspevky a prosperita zdieľali.

Rovnosť je nevyhnutnosťou. Európa musí bojovať proti diskriminácii na základe rodu, pôvodu, veku, znevýhodnenia, náboženstva, viery alebo sexuálnej orientácie. Všetky programy a nástroje by mali presadzovať rodovú rovnosť.

Musíme investovať do budúcej generácie a zaviazať sa k odstráneniu dôsledkov detskej chudoby. Je čas zaručiť, aby každé dieťa malo prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, k stravovaniu, vzdelaniu a bývaniu (European Child Guarantee.

Je čas, aby sme investovali do našich ľudí kvalitným vzdelaním, ako aj celoživotným vzdelávaním, zabezpečením prístupu pre každého. Posilnime Erasmus+ a zabezpečme, aby z neho mali prospech ľudia zo všetkých sociálnych prostredí.

Na zabezpečenie prosperujúcej ekonomiky potrebujeme infraštruktúru na svetovej úrovni – cesty, nemocnice, školy – ktoré uľahčujú život v našich spoločenstvách a robia ho produktívnejším. Je čas na reálny plán pre dostupné bývanie a čistú verejnú dopravu. Musíme investovať do inovácií a zároveň riešiť výzvy digitalizácie. Európske národy nesmú iba držať krok s rýchlymi zmenami 21. storočia, my tieto zmeny musíme viesť.

A nakoniec, je čas prehĺbiť Hospodársku a menovú úniu, aby sme posilnili ekonomiku EÚ a zvýšili jej odolnosť v prípade budúcich kríz.

Budúci rozpočet EÚ je pre nás príležitosťou, ako Európu pripraviť nie iba na nadchádzajúce desaťročie, ale nastaviť náš kontinent na dlhodobú správnu cestu. Je to príležitosť posilniť Európu ako globálneho hráča v oblasti klimatických zmien, obchodu, ako aj v oblastiach spojených s našimi hodnotami, ktorými sú sloboda prejavu, sociálny štát a demokracia.

Veríme, že tieto ciele musia počas negociácií prevýšiť spleť politických a národných pozícií. Budeme bojovať za tieto ciele, za silnú a ambicióznu Európu, ktorá chráni podstatu európskej demokracie a európskeho sociálneho modelu.

Právny štát, nezávislé súdnictvo, transparentné opatrenia a kontroly na predchádzanie korupcii nemôžu byť v EÚ predmetom diskusií. Ak vlády tieto kritériá nedodržiavajú, EÚ by mala efektívne využiť všetky nástroje, aby zabezpečila rešpektovanie hodnôt EÚ. V nasledujúcich mesiacoch, keď budeme rokovať o silnejšom európskom rozpočte, musia mať všetky členské štáty na pamäti hodnotu – nie iba cenu – toho, o čom sa rokuje. Lebo ak sa Európa nebude starať o ľudí, ľudia sa prestanú starať o Európu.

Signatári:

Michael Roth,

štátny minister pre európske záležitosti, Nemecko

Helena Dalli,

ministerka pre európske záležitosti a rovnosť, Malta

Ana Paula Zacarias,

štátna tajomníčka pre európske záležitosti, Portugalsko

František Ružička,

štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, Slovensko

Marco Aguiriano,

štátny tajomník pre EÚ, Španielsko

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #rozpočet EÚ