Zoštátnenie vedy nie je inovácia!

Veda u našich južných susedov prekonáva smrteľné kŕče. Vedci Maďarskej akadémie vied (MTA) uvažujú o svojej budúcnosti. Jedni v zápase o záchranu nezávislosti a slobody vedeckého bádania mienia vydržať, druhí vkladajú nádej do povolebného zoskupenia EPP v Európskom parlamente, ktoré by im mohlo pomôcť, iní sa zase pýtajú, či nenastal čas MTA opustiť a hľadať nové možnosti pre vedeckú prácu – na domácich univerzitách, vo sfére aplikovaného výskumu, resp. emigrovať a pokračovať v zahraničí.

08.06.2019 14:00
debata (2)

Problémom vedcov je nový zákon o transformácii MTA, ktorý do parlamentu predložil šéf ministerstva inovácií a technológií (MIT) László Palkovics. Prostredníctvom tohto zákona má celý majetok MTA prejsť do vlastníctva štátu a 15 akademických ústavov sa zlúči do novej organizácie riadenej 13-člennou radou, do ktorej šesť členov navrhne vláda a ďalších šesť nominuje staré vedenie MTA. Táto zostava si výberom zvolí predsedu, ktorý sa stane jej trinástym členom. Kompletnú radu vymenuje premiér Viktor Orbán. Zákon o transformácii MTA kreuje navyše aj Národnú radu pre vedeckú politiku, ktorú bude riadiť minister MTI s poverením práva vymenovať jej členov – troch z ekonomickej sféry, troch zo sféry vedy a troch zo štátnej správy. Táto rada bude disponovať financiami a bude rozhodovať o vedeckých projektoch. Vedecká komunita vyjadrila ostrý nesúhlas, keďže sa obáva, že vedecké aktivity sa dostanú do područia politiky a bude obmedzená sloboda výskumu. Zákon má vstúpiť do platnosti 1. augusta 2019.

Vedeckí pracovníci v Maďarsku čelia problému: Oplatí sa vo vede doma angažovať? Má štát právo zoštátniť vedu? Odpovede prichádzajú z rôznych strán.

Fórum akademických pracovníkov zorganizovalo protestné zhromaždenie. Na protestnej akcii sa objavili heslá ako: Slobodu vede! Slobodu akadémii! Zoštátnenie nie je inovácia! Siedme prikázanie: Nepokradneš, a nie od nás! Štát nesmie útočiť na vedcov národa! Protest vedcov podporili aj opoziční politici (Momentum, Demokratické fórum, MSZP), ako aj bývalý predseda MTA József Pálinkás, ktorý vyslovil obavy o osud obľúbeného Inštitútu 1956, ktorý sa zaoberá otázkami maďarskej revolúcie v roku 1956.

Protestujúci zanechali silný odkaz vláde pred sochou Jánosa Aranya (vedecký sekretár MTA v meruôsmych rokoch). V záhrade múzea zaznela múdra otázka: „Bude mať raz László Palkovics sochu v Budapešti?“

Vedeckej komunite u našich južných susedov treba vyjadriť solidaritu. Palkovicsov zákon týkajúci sa akadémie vied vracia stred Európy vskutku do feudalizmu, kde sa všetko riadilo podľa vôle zemepána.

Vedeckej komunite u našich južných susedov treba vyjadriť solidaritu. Palkovicsov zákon vracia stred Európy vskutku do feudalizmu, kde sa všetko riadilo podľa vôle zemepána. Bývalý predseda akadémie to vyjadril pregnantne: „Akým vedcom môže byť sluha? Nijakým! Podstatou vedy je otázka slobody!“

Fidesz rozširuje svoj vplyv aj v oblasti kultúrnej nadstavby spoločnosti. Politici vládnej koalície nemajú predstavu o funkcii vedy, praktizujú iba moc. Racionálne uvažujúci človek si kladie otázku: Prečo Orbán potrebuje takúto prax? Na myseľ prichádzajú dve odpovede: Po prvé, Orbána irituje fakt, že vedci dokážu pritiahnuť financie zo zdrojov EÚ, a po druhé, že tým preukazujú svoju nezávislosť. Gábor Bojár, známy maďarský fyzik, úspešný majiteľ firmy Graphisoft a zakladateľ Technologického inštitútu Aquincum, sa vyjadril, že Viktor Orbán pokladá nezávislosť MTA za „dedičný hriech“, ktorým je zaťažená Maďarská vedecká spoločnosť už od jej zrodu v roku 1825. A to je sizyfovský údel Fideszu. Maďarská akadémia vied má vo svete dobrý chýr a jej výsledky sú uznávané, čo je zárukou, že s podporou štátu by mohla fungovať ešte lepšie. Veda je však odkázaná na teritórium slobody a nezávislosti. Albertovi Einsteinovi nikto neprikázal, aby vymyslel teóriu relativity. Kontrolovať vedu politikou je absurdná predstava. To však neznamená, že kontrola výskumu nie je potrebná. Musí však byť nezávislá. Omyly sa opravujú profesionálmi. Vždy a všade. Orbán však nezávislosť neuznáva.

Terajšia vláda neobľubuje nezávislé inštitúcie ani to, že nemá kontrolu nad finančnými zdrojmi. Člen akadémie Attila Zsoldos však veci nevidí tragicky. Povzbudzuje svojich kolegov a odporúča im, aby sa správali ako slobodní občania. „Vládna moc sa pokladá za zemepána a vedcov za nevoľníkov, vedec však nie je nevoľníkom a statok nepatrí panovníkovi,“ odkazuje ohrozeným a dodáva, že „ak nastane to najhoršie, pokladajme to za prírodnú katastrofu, ako keď dujú divé vetry. Ale, katastrofy netrvajú večne, povodeň ustúpi, zemetrasenie pominie, a potom oklieštená akadémia bude potrebná. Nepodporujeme demonštráciu preto, lebo máme šancu vyhrať, ale preto, lebo sme prinútení na obranu.“

Existuje záchrana pre vedu v Maďarsku? Frakcia ľudovcov v EP sa nezoslabila natoľko, že by bola odkázaná na 13 mandátov Fideszu. Oslabila sa však natoľko, že bude nútená spolupracovať so stranami, ktoré s Orbánom nemienia spolupracovať (zelení a liberáli). Ak ľudovci v EP budú trvať na čerpaní financií pre vedu v nezávislých inštitúciách, potom MTA prežije a na Slovensku im budeme držať palce.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #Viktor Orbán #veda #Gábor Bojár #Maďarská akadémia vied #László Palkovics #Attila Zsoldos