Digitalizácia svetového trhu s odpadmi

Spracovanie odpadu z domácností je vážny problém rozvoja svetovej ekonomiky, ale aj ochrany životného prostredia. Podľa odhadov poradenských firiem, no i takých inštitúcií ako Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) trh odpadu bude v najbližších piatich rokoch rásť o 7 až 9 percent.

13.08.2019 17:00
debata

Recyklačný priemysel je jedným z najstarších priemyselných odvetví. Kedysi bolo jeho ťažisko skôr na zničení neželaných materiálov. V súčasnosti vzhľadom na obmedzené prírodné zdroje, rastúce ceny surovín a politickú závislosť niektorých dodávateľov surovín došlo k novému vnímaniu problémov životného prostredia.

Za posledných tridsať rokov sa využívanie odpadu aspoň v Európe stalo uzavretým hospodárskym cyklom. Dnes sa toto odvetvie nazýva aj priemyslom druhotných surovín. Stratégie v tomto odvetví by mali obsahovať komplexné spektrum problémov, ktoré z toho vyplývajú, zjednotenie jedného know-how do jediného zamerania pre vývoj zákaznícky orientovaných systémových konceptov.

Existuje niekoľko faktorov, ktoré majú kľúčový vplyv na vývoj v tejto oblasti. Prvým je, že rast životnej úrovne vedie k zväčšeniu množstva odpadu. Na situáciu vo svete môže mať vplyv najmä Čína, ktorej rýchlymi tempami rastie podiel prosperujúcej strednej triedy.

Najefektívnejším spôsobom spracovania odpadu je separovaný zber a systém ekonomickej stimulácie obyvateľstva. Môže to byť malý poplatok za odovzdávanie určitého druhu odpadu.

Druhý faktor sú ekologické iniciatívy a programy ochrany životného prostredia, efektívne metódy spracovania odpadu, ktoré v podstate znížia množstvo nespracovaného odpadu. Tretí je organizácia spracovania odpadu v tej-ktorej krajine, no aj množstvo odpadu, ktoré pripadá na jedného obyvateľa.

Kľúčovým problémom na celom svete je v súčasnosti triedenie odpadu. Pre každý samostatný typ existuje technológia, ktorá umožňuje jeho efektívne spracovanie.

Základným smerom perspektívnych technológií je biologické spracovanie odpadov, teda kompostovanie. Kompost je organický materiál, ktorý bol rozložený a recyklovaný ako hnojivo a doplnok na zlepšenie pôdy. Ide o kľúčovú zložku v ekologickom poľnohospodárstve. Okrem toho sú to technológie založené na robotizácii a umelej inteligencii, teda na pokroku v automatizácii. Problémom je zatiaľ pomalé rozpoznávanie vzoriek odpadu. Preto mnohé technológie zostali len v laboratóriách.

Najefektívnejším spôsobom spracovania odpadu sa stal separovaný zber a systém ekonomickej stimulácie obyvateľstva. Môže to byť malý poplatok za odovzdávanie určitého druhu odpadu. Príkladom je zálohovanie plastových fliaš, prípadne iných plastových obalov.

Svetovým trendom v spracovaní komunálneho a priemyselného odpadu je digitalizácia. Podľa údajov poradenskej firmy na budúci rok digitalizácia alebo digitálna transformácia vo sfére jeho spracovania dosiahne 3,6 miliardy amerických dolárov. Predvlani to bolo 3,3 miliardy. Priemerný ročný rast tohto trhu dosiahne 2,7 percenta.

Trh sa vyvíja v štyroch oblastiach. Poradenská firma Frost&Sullivan ich zhrnula v publikácii Vplyv digitálnej transformácie na priemysel spracovania odpadu. Prvou sú inteligentné kontajnery a výroba inteligentných systémov na zber odpadu. Druhou inteligentné systémy prepravy a treťou digitálne systémy riadenia ich spracovania. Štvrtou oblasťou sú nové digitálne technológie spojené so službami.

Najväčším segmentom trhu je Cloud computing, teda na internete založený model vývoja a používania počítačových technológií. Možno ho charakterizovať aj ako poskytovanie služieb alebo programov uložených na serveroch na internete s tým, že používatelia k nim môžu pristupovať napríklad pomocou webového prehliadača či klienta danej aplikácie a používať prakticky odkiaľkoľvek. Objem tohto trhu v roku 2020 dosiahne 2,9 miliardy USD, trh inteligentného zberu odpadu 322 miliónov a jeho spracovania 360 miliónov USD.

Inteligentné technológie sa najviac využívajú v západnej Európe a Severnej Amerike. V týchto krajinách aktívne využívajú inteligentné kontajnery, digitálne zariadenia na odvoz odpadu, ale aj robotické systémy na jeho triedenie, mobilné prílohy, systém evidencie, analytické programy a iné digitálne technológie v tejto oblasti.

Medzi základné smery digitálnych zmien patrí inteligentné mesto, inteligentná platforma ako služba a programové vybavenie ako služba. Hybnou silou rozvoja bude partnerstvo medzi sektorom informačných technológií a priemyslom spracovania odpadu. Vo viacerých krajinách sa do kontajnerov inštalujú špeciálne zariadenia merajúce ich naplnenosť odpadom. Do áut sa montujú programy, ktoré vyhľadajú najvýhodnejšiu trasu jeho prepravy.

Už dnes sa zaoberá vývojom inteligentných systémov spracovania komunálneho odpadu viac ako pol stovky firiem. Svetové trendy môžu inšpirovať tých, ktorí rozhodujú o politike spracovania odpadu, ale aj tých, čo rozhodujú o investíciách v tejto oblasti vo verejnom i súkromnom sektore.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #triedenie odpadu #recyklačný priemysel #ekonomická stimulácia obyvateľstva #zálohovanie plastových fliaš #uzavretý hospodársky cyklus