Ako ochrániť imunitný systém zastupiteľskej demokracie

Štyridsať rokov faktickej vlády jednej politickej strany, s ňou spojená povinná stranícka knižka, ktorú musel mať každý, kto chcel akokoľvek kariérne rásť, následné porevolučné ostentatívne odmietanie akéhokoľvek straníctva a politických strán spôsobili, že zastupiteľská demokracia je oslabená a chorľavá.

17.09.2019 14:00
5

Predstavy, že strany sú iba pre straníkov a prospechárov, a ak už musia byť, tak iba malé, no predsedovia silní a osobnosti nezávislé, sú cestou k záhube zastupiteľskej demokracie. Zvlášť keď sa k tomu pridajú neuvážené experimenty s volebným systémom. Preto je dôležité nájsť cestu, ako sa tomu vyhnúť. Spôsobov je niekoľko. Podstatné je, aby sa v rámci ochrany systému nedopatrením nezrušilo a neoslabilo to, čo systému pomáha. A neposilnilo to, čo ho postupne ničí. Kľúčové pre fungovanie systému zastupiteľskej demokracie sú „zdravé“ politické strany a spravodlivý volebný systém.

Radšej nijaké, než „súkromné“ politické strany?

Kritické vnímanie politických strán nie je novinkou ostatných rokov. Negatívne sa na politické strany hľadelo už od počiatku ich existencie. Považovali ich za „rozbíjačov“ jednoty spoločnosti. Za „podhubie“ politickej korupcie. Kriticky sa k nim v knihe Moderná demokracia (1921) vyjadril britský liberálny politik a právnik James Bryce. Ten kritizoval malé politické strany bez členov, o ktorých súdil, že sú „ohniskom intríg, v ktorých osobná ctižiadosť má voľnú ruku“. Konštatoval, že ak majú strany v systéme existovať, má ich byť málo a mali by byť silné (veľké). Prečo?

Pretože len vo veľkých politických stranách je záruka vnútornej demokracie a kontroly. To, čo požadujeme od politického systému, by sme v prvom rade mali vyžadovať od reprezentantov tohto systému – politických strán, straníkov a politikov. Dôkazom, že v slovenskom straníckom systéme absentuje reálna demokracia, sú štyria členovia OĽaNO, do dvesto členov SaS, ktorí sú v týchto dňoch „nútení“ zvoliť si predsedu zakladateľa, alebo členovia „rodiny“ Borisa Kollára. Lež nielen v týchto stranách existuje deficit demokracie. Možno sem zaradiť všetky strany, ktoré sú budované na „vodcovskom“ princípe zakladateľskej kliky, ktorú chránia štatúty strán. Riešením sú strany s veľkou členskou základňou, s vymedzenými demokratickými a etickými pravidlami, ktoré sú súčasťou straníckych štatútov a o ktoré by sa mali zaujímať aj voliči strán. Veľké strany „musia dbať na mienku svojich stúpencov rovnako ako na mienku celého národa. Oná mienka vnútri strany udržuje vodcov na správnej ceste, pretože ak títo vidia, že sledujú len vlastné ciele, strana stráca dôveru,“ dopĺňa svoju obhajobu veľkých strán Bryce.

Prečo potrebujeme politické strany?

Najmä preto, že sú základným kameňom zastupiteľskej demokracie. Garanciou stability tohto systému. Prostredníctvom strán a politikov voliči vykonávajú svoju moc. Ak sa na nej nechcú podieľať, alebo rezignujú na participáciu alebo kontrolu moci, je to v prvom rade ich chyba a je nesprávne obviňovať z toho politické strany. Hoci tie si zaslúžia kritiku za iné. Najmä za to, že si neplnia svoje funkcie, že tým pomohli rozšíreniu nedôvery, ktorá je namierená proti nim i systému, ktorý reprezentujú.

Prostriedkom na to, aby sme stabilizovali systém a vytvorili predpoklady pre fungovanie skutočných politických strán a súčasne s tým aj efektívnych vlád, je vytváranie volebných obvodov, na základe ktorých budú vyradené miniatúrne strany a tiež tie, ktoré hru na politické strany predstierajú a takto klamú voličov.

Skutočná politická strana musí spĺňať tieto parametre. Musí to byť 1) trvalá organizácia (schopná prežiť svojho vodcu – zakladateľa); 2) musí byť organizovaná od celoštátnej až po miestnu úroveň; 3) v mene ideologického programu sa snaží; 4) získať a vykonávať moc; 5) a na tento cieľ chce získať podporu voličov.

Na Slovensku to však neplatí. Kvôli súčasnému volebnému systému, ktorý podporuje mocenskú centralizáciu strán, z dôvodu personálnej a ideovej prázdnoty sa členovia strán spoliehajú iba na adorovanie svojich predsedov, čo dopĺňajú mediálnymi eskamotérskymi výstupmi. Keď sľubujú nezávislé osobnosti, vytvárajú ilúziu „otvorenosti“. Štylizujú sa do pozície politického hnutia, ktoré je iné ako „zlá“ politická strana, ale v realite chcú dobre poskladaným „príbehom“ nepolitickej celebrity iba obalamutiť voličov.

Imunita systému zastupiteľskej demokracie

Dnes existuje jediná možnosť, ako sa systém môže brániť proti tým, ktorí ho chcú zničiť. Žiaľ, tá je nedokonalá a tí, ktorí chcú liberálnu zastupiteľskú demokraciu rozložiť, na nej môžu stále parazitovať. Päťpercentná klauzula pre vstup do parlamentu bráni fragmentácii straníckeho systému, ale nepomáha vytváraniu funkčných väčšín. Sofistikovanejším prostriedkom na to, aby sme stabilizovali systém a vytvorili predpoklady pre fungovanie skutočných politických strán a súčasne s tým aj efektívnych vlád, je vytváranie volebných obvodov, na základe ktorých budú vyradené miniatúrne strany a tiež tie, ktoré hru na politické strany predstierajú a takto klamú voličov. Viacmandátové obvody (napr. na úrovni krajov) so zachovaným, resp. čiastočne modifikovaným pomerným volebným systémom.

Za najdemokratickejšie (najférovejšie) sú považované dva systémy. Pomerný personalizovaný systém a systém jedného prenosného hlasu. Oba zahŕňajú dôležité demokratické kritériá: reprezentáciu menšín, proporcionalitu a spravodlivú reprezentáciu voličov a regiónov. Obsahujú najvýraznejšie pozitíva spojenia väčšinového a pomerného volebného systému, voličom dávajú možnosť vybrať si konkrétneho politika naprieč politickými stranami a súčasne umožňujú vytváranie stabilných vlád bez škodlivej prítomnosti extrémizmu. A nielen to. Chránia demokraciu pred tým, čo ju najviac ohrozuje. Podľa Václava Bělohradského „najviac ohrozuje občanov moc odborov, veľkých firiem, bánk, profesijných komôr, korporácií, jednoducho nový feudalizmus a nie moc, ktorú má vláda (strany)“. Systém, ktorý vytvára a posilňuje väzby medzi politickými stranami, regiónmi a voličmi, je dôležitou súčasťou imunity demokracie. Zastupiteľská demokracia je založená na politických stranách, a čím viac chceme demokratický princíp aplikovať, tým dôležitejšie sú politické strany.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
5 debata chyba
Viac na túto tému: #volebný systém #stranícka politika #SaS #Politické strany #OĽaNO #demokracia