Fiktívna predstava štátnych orgánov o realite v obciach

Úlohou inventúry je spoznať realitu. Teda nie svojsky interpretovať alebo pocitovo komentovať. Združenie miest a obcí Slovenska takýto audit zrealizovalo. Poukazuje na dlhodobé problémy, odkrýva systémové chyby a prináša tému, ktorá naznačuje východiská pre blízku budúcnosť.

15.10.2019 11:00
debata (1)

Prenesený výkon štátnej správy predstavujú kompetencie, ktoré štát presúva na samosprávy v presvedčení, že takéto ich zabezpečovanie bude efektívnejšie, ako keby to robil štát, teda prostredníctvom ministerstiev, respektíve cez svoje úrady na miestnej úrovni.

Súčasťou reformy verejnej správy bola aj významná zmena financovania miestnej územnej samosprávy známa ako fiškálna decentralizácia. Sledovala nielen odpolitizovanie financovania miest a obcí, no upravila i základný ekonomický rámec ich financovania a definovala jasné, transparentné kritériá prerozdeľovania výnosu dane z príjmu fyzických osôb na komunál a vyššie územné celky.

S odstupom času na základe priamych skúseností musíme konštatovať, že kým model fiškálnej decentralizácie je mimoriadne nadčasový a férový, až také seriózne to nie je v prípade financovania úloh, ktoré v mene štátu vykonávajú mestá a obce. Napokon, od zavedenia tejto decentralizácie, teda za takmer pätnásť rokov, sa neupravil „cenník“ viacerých kompetencií. Zabetónovaná minulosť spôsobuje, že samosprávy sponzorujú štátne úlohy.

Štát neuhrádza náklady na prenesený výkon, ako mu to ukladá Ústava SR. Prakticky v žiadnej oblasti ani nevytvoril mechanizmy na to, aby vedel, koľko predstavujú skutočné náklady. Týmto prístupom zároveň tlačí mestá a obce k tomu, aby neustále porušovali zákon o rozpočtových pravidlách.

Prenesené kompetencie sú vo svojej podstate pomerne širokým okruhom povinností, ktoré samosprávy uskutočňujú. Preto sa spomínaný audit sústredil na zmapovanie prenesených pôsobností a opis ich financovania na úsekoch školstva, stavebného poriadku, miestnych a účelových komunikácií, bývania, matrík, hlásenia pobytu a registra obyvateľov, tiež volieb a referenda, štátnej vodnej správy, ochrany ovzdušia, prírody a krajiny či ochrany pred povodňami.

Napriek tomu, že na každú z týchto oblastí sa viaže viacero paragrafov, ktoré riešia konkrétne životné situácie, je zrejmé, že miera ich využívania v samosprávach je rozdielna. Líšia sa intenzitou rozhodovania, počtom podaní adresovaných úradom, zložitosťou problémov, ktoré riešia, ale aj veľkosťou konkrétnej samosprávy a jej schopnosťou zabezpečiť dostatok kvalifikovaných odborníkov schopných rozhodovať.

Keď si odmyslíme niekoľko úloh, ktoré samosprávy vykonávajú v rámci zdieľania cez spoločné obecné úrady, ukazuje sa, že prenesený výkon štátnej správy je na pleciach všetkých samospráv. Takéto univerzálne presunutie úloh na všetky obce, bez ohľadu na ich veľkosť, počet obyvateľov či odborné zázemie úradov prináša chybovosť systému.

Ak si domov objednáme jedlo, jednou rukou si ho prevezmeme, tou druhou zaň zaplatíme. Lenže všade to tak neplatí. Napríklad ak si štát objedná výkon úloh, financovanie nechá na druhých. Ako keby sme nechali za naše jedlo zaplatiť kuchára.

Z auditu vyplýva, že štát neuhrádza náklady na prenesený výkon, ako mu to ukladá Ústava SR. Prakticky v žiadnej oblasti ani nevytvoril mechanizmy na to, aby vedel, koľko predstavujú skutočné náklady. Týmto prístupom zároveň tlačí mestá a obce k tomu, aby neustále porušovali zákon o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého nemôžu svojimi peniazmi financovať výkon činností, ktoré nepatria medzi ich originálne kompetencie.

Na Slovensku sme už mali aj v minulosti audity zamerané na výkon kompetencií, ale nič zásadné sa neudialo. Štát neplatí, samospráva sponzoruje a systém koroduje. Zdá sa, že práve posledná inventúra je príležitosť pre novú vládu a nevyhnutnosť pre komunál. Žiť vo fiktívnej predstave o realite nikomu nepomáha.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #fiškálna decentralizácia #Združenie miest a obcí Slovenska #zákon o rozpočtových pravidlách #prenesený výkon štátnej správy #územná samospráva
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy