Eurokomisár Nicolas Schmit: Všetci v únii by mali žiť dôstojne

16.01.2020 18:00

Zmena klímy, ničenie nášho prírodného prostredia a technologický rozvoj vyústili do bezprecedentnej reakcie medzinárodného spoločenstva. Treba však urobiť ešte viac.

Keďže priemysel nadobúda čoraz ekologickejší a digitálnejší charakter, pracovné podmienky miliónov Európanov sa zmenia. Starnúce obyvateľstvo a zvyšujúca sa stredná dĺžka života predstavujú ďalšie nové výzvy pre naše systémy zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia.

Súčasné sociálne ukazovatele sú pozitívne. Údaje o nezamestnanosti sa ocitli na historicky najnižšej úrovni, pričom sa v posledných desiatich rokoch podarilo z chudoby a zo sociálneho vylúčenia vymaniť siedmim miliónom obyvateľov. Podiel ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením na Slovensku je pomerne nízky (16,3 percenta v roku 2018 v porovnaní s priemerom v EÚ – 21,P percenta).

Osobitne zraniteľné však ostávajú niektoré skupiny, najmä deti zo sociálne znevýhodnených rodín, Rómovia, rodiny s jedným rodičom, osoby so zdravotným postihnutím a bezdomovci. Nerovnosti preto pretrvávajú a mnohí ďalej zápasia o to, aby mohli naplniť svoje životné potreby.

Klimaticky neutrálny kontinent

Prostredníctvom Európskeho ekologického dohovoru predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej únia vyjadrila odhodlanie stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Vďaka tejto transformácii sa otvoria nové podnikateľské príležitosti, no tento proces si bude vyžadovať zmenu výrobných postupov, spotrebiteľského správania, spôsobov dopravy, ako aj stravovacích návykov. Nastáva tak rozvoj nových inovačných a konkurencieschop­ných priemyselných odvetví, nových spôsobov živobytia i zručností.

Na hranici chudoby naďalej žije priveľa pracujúcich občanov v EÚ. Na vyriešenie tohto problému musíme nájsť spoločné východisko, ktoré nám pomôže zabezpečiť prísne normy týkajúce sa stanovovania miezd a zároveň zintenzívniť postupnú hospodársku a sociálnu konvergenciu v únii.

Nástup umelej inteligencie a robotiky zároveň znamená, že sa mnohé profesie zmenia a niektoré prestanú existovať. V dôsledku fungovania platforiem a vďaka gig ekonomike (založenej na krátkodobých, jednorazových či príležitostných dodávkach práce a služieb) sa doterajší charakter obchodných modelov už teraz mení. Sociálna ochrana v novom svete práce musí byť zárukou i pre občanov s neistými pracovnými miestami.

V záujme rozvoja budúcich pracovných síl treba uskutočniť opatrenia na úrovni EÚ, ako aj vnútri štátov. Musíme zabezpečiť, aby mali všetci pracovníci možnosť využiť príležitosti a aby dokázali čeliť výzvam, ktoré tieto transformačné procesy prinesú.

Inovačné a inkluzívne sociálne trhové hospodárstvo budúcnosti musí slúžiť ľuďom a poskytovať im kvalitné a primerane finančne ohodnotené pracovné miesta. V tomto úsilí bude mať mimoriadny význam otázka prístupu k rekvalifikačným príležitostiam súvisiacim s nadobúdaním nových zručností a so zvyšovaním úrovne tých, ktoré už existujú.

Nová Európska komisia, ktorá nastúpila do úradu v decembri, už zmapovala oblasti, v ktorých bude nevyhnutné podniknúť opatrenia na úrovni EÚ. No iba tie nebudú stačiť. Európske inštitúcie a vedúci predstavitelia únie sa zaviazali, že v každodennom živote občanov musí byť oporným bodom spravodlivosť.

Pevný pilier sociálnych práv

Túto myšlienku zakotvili v novembri 2017 v Európskom pilieri sociálnych práv. Súbor 20 práv a zásad slúži na podporu rovnakých príležitostí a pracovných miest pre všetkých, spravodlivých pracovných podmienok a sociálnej ochrany, ako aj ich začlenenia do všetkých našich politík. Teraz nastal čas, aby sme sľuby naplnili činmi.

Komisia práve otvorila diskusiu so všetkými krajinami a regiónmi EÚ, ako aj so sociálnymi partnermi a požiadala zainteresované strany, aby prezentovali svoje názory týkajúce sa ďalšieho napredovania. Vyzvala ich, aby sa pokúsili o jednotný pohľad na spoločnú víziu hodnôt piliera EÚ. Táto diskusia sa premietne do prípravy akčného plánu jeho realizácie.

Na úvod prichádzame s úvahou o možnom európskom rámci pre minimálne mzdy. Všetci pracovníci musia dostávať spravodlivú mzdu, ktorá im umožňuje život na dôstojnej úrovni. Na hranici chudoby však naďalej žije priveľa pracujúcich občanov v únii.

Na vyriešenie tohto problému musíme nájsť spoločné východisko, ktoré nám pomôže zabezpečiť prísne normy týkajúce sa stanovovania miezd a zároveň zintenzívniť postupnú hospodársku a sociálnu konvergenciu v EÚ, podporiť systémy kolektívneho vyjednávania, ako aj rešpektovanie autonómie sociálnych partnerov. V každom návrhu sa zohľadní potreba stanoviť minimálne mzdy podľa vnútroštátnych zvyklostí, prostredníctvom kolektívnych zmlúv či právnych ustanovení.

Nedávne udalosti sú dôkazom toho, že natoľko rozsiahlym globálnym výzvam nemožno čeliť osamote. Týka sa to aj budúcnosti trhov práce a ich prínosu ku konkurencieschop­nej, udržateľnej a spravodlivej Európe. Musíme sa naďalej usilovať o čo najvyššiu úroveň noriem, aby všetci Európania mohli žiť dôstojne a s náležitým uplatnením.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo. Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#Ursula von der Leyenová #pracovné miesta #nezamestnanosť #minimálna mzda #Európsky ekologický dohovor #chudoba
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku