Odbornosť by v novej vláde mala byť kľúčová

06.03.2020 14:00

Nadišiel čas zvýšeného dopytu po odborníkoch, odbornosti a kvalifikovanosti. Tak aspoň deklarujú vyústenie výsledkov parlamentných volieb rozhodujúci hráči s potenciálnym mandátom vládnuť a spravovať Slovensko nasledujúce štyri roky.

Nič nové. Dopyt po kompetentnosti sa deklaruje a testuje pravidelne pri obsadzovaní dôležitých postov vo vedení a riadení štátu. Do akej miery sa darilo túto požiadavku napĺňať predchádzajúcimi garnitúrami a ako bola samotná odbornosť chápaná, sme sa mohli bohato presvedčiť. Ako uchopí problém nová vládna koalícia, môžeme zatiaľ len predpokladať, ale s istotou sa dá povedať, že od toho bude závisieť jej stabilita a životnosť.

Namieste je poučiť sa z minulosti a mnohé triviálne chyby už neopakovať. Tridsať rokov je totiž dosť dlhý čas na to, aby sme sa naučili normálne vládnuť a spravovať našu krajinu. Škola vládnutia bola veľmi pestrá a poučná už od samotnej zmeny spoločenského zriadenia.

Odbornosť a kompetentnosť sa často nahrádzali inými atribútmi, ako sú politické zásluhy, morálne právo, lojálnosť k vrchnosti a ku kontroverzným štruktúram alebo krehké koaličné dohody. Boli sme svedkami vlády s ľudovými prvkami, neprimeraných očakávaní od akademikov a vedcov v ministerských pozíciách. Pri všetkej úcte, pozícia v praxi pod vplyvom politických a lobistických tlakov a seriózne akademické a vedeckovýskumné prostredie je predsa len dosť veľký rozdiel.

Odbornosť a kompetentnosť sa často kompenzovali a nahradzovali inými atribútmi, ako sú politické zásluhy, morálne právo, lojálnosť k vrchnosti a kontroverzným štruktúram alebo krehké koaličné dohody.

Zažili sme aj vládu tvrdých biznismenov, necitlivého presadzovania a zavádzania učebnicového trhového modelu hospodárstva, následne aj nehospodárne a nesystémové spravovanie štátu. Hádam sme sa v tom už vybúrili dostatočne.

Nevídané možnosti štúdia a stáží v zahraničí vytvorili zase kult diplomov (najmä zo západných krajín) otvárajúcich dvere do najvyšších pozícií, často bez nevyhnutnej praxe a znalosti miestnych pomerov. Pomerne výdatným zdrojom potrebných odborníkov bývajú i mediálne známe osoby. Ruky nám však najviac zväzuje náš národný šport obsadzovania zodpovedných funkcií predovšetkým podľa známosti a konexií.

Ocitli sme sa však už v trochu inej, dynamickej dobe, sme integrálnou súčasťou veľkého celku a každá ďalšia chyba nás bude stáť veľmi veľa, najmä drahocenný čas, kontinuitu a zmeškanie pomyselného vlaku a príležitostí. Úspech novej vlády sa musí postaviť práve na skutočnej odbornosti a morálnej obrode. Bude pracovať pod drobnohľadom a kontrolou ostrieľaných hráčov, preto je bezproblémový chod hospodárstva, štátu a jeho služieb nevyhnutný. Ekonomické rezorty pritom budú kľúčové.

Pred budúcou vládou stoja nové výzvy, ktorých riešenie už nebude možné kamuflovať a odsúvať. Medzi najdôležitejšie určite patrí zvyšovanie potravinovej bezpečnosti, zodpovedné a udržateľné spravovanie krajiny a prírodného bohatstva, preventívna eliminácia rizík spojených s automobilovým priemyslom ako nosným segmentom nášho hospodárstva. Neproduktívne sektory budú, prirodzene, životne závislé od zvládania týchto výziev.

Slovensko zaostáva v rozhodujúcich oblastiach za okolitými štátmi a priemerom Európskej únie. To je jasný signál, že doterajšie prístupy nie sú dostatočné a účinné, preto je nevyhnutné ich radikálne zmeniť. Zostáva nám len veriť, že politici, ktorým zveria do rúk moc a zodpovednosť za štát, už dozreli a vyrástli z póz, v akých sme ich poznali, a hádam nás príjemne prekvapia.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#vládna koalícia #trhové hospodárstvo #odborníci #nová vláda #kvalifikovanosť #kontrola #kompetentnosť
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku