Nová európska generácia: konať rýchlo a budovať, čo pretrvá

09.03.2020 14:00

Predtým, ako som sa pred sto dňami ujala funkcie, zapôsobili na mňa neohrozenosť ducha budúcej európskej generácie a jej odhodlanie konať.

Videla som to a počula opäť nedávno, keď tisíce mladých ľudí vyšli do bruselských ulíc a dožadovali sa prijatia naliehavých opatrení v prospech našej planéty.

Táto generácia chce, aby sme konali rýchlo. Má pravdu. Pred nami sú totiž dve významné transformácie: ekologická a digitálna. Obidve budú mať vplyv na naše životy bez ohľadu na to, kde žijeme a čo robíme. Zmenia to, ako cestujeme, ako rozmýšľame, vyrábame a spotrebúvame veci. Pre európskych inovátorov, podnikateľov a priemysel sa však vytvoria nové príležitosti.

V politike je týždeň dlhý čas

Svet, v ktorom sa na tieto zásadné zmeny pripravujeme, je čoraz nepokojnejší a zložitejší. Nedávne udalosti nám pripomenuli, prečo sa hovorí, že v politike je týždeň dlhý čas. V posledných dňoch som bola v Grécku a v Bulharsku, aby som na vlastné oči videla, pod akým tlakom sa nachádzajú hranice Európskej únie, a aby som ponúkla našu solidaritu – symbolicky, ale aj vo forme finančnej a technickej podpory.

Táto skúsenosť ma utvrdila v presvedčení, že musíme nájsť humánny, účinný a komplexný spôsob napredovania v problematike migrácie. Iba deň predtým som bola v našom krízovom riadiacom centre, kde sme plánovali rozličné spôsoby, ako môže Európa pomôcť zmierneniu šírenia a vplyvu koronavírusu na spoločnosti.

V posledných týždňoch sme mali možnosť presvedčiť sa, že potrebujeme, aby bola Európa silnejšia, jednotnejšia a strategickejšia v tom, ako rozmýšľa, hovorí a koná. Musíme vytvárať aj nové partnerstvá a spojenectvá, napríklad novonavrhnuté partnerstvo s africkými štátmi. Potrebujeme posilniť i partnerstvá, ktoré už máme. Tak, ako to robíme s krajinami Západného Balkánu.

Líderstvo tejto dvojakej transformácie v meniacom sa svete je hnacou silou Európskej komisie. Je to naša generačná úloha a príležitosť. Preto sme od prvého dňa odhodlaní, že pri vytváraní spravodlivej a prosperujúcej, zelenej a digitálnej Európy, ktorá tu bude aj pre naše deti, budeme konať rýchlo.

Klimaticky neutrálny kontinent

Pokiaľ ide o budúcnosť našej planéty, najrizikovejším zo všetkých prístupov je priveľká opatrnosť. Preto bolo spustenie európskej zelenej dohody jedným z našich prvých opatrení. Jej hlavným cieľom je, aby sa Európa stala do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Pred týždňom sme navrhli premeniť tento ambiciózny cieľ na záväzné právne predpisy.

Ide tu, samozrejme, o prinavrátenie prírody do nášho života a o znižovanie emisií. Európska zelená dohoda je však viac než len to. Je to aj naša nová stratégia rastu. Investorom poskytne istotu a ekonomikám pomôže rásť, pričom ľuďom, planéte a spoločnosti vráti viac, než od nich bude brať.

Popri rýchlom konaní však musíme zabezpečiť i to, aby sme na nikoho nezabudli. Vieme, že pre niektorých bude zmena zložitejšia ako pre iných. Preto sme navrhli vyčleniť sto miliárd eur na zabezpečenie spravodlivého prechodu pre všetkých – najmä pre tých, čo budú musieť urobiť väčší krok ako ostatní.

Jediným spôsobom, ako zabezpečiť, aby európska zelená dohoda obstála v skúške času, je dať na prvé miesto ľudí a spravodlivosť. V konečnom dôsledku ide o otázku dôvery, ktorá je zároveň aj kľúčovým slovom pre náš prístup k digitálnej transformácii. Verím v technológiu a v to, ako nám môže uľahčiť život. Od starostlivosti o rodinu až po komunikáciu s priateľmi. Zároveň viem, čo môže urobiť pre vytváranie nových pracovných miest či rozvoj nových zručností a ako môže pomôcť európskym podnikom – od najmenšieho startupu až po tú najväčšiu spoločnosť.

Líder v digitálnej oblasti

Ak sa však Európa má stať lídrom v digitálnej oblasti, musíme rozvíjať nielen naše kapacity, ale aj vlastné právne predpisy. Potrebujeme, aby európske inovácie a technológie boli konkurencieschopné v celosvetovom meradle.

Ak sa má Európa stať lídrom v digitálnej oblasti, musíme rozvíjať nielen naše kapacity, ale aj vlastné právne predpisy. Potrebujeme, aby európske inovácie a technológie boli konkurencieschopné v celosvetovom meradle.

Práve to je stredobodom novej stratégie v oblasti údajov, ktorá nám pomôže využívať naše silné stránky a ktorá bude podnecovať spoločnosti a vlády k tomu, aby získavali prístup k množstvu nedostatočne využívaných údajov a vymieňali si ich. Pomôže nám tiež čo najlepšie využívať umelú inteligenciu tak, aby sme jej všetci mohli dôverovať.

Príležitosti vyplývajúce z tejto dvojakej transformácie budeme schopní plne využiť len vtedy, ak budeme stavať na všetkých našich silných stránkach a čerpať z našej rozmanitosti. Vždy sa budeme usilovať o spravodlivosť, presadzovať naše hodnoty a starať sa o veci, na ktorých ľuďom skutočne záleží. Preto sme už predložili novú stratégiu pre rodovú rovnosť a spustili prvú fázu európskeho plánu, ktorý má poraziť rakovinu.

Takže áno, v politike je týždeň dlhý čas. Ale sto dní stačí iba na vytýčenie smeru a podniknutie prvých veľkých krokov na našej ceste. Bude hrboľatá, budeme na nej skúšaní, no musíme sa dať viesť duchom novej európskej generácie. Toto je váš čas a cesta sa začína práve teraz.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku