Výzva Európanov v súvislosti s pandémiou COVID-19: Sme spoločenstvom so spoločnou budúcnosťou

17.03.2020 10:00

My občania Európskej únie chápeme COVID-19 ako spoločnú hrozbu, ktorá môže postihnúť jednu krajinu skôr ako iné, no nakoniec nás zasiahne všetkých a môže ovplyvniť náš každodenný život a ekonomiku takmer ako vojna.

My občania Európskej únie máme z tejto hrozby strach. Obávame sa disharmónie, sebectva a sebadeštruktívnej krátkozrakosti rozdielnych a nekoordinovaných reakcií jednotlivých štátov. Obávame sa nedostatku obozretnosti národných lídrov, ktorí predstierajú, že nevedia, že naša vzájomná závislosť si vyžaduje jednotnú odpoveď EÚ – prísne opatrenia na zamedzenie šírenia pandémie a celoeurópsky plán následného reštartu európskej ekonomiky.

My občania Európskej únie odsudzujeme súčasnú EÚ ako nekompletnú res publica, ktorá nie je schopná čeliť tomuto problému, nemá dostatok kompetencií ani právomocí na zvládnutie pandémie. Vítame včasné rozhodnutie Európskej komisie poskytnúť 25 miliárd eur a finančnú flexibilitu na zvládnutie tejto hrozby. Aj keď sa zdá, že viac urobiť nemôže, stále to nestačí.

Vyzývame Európsku komisiu a Európsky parlament, aby podľa premosťovacej doložky Lisabonskej zmluvy a ustanovenia zjednodušenej revízie zmluvy navrhli nasledujúce naliehavé opatrenia a vyzývame aj vlády jednotlivých štátov, aby ich prijali na zasadnutí euroskupiny a na najbližšom mimoriadnom zasadnutí Európskej rady:

  1. Priradiť verejné zdravie a boj proti epidémiám k spoločným právomociam EÚ podliehajúcim riadnemu legislatívnemu postupu a udeliť komisii mimoriadne právomoci na koordináciu reakcie na epidémie, ktoré by mala mať federálna vláda.
  2. Rozšíriť pôsobnosť Európskeho mechanizmu pre stabilitu s cieľom financovať okamžité posilnenie európskych a vnútroštátnych systémov zdravotníctva na zvládnutie pandémií, ktoré ohrozujú život občanov únie, a tým aj jej hospodársku a finančnú stabilitu.
Nastal čas ukázať, že EÚ je spoločenstvom hodnôt so spoločným osudom a záchranným lanom pre občanov a členské štáty, pokiaľ ide o turbulentný svet, ktorý čelí politickým a ekonomickým hrozbám či ohrozeniam zdravia. Nastal čas prekonať strach a spoločne podniknúť odvážne kroky. Nastal čas zjednotiť Európu, nie rozdeliť národy.

3. Zrušiť povinné ustanovenie vyrovnaného rozpočtu pre EÚ a vytvoriť bezpečné aktívum (EU Safe Asset) s cieľom financovať plán celej únie na podporu hospodárskej obnovy a sociálnej súdržnosti počas mimoriadnej situácie, ako aj po nej.

4. Presunúť riešenie fiškálnych otázok do riadneho legislatívneho postupu a poskytnúť EÚ rozpočtové právomoci na prijatie nových vlastných zdrojov – napríklad uhlíkovej a digitálnej dane či dane z finančných transakcií. Ďalej na financovanie rozpočtu únie alebo rozpočtového nástroja eurozóny, ak je možné rozhodnutie dosiahnuť iba na úrovni eurozóny.

5. Ihneď schváliť nasledujúci viacročný finančný rámec s navýšením rozpočtu aspoň o 1,3 percenta HDP EÚ podľa požiadavky Európskeho parlamentu, a to na základe súčasnej štruktúry rozpočtového financovania s cieľom dosiahnuť dve percentá pomocou nových vlastných zdrojov, a zabezpečiť tak poskytovanie dôležitých verejných statkov v rámci celej únie.

6. Zmeniť plánovanú konferenciu týkajúcu sa budúcnosti Európy na plne funkčný Európsky dohovor, ktorý by vyústil do návrhu ústavnej zmluvy medzi občanmi EÚ a jej členskými štátmi.

My občania Európskej únie sme presvedčení, že toto je pre EÚ rozhodujúca hodina. Jej reakcia na túto krízu ovplyvní skutočnosť, ako bude spoločnosť v budúcnosti vnímať úniu. Nastal čas ukázať, že EÚ je spoločenstvom hodnôt so spoločným osudom a záchranným lanom pre občanov a členské štáty, pokiaľ ide o turbulentný svet, ktorý čelí politickým a ekonomickým hrozbám či ohrozeniam zdravia. Nastal čas prekonať strach a spoločne podniknúť odvážne kroky. Nastal čas zjednotiť Európu, nie rozdeliť národy.

Vyzývame občanov, aby podpísali túto výzvu, ktorá je dostupná vo viacerých jazykoch na stránke www.cesue.eu/en/appeal.html. Podporili ju filozofi Roberto Castaldi a Daniel Innerarity a podpísalo viac než 400 osobností akademickej obce, občianskej spoločnosti, podnikateľskej sféry, európskych inštitúcií v celej EÚ a dokonca aj v krajinách, ktoré ešte stále nie sú jej členmi.

Medzi signatárov patria viacerí najvýznamnejší európski akademici vo svojom odbore, významné osobnosti občianskej spoločnosti, z ktorých mnohé zastávali dôležité posty v inštitúciách: Romano Prodi (bývalý predseda Európskej komisie a taliansky predseda vlády), Enrico Letta (taliansky expremiér), Enrique Baron Crespo (niekdajší predseda Európskeho parlamentu), Pascal Lamy (bývalý eurokomisár a generálny riaditeľ organizácie WTO), Anna Diamantopoulouová a Ferdinando Nelli Feroci (bývalí eurokomisári) a mnoho ďalších bývalých ministrov, členov Európskeho parlamentu, národných parlamentov atď.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#uhlíková daň #pandémia #koronavírus #Európska únia #Európska komisia #Covid-19
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku