Rozhýbme regióny a pomôžeme samospráve

Koronakríza urobila pre informatizáciu výrazný krok. Neplatí to iba o školstve, ale aj o samospráve. S ňou však na Slovensko prichádzajú ekonomické problémy, ktoré otvárajú priestor na hľadanie efektivity. Samosprávam v tejto oblasti výrazne pomôže podpora centier zdieľaných služieb.

22.05.2020 13:00
debata (2)

Slovensko je vidieckou krajinou, ktorej 96 percent tvoria obce. Ak si uvedomíme, že iba 10 miest má viac ako 50-tisíc obyvateľov, 21 miest menej ako 5-tisíc a 2 661 obcí ich eviduje do 3-tisíc, na mieste nie je polemika, ale formulovanie východiska.

Komunál v čase pandémie ukázal svoju akcieschopnosť. Kým štát premýšľal, samosprávy pracovali. Nečakali na usmernenia a nespoliehali sa na pomoc. Podali pomocnú ruku, boli výrazne aktívne v oblasti prevencie, robili, čo bolo v ich silách a ľudia sa na ne oprávnene spoliehali.

Pocit krivdy zďaleka nestačí

Každá samospráva má právo na život, drvivá väčšina však dopláca na zle nastavené parametre reformy verejnej správy spred dvadsiatich rokov. Pozerať sa však do minulosti nestačí. Namiesto pocitu krivdy treba veci posunúť dopredu.

Z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) vyplýva, že 73,8 percenta starostov a primátorov vidí prínos v medziobecnej spolupráci. Najviac z nich, presnejšie 44 percent, ho vníma v ekonomických aspektoch, ďalších 22,4 percenta v sociálnych, ako je napr. tvorba pracovných miest, a takmer 30 percent v efektivite a tiež úsporách z rozsahu.

Každá samospráva má právo na život, drvivá väčšina však dopláca na zle nastavené parametre reformy verejnej správy spred dvadsiatich rokov. Pozerať sa však do minulosti nestačí. Namiesto pocitu krivdy treba veci posunúť dopredu.

Súbežne s tým musíme uviesť, že až 73,6 percenta respondentov uviedlo, že cítia potrebu mať viac informácií k formám a podpore medziobecnej spolupráce. Ako najvážnejšie dôvody nespolupráce s inými obcami uviedli chýbajúcu podporu či už ekonomickými nástrojmi alebo aj poskytovaním metodickej pomoci a právneho servisu. Inými slovami, k spolupráci potrebujú podanú pomocnú ruku. Napriek tomu od najväčšej reformy verejnej správy bolo vo vzťahu ku komunálu preferované solitérstvo.

Namiesto toho, aby sa dotáciami a kritériami pre eurofondy podporovala medziobecná spolupráca, dve desaťročia sa preferovali jednotlivci nad kolektívom a tam sa začalo miestne neprajníctvo či lokálny egoizmus. Aj s odstupom času sa ukazuje, že to bola obrovská chyba doterajších vlád.

Spoločné úradovne miest a obcí

Mestá a obce sa však začali spájať na výkon spoločnej štátnej agendy. Prenesený výkon začali vykonávať spoločne. Omnoho skôr to bolo na úseku matrík, neskôr, ako reakcia na reformu verejnej správy, naštartovali spoluprácu i v oblasti školstva, sociálnych vecí, na úseku stavebnej legislatívy, ale aj v životnom prostredí.

Lenže štát nastavil finančné parametre na kompetencie, ktoré boli k prvému januáru 2005. Postupne úlohy a povinnosti presúvané na samosprávy rástli, no štát prestal v plnej výške platiť to, čo si objednal. Jeho finančná nedisciplinovanosť spolu s legislatívnou smršťou spôsobili, že spoločné obecné úrady fungujú, ale na báze sponzoringu štátu.

Okrem týchto a ďalších problémov, ktoré sa musia v zabehnutom systéme opraviť, je na mieste otázka spolupráce obcí na výkone originálnych kompetencií.

Z ďalšieho prieskumu ZMOS vyplýva, že podľa 64,5 percenta starostov a primátorov by sa kompetencie samospráv mali odstupňovať podľa ich veľkosti. Dokonca 48,1 percenta štatutárov miest a obcí tvrdí, že by sa ich kompetencie mali viazať na veľkosť samosprávy. O trochu viac, 49,6 percenta z nich, si myslí, že výška kompetencie by mala závisieť od ekonomickej sily samosprávy, napríklad od veľkosti rozpočtu.

Kompetencie miest a obcí by sa podľa 2,3 percenta oslovených mali určovať podľa iných aspektov. A tu sa dostávame k podstate. Tou nie je iba nevyhnutné odstupňovanie kompetencií, ale aj podpora zdieľania. Aby ich mnohé mestá a obce dokázali vykonávať spoločne, z jedného centrálneho bodu. Podobne ako v prípade spoločných obecných úradov, no efektívnejšie, keďže z predchádzajúcich chýb sa treba poučiť.

Využime skúsenosť od susedov

Na úrovni miest a obcí v Českej republike sa od februára 2016 až do júla 2019 realizoval projekt spolupráce komunálu na spoločnom výkone kompetencií. Dosah projektu bol na 1 686 obcí.

Výsledok? Spoluprácou sa docielilo zabezpečovanie kvalitnejších služieb, finančná úspora predstavovala 100 miliónov českých korún ročne, koordinovaný a zdieľaný rozvoj územia, intenzívnu komunikáciu starostov, ale i vzájomné zdieľanie skúseností a vytvorenie vzdelaných odborníkov v regiónoch. Priemerný počet obcí v takomto dobrovoľnom zväzku bol 20 a ročné úspory vychádzajú na úrovni 85 425 Kč na jednu obec.

Centrá zdieľaných služieb v prostredí českých samospráv sa orientovali na podporu výkonu verejnej správy s definíciou okruhu zainteresovaných pozícií ako manažér centra, osoba poverená agendou GDPR, špecialisti na verejné obstarávanie a na rozvoj regiónov.

Ak k tomu na Slovensku pridáme napríklad ešte personalistiku a mzdy, no aj spoločný výkon verejnoprospešných činností jednou komunálnou firmou pre viacero obcí, úžitok pocítia spolupracujúce obce, ich obyvatelia i spoločné verejné financie.

Skúsenosť od našich západných susedov nás musí povzbudiť v tom, že bezobsažnú diskusiu o budúcnosti obcí musí nahradiť zavedenie systému podpory medziobecnej spolupráce. Tu tkvie podstata témy aj budúcnosti komunálu.

Od vety k systému

Nová vláda vo svojom programovom vyhlásení okrem iného konštatuje: „Vláda SR pomôže regiónom, aby samostatne zvládli efektívne obstarávať s cieľom vytvoriť centrá zdieľaných podporných služieb pre obstarávanie v regiónoch.“ Oklieštiť zdieľanie výlučne na verejné obstarávanie je nedostatočné.

Od tejto vety v PVV treba ísť výrazne ďalej, a to smerom k podpore centier zdieľaných služieb, ktoré by systematickou podporou štátu dokázali zabezpečiť spoločný výkon agendy a následne, z očakávaných úspor vytvoriť udržateľný model garantujúci dostupnosť, odbornosť, efektivitu a dôraz na spoluprácu pre zabezpečovanie agendy vrátane hospodárskych úloh na úrovni mikroregiónov.

Máme štyri roky na to, aby sme neskôr nemuseli konštatovať, že na užitočné riešenie nestačí jedno volebné obdobie. Zriadením centier zdieľaných služieb sa rozhýbu regióny a pomôže sa komunálu.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #samospráva #ZMOS #PVV #medziobecná spolupráca #koronakríza #sponzoring štátu #spoločný výkon kompetencií #mikroregióny
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy