Hnedé zóny miest: Peniaze nie sú problém

Zanedbané budovy a opustené areály v samosprávach pôsobia ako päsť na oko. Dávno neslúžia svojmu pôvodnému účelu. Sú nevľúdne a spája sa s nimi mnoho problémov.

09.06.2020 11:00

Dajú sa však využiť a zhodnotiť. Prichádzajúce obdobie je na to ideálnou príležitosťou. Mnohé mestá, ale aj obce majú na svojom území dedičstvo minulosti, ktoré pre nich predstavuje konkrétne riziká. Ide o nehnuteľnosti, s ktorými si nevedia poradiť, a pre samotného vlastníka sú svojím spôsobom historickou ťarchou.

Ide o tzv. bronwfieldy, teda nevyužívané a zanedbané pozemky a budovy, ktoré zaberajú priestor, robia ho neatraktívnym. Mnohé z nich sú vedľajším produktom transformácie a zániku štátnych podnikov, privatizácie, nedôslednej likvidácie skrachovaných firiem či fatálne nezvládnutého podnikateľského zámeru.

Pri tomto probléme sú iba dve možnosti. Buď všetko zostane tak ako doposiaľ, alebo centrálna vláda naformuluje komplexné riešenie, v ktorom by sme už teraz mali vidieť viacnásobnú pridanú hodnotu.

Musíme si uvedomiť, že hnedé zóny znižujú kvalitu mestského prostredia, sú prekážkou prirodzeného vývoja zastavaného územia a neraz predstavujú nebezpečné environmentálne ohrozenie.

Hnedé zóny znižujú kvalitu mestského prostredia, sú prekážkou prirodzeného vývoja zastavaného územia a neraz predstavujú nebezpečné environmentálne ohrozenie.

Ich revitalizácia by bola pomocou, vďaka ktorej by nebolo potrebné rozširovať ďalšie zastavané územie. Veď by sa dokázala využiť jestvujúca plocha, ktorá je momentálne zbytočne zaprataná. Zároveň by súčasťou rekonštrukcie týchto stavieb boli nové materiály, ktoré majú neporovnateľne priaznivejšie dosahy, ako tie pôvodné.

Dlhodobé neriešenie hnedých zón škodí mestám. Dokazuje to aj vlaňajší prieskum rezortu dopravy a výstavby. Z jeho záverov vyplýva, že podľa miest sú najzávažnejšími javmi, ktoré na ich území spôsobujú zanedbané a nevyužívané plochy, zhoršenie životného prostredia a sociálneho prostredia, ako aj celkové zníženie ich imidžu.

Inými slovami, na tomto území je obrovské riziko nekontrolovaných environmentálnych záťaží, ktoré svojím vzhľadom obmedzujú či odstrašujú nových investorov i na susedných parcelách. Majú súvislosť s nekontrolovaným vstupom nežiaducich osôb a spôsobujú zvýšenú kriminalitu.

Mestá sa v prieskume zhodli aj na tom, že medzi najväčšie prekážky pre oživenie týchto kritických plôch patrí nedostatok financií, systémová podpora štátu a prekážky vo vlastníctve nehnuteľností. Problém si, pochopiteľne, vyžaduje riešenie, a nie obracanie pozornosti iným smerom.

Ťažko povedať, do akej miery by malo prísť jasné koncepčné riešenie od rezortu dopravy vzhľadom na jeho pôsobnosť v oblasti mestského rozvoja. Nedá sa ani jednoznačne povedať, aké aktívne by v riešení environmentálnych rizík malo byť v tejto súvislosti aktívne ministerstvo životného prostredia. A už vôbec sa nedá odhadnúť miera pozitívnej intervencie rezortu hospodárstva vo vzťahu k zvyšovaniu atraktivity v podnikateľskej sfé­re.

Pravdou ale zostáva, že vláda by mala naformulovať a predstaviť ucelený koncept riešení so systémom postupných krokov. Vďaka koronakríze Slovensko dostane pre programové obdobie v rokoch 2021 až 2027 viac peňazí, ako sme čakali. Doterajšie eurofondy sme vo veľkom nedokázali využiť. Otázne preto je, ako si poradíme s výrazne väčším balíkom peňazí.

V každom prípade by sa využitie eurofondov na revitalizáciu tzv. brownfieldov stalo pre rozvoj miest veľkým prínosom. Tento zámer by bol plne kompatibilný s politickým cieľom 2 – nízkouhlíková Európa. Okrem toho to presadzujeme aj v rámci Akčného plánu SR adaptácie na zmeny klímy v kapitole venovanej sídelnému prostrediu.

Zdá sa, že peniaze v tomto prípade už nemôžu byť problém. Jediný argument, ktorý tomu môže brániť, je nezáujem kompetentných. Krátky čas ukáže, čo môže byť skutočnou prekážkou, aby sme túto ideálnu príležitosť nevyužili.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #ZMOS #životné prostredie #rezort dopravy #podnikatelia #mestá #hnedé zóny #eurofondy #environmentálne záťaže #dedičstvo minulosti #bronwfield