Ženy ako delové gule kultúrneho zápasu

Pro-life konzervatívci ani liberálne feministky nedokážu ženám ani deťom reálne pomôcť.

11.06.2020 14:00
debata (2)

Téma interrupcií je evergreenom. Jej trvácnosť pekne ilustroval nedávny transparent na jednej z demonštrácií, na ktorom stálo: „Už ma bolí ruka z toho, že túto tabuľu držím od 70. rokov.” Už vtedy bolo jasné, že bez kontroly nad svojimi reprodukčnými právami si ženy s mužmi nemôžu byť rovné. Toto právo predstavuje alfu a omegu uplatnenia sa na trhu práce či v prístupe k vyššiemu vzdelaniu.

Zdá sa však, že kedykoľvek sa potrebujú určité konzervatívne kruhy zomknúť, znova tému vytiahnu. Na druhej strane sa niet čomu diviť, pretože jej mobilizačný potenciál je obrovský. Je totiž, tak ako národ pri nacionalizme, postavená na emócii, polarizuje spoločnosť a dokáže pritiahnuť nových členov. Skúsme si však predstaviť, čo by sa stalo, ak by svoj cieľ naozaj dosiahli?

Skutočný, nie alibistický, záujem o zníženie počtu interrupcií sa neuspokojí so zákazmi. Jediný úprimný spôsob, ako sa k otázke postaviť, je hľadať racionálne dôvody, prečo k nim dochádza. A na to je potrebné hovoriť o chudobe, násilí, problémoch v rodinách, ale aj o znevýhodnení žien v spoločnosti.

Ak by sa obmedzili alebo sťažili možnosti umelého prerušenia tehotenstva, samotnú vec by to nevyriešilo a naďalej by k nej dochádzalo. Zákroky by sa vykonávali častejšie neprofesionálne, teda s ohrozením života ženy, alebo len na určitých miestach, ale predsa.

Interrupcie by úplne nevymizli, iba by sa z nich namiesto práva stalo privilégium bohatých. O to viac by na ne doplácali chudobné ženy, pre ktoré je beztak ťažšie uživiť rodinu, čo pravdepodobne nie je to pravé orechové, o čo konzervatívcom ide.

Tak ako za posledné storočie, odkedy sa uvažuje o rozličných interrupčných politikách, ani teraz by bohaté ženy zákaz nezasiahol. Majetní ľudia totiž mali vždy k dispozícii osobných lekárov a peniaze, ktoré im umožňovali za umelým prerušením tehotenstva buď vycestovať, alebo prekročiť zákon.

Skutočný, nie alibistický, záujem o zníženie počtu interrupcií sa neuspokojí so zákazmi. Jediný úprimný spôsob, ako sa k otázke postaviť, je hľadať racionálne dôvody, prečo k nim dochádza. A na to je potrebné hovoriť o chudobe, násilí, problémoch v rodinách, ale aj o znevýhodnení žien v spoločnosti.

V rozpore s rozšírenou predstavou sa interrupcie väčšinou netýkajú promiskuitných žien, ktoré si volia slobodu pred materstvom. Ako pripomína spisovateľka Katha Pollitt, podľa amerických prieskumov až šesť z desiatich žien, ktoré idú na zákrok, už matky sú. A sedem z desiatich pochádza z chudobných alebo nízkopríjmových skupín. Rozhodnutie podstúpiť interrupciu teda vychádza skôr zo serióznej úvahy, ako udržať domácnosť, ako z nezodpovednosti alebo neúcty k životu.

Iným problémom je, prečo sa úspešné ženy tak často rozhodnú nemať deti. Tu netreba zabúdať, že tak ako ich mužské náprotivky, aj obchodné riaditeľky, lekárky, právničky, akademičky a podobne čelia v súčasnej spoločnosti neustálemu tlaku na výkon a podávanie výsledkov. A vykonávať to popri materinských povinnostiach nie je možné. Napriek tomu, že liberáli presadzujú rovnaké možnosti pre uplatnenie žien, nevytvárajú podmienky pre ich realizáciu.

Takže zatiaľ čo konzervatívci tlačia ženu do rodenia detí, aj keď o tom nemusia byť presvedčené, liberáli tlačia na to, aby si žena budovala kariéru a dávala materstvo bokom. V praxi to znamená nutnosť voliť si medzi prácou alebo dieťaťom. Predstava, že u žien je možné mať oboje, sa ukazuje ako mýtus. Kým u mužov viac-menej platí, že bohatstvo zvyšuje ich šancu mať rodinu, u žien je to naopak – ak si volia prácu, prichádzajú o rodinu.

Obe skupiny tak svojou tvrdohlavosťou zakrývajú fakt, že reálne nechcú zlepšiť podmienky žien (a detí). Kým odkazom prvých je: Nedokážeme zlepšiť život žien (aby nemuseli prerušovať tehotenstvo), tak im aspoň zakážeme interrupcie; druhí zas tvrdia: Nedokážeme zlepšiť život žien (aby nemuseli odkladať tehotenstvo), tak aspoň niektorým z nich umožníme kariéru. V oboch prípadoch je žena prostriedkom boja dvoch nepriateľských táborov. Delovou guľou, ktorou sa navzájom ostreľujú pre vlastné ciele. Má to ženám stačiť?

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #interrupcie