Taiwanské stratégie boja s pandémiou

Od začiatku pandémie COVID-19 sa na celom svete vyskytlo viac ako 40 miliónov prípadov a viac ako milión úmrtí. Vírus mal obrovský vplyv na globálnu politiku, zamestnanosť, ekonomiku, obchod a finančné systémy. Zároveň významne ovplyvnil globálne úsilie o dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN (UN SDGs).

02.11.2020 14:00
debata

Vďaka spoločnému úsiliu všetkých svojich obyvateľov Taiwan reagoval na hrozby, ktoré predstavuje táto pandémia, prostredníctvom štyroch princípov: obozretné konanie, rýchla reakcia, predbežné nasadenie a otvorenosť, a transparentnosť. Vďaka prijímaniu takých stratégií, ako je nastavenie špecializovaných systémov velenia, implementácia dôkladných opatrení na kontrolu hraníc, výroba a distribúcia potrebných dodávok zdravotníckych materiálov, zavedenie domácej karantény a izolačných opatrení a s tým súvisiace opatrovateľské služby, uplatňovanie systémov IT, zverejnenie transparentných informácií a vykonanie presného skríningu a testovania – sme mali to šťastie, že sme vírus dostali pod kontrolu. K 7. októbru mal Taiwan iba 523 potvrdených prípadov a sedem úmrtí. Počas celého tohto času život a práca pokračovali pre väčšinu ľudí normálne a bez zmeny.

Infekcie nemajú hranice

Globálne prepuknutie pandémie COVID-19 svetu pripomenulo, že infekčné choroby nepoznajú hranice a nediskriminujú podľa politických, etnických, náboženských alebo kultúrnych kritérií. Národy by mali spolupracovať pri riešení hrozby nových chorôb. Z tohto dôvodu, len čo Taiwan stabilizoval šírenie vírusu a zabezpečil dostatočný prístup ľudí k zdravotníckemu materiálu, sme sa o svoje skúsenosti začali deliť a so svetovými odborníkmi a akademikmi v oblasti verejného zdravia si vymieňať informácie o tom, ako zastaviť šírenie COVID-19 .

Zásluhou prijatých stratégií mal Taiwan k 7. októbru iba 523 potvrdených prípadov a sedem úmrtí. Počas celého tohto času život a práca pokračovali pre väčšinu ľudí normálne a bez zmeny.

Predovšetkým prostredníctvom fór, ktoré sa vírusom COVID-19 zaoberajú, stretnutiami na vysokej úrovni o zdraví a ekonomike APEC-u (Ázijsko-pacifická hospodárska spolupráca), rámcom odbornej prípravy v oblasti globálnej spolupráce a ďalších virtuálnych bilaterálnych stretnutí. K júnu 2020 usporiadal Taiwan takmer 80 on-line konferencií, na ktorých sa podelil o taiwanský model s odborníkmi z jednotlivých vlád, nemocníc, univerzít a think-tankov v 32 krajinách.

Taiwanské dary zdravotníckeho vybavenia a antipandemického materiálu krajinám v núdzi naďalej pokračujú. Do júna sme darovali 51 miliónov chirurgických rúšok, 1,16 milióna respirátorov N95, 600-tisíc izolačných plášťov a 35-tisíc bezdotykových teplomerov do viac ako 80 krajín.

Vývoj vakcíny

S cieľom zabezpečiť prístup k vakcínam sa Taiwan pripojil k programu COVAX (The COVID-19 Vaccines Global Access Facility), ktorý je pod spoločným vedením Globálnej aliancie pre vakcíny a očkovanie (GAVI), Koalície pre inovácie v oblasti pripravenosti na epidémie (CEPI) a Svetovej zdravotníckej organizácie. Naša vláda zároveň aktívne pomáha domácim výrobcom v nádeji, že urýchli vývoj a výrobu úspešných vakcín, čo najskôr ich uvedie na trh a tak ukončí túto pandémiu.

S cieľom pripraviť sa na možnú ďalšiu vlnu pandémie a na blížiace sa chrípkové obdobie sa Taiwan drží svojich stratégií. Tými sú vyzývanie občanov, aby nosili rúška a udržiavali sociálny odstup, posilňovanie hraničných karanténnych opatrení, komunitnej prevencie a lekárskej pripravenosti. Okrem toho Taiwan aktívne spolupracuje s domácimi a medzinárodnými partnermi pri získavaní vakcín a vývoji optimálnej liečby a presných diagnostických nástrojov, a týmto spoločne chráni globálnu bezpečnosť verejného zdravia.

Pandémia COVID-19 potvrdila, že Taiwan je neoddeliteľnou súčasťou globálnej siete verejného zdravia a že taiwanský model môže pomôcť iným krajinám v boji proti pandémii. WHO potrebuje Taiwan na lepšie zotavenie. Preto žiadame WHO a súvisiace strany, aby uznali dlhoročné príspevky Taiwanu ku globálnemu verejnému zdraviu, prevencii chorôb a k ľudskému právu na zdravie a aby dôrazne podporili začlenenie Taiwanu do WHO. Komplexná účasť Taiwanu na stretnutiach, mechanizmoch a činnostiach WHO by nám umožnila pracovať so zvyškom sveta pri realizácii základného práva človeka na zdravie, ako je stanovené v ústave WHO, a vízie nevynechať nikoho v plnení cieľov OSN pre trvalo udržateľný rozvoj.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Taiwan #APEC #Covid-19 #pandémia koronavírusu #COVAX