Nehazardujme so zdravím spotrebiteľov

Reagujem na článok "Menej odpadu? Potraviny by sa mohli predávať dlhšie", ktorý denník Pravda uverejnil 12. 10. 2020.

11.11.2020 14:00
debata (4)

Ministerstvo pôdohospodárstva má pripravenú novelu zákona o potravinách, ktorej cieľom je zrušiť zákaz predaja výrobkov po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti (DMT), čím sa už nebudú automaticky považovať za pokazené či život ohrozujúce. Touto novelou chce rezort znížiť množstvo potravinového odpadu. Vo väčšine prípadov pôjde o sušené, konzervované a iné trvanlivé potraviny.

7 dôvodov, prečo nie

Toto zdôvodnenie je neodborné, navyše je scestné a zavádzajúce, a to z viacerých dôvodov:

  1. Už teraz existuje spôsob, ako darovať ľuďom v zlej sociálnej situácii potraviny tesne pred uplynutím DMT. Prečo sa to dostatočne nevyužíva?
  2. Už teraz je dátum minimálnej trvanlivosti pri viacerých potravinách nadsadený. Napr. vaječné cestoviny Babička – pšeničné sušené rezance majú trvanlivosť do 8. 8. 2022! To chcú touto novelou predĺžiť DMT napr. do roku 2025?
  3. Žiadny orgán podľa toho nesleduje daný DMT od rôznych výrobcov, pritom odborné orgány, či už Úrad verejného zdravotníctva a aj bývalá SPPI, tieto DMT dané výrobcami dôsledne preverovali a dávali súhlas, ale táto činnosť bola vykonávaná pred vstupom Slovenska do EÚ.
  4. Takto predlžené DMT, ale aj dátumy spotreby (DS) sú po vstupe Slovenska do EÚ bez označovania potravín dátumom výroby a bez sledovania odbornými úradmi.
  5. Takéto od stola dávané DMT a DS výrobcami sú neadekvátne predlžované a myslím, že pred ukončením DMT, ale aj DS skôr zdraviu škodlivé.
  6. Uvediem niekoľko príkladov premrštených DMT a DS. Predovšetkým ide o rôzne šaláty (zemiakový, parížsky, ruské vajce…), ktoré sú označené DMT a na pultoch sú až 30 dní. Pritom šaláty mali pred vstupom do EÚ maximálnu trvanlivosť 48 hodín po dátume výroby. Rybacie šaláty, napr. treska v majonéze, sú na pultoch 30 až 35 dní! Pritom treska v majonéze mala pred vstupom do EÚ trvanlivosť v lete 10 dní a v zime 14 dní!
  7. Mrazená hydina má dobu spotreby dva roky, pritom pred vstupom do EÚ to bolo 12 mesiacov od dátumu výroby. Pritom navyšovanie DMT a DS je už akoby "slovenský folklór ", ktorý ide na úkor zdravia spotrebiteľov.

Z týchto dôvodov je neodborné a amatérske predkladať novelu zákona o potravinách, s cieľom predĺžiť DMT, pretože je evidentné, že potraviny majú už teraz prekročenú dobu minimálnej trvanlivosti.

DMT nie je potrebné navyšovať, a keď chceme chrániť zdravie občanov, tak by bolo vhodné potraviny opätovne označovať dátumom výroby. Keby spotrebiteľ disponoval informáciou o dátume výroby, tak už sedliacky rozum by mu nedovolil takýto tovar s predĺženou dobou minimálnej trvanlivosti zakúpiť! To isté platí aj pri výrobkoch s označením dátumu spotreby.

„Večné“ potraviny

Základným právnym predpisom k zaisteniu bezpečnosti potravín je nariadenie ES č. 1169/2011, ktoré nahradilo nariadenie č. 178/2002 EP a Európskej rady. Podľa týchto nariadení potravina nesmie byť uvedená do obehu, pokiaľ nie je bezpečná.

Pridávaním rôznych konzervačných látok a stabilizátorov, ktoré zaisťujú predĺženú DMT a DS môže byť ohrozená bezpečnosť výrobkov a následne aj ohrozené zdravie spotrebiteľa. Z tohto dôvodu je pripravovaná novela zákona o potravinách, ktorou sa predlžuje už aj tak predĺžená doba minimálnej trvanlivosti, nelogická a proti zdraviu ľudí.

Od nášho vstupu do EÚ a následnej harmonizácie právnych predpisov SR s predpismi EÚ je badateľný trend predlžovania doby minimálnej trvanlivosti, ale aj doby spotreby, a to v celom spektre predávaných potravín.Výrob­covia, dovozcovia a distribútori, akoby boli tlačení k predlžovaniu DMT a DS. Dôvod, prečo sa tak deje, sú pravdepodobne dodávateľsko-odberateľské vzťahy a zmluvy medzi nimi a obchodnými reťazcami, pretože ich tovar po skončení DMT a DS sa buď vracia z obchodnej siete výrobcovi, resp. si predajca zapracuje do zmluvy tzv. odpisový bonus, čo je ekonomicky nevýhodné pre producentov.

Takéto správanie obchodných reťazcov prináša teda tlak nielen na znižovanie cien potravín (čo je výhodné pre spotrebiteľov), ale aj na predlžovanie DMT a DS (čo je, naopak, pre nich nevýhodné). Kupujúci pritom bez dátumu výroby nevie zhodnotiť, koľko dní, mesiacov či rokov je potravina na pulte.

Vzhľadom na uvedené praktiky distribútorov a obchodných reťazcov, ako aj na slabé stránky legislatívy (neoznačovanie DV, zrušenie slovenských technických, ako aj podnikových noriem) sa v poslednom čase DMT a DS predávaných potravín neúnosne predlžujú. Pridávaním rôznych prídavných a konzervačných látok, ako aj rôznych stabilizátorov, ktoré zaisťujú predĺženú DMT a DS, môže byť ohrozená bezpečnosť výrobkov a následne aj ohrozené zdravie spotrebiteľa. Z tohto dôvodu je pripravovaná novela zákona o potravinách, ktorou sa predlžuje už aj tak predĺžená doba minimálnej trvanlivosti nelogická a proti zdraviu ľudí.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #Potraviny #zdravie #dátum spotreby #dátum minimálnej trvanlivosti