Zálohovanie povinnosť a odber nie?

Ešte v roku 2019 prijala Národná rada zákon č. 302/2019 o zálohovaní niektorých jednorazových obalov. Princíp systému zálohovania mal byť pomerne jednoduchý – obaly (PET fľaše od nealko nápojov a plechovky) budú označené špeciálnym EAN kódom, na základe ktorého obchod pri predaji vyberie zálohu a následne pri odovzdaní nestlačeného obalu zálohu vráti. Nad systémom má dohliadať Správcovská spoločnosť, ktorá má zároveň spravovať i financie – vybraté, respektíve nevyplatené zálohy.

29.04.2021 14:00
debata

Ako je už na Slovensku v odpadovej legislatíve tradíciou, zákon ešte ani nevstúpil do platnosti a už mal mnoho výnimiek, menil sa termín účinnosti a tiež výška záloh. Posledný stav hovorí o účinnosti od roku 2022 a jednotnej výške zálohy 15 centov za obal. Pri odovzdávaní použitého obalu tento musí byť v nestlačenej forme, teda v „pôvodnom objeme“.

Existuje však ešte veľa otvorených otázok, ktoré sú už dlhodobo nezodpovedané, a odpoveď nedáva ani Správca zálohového systému. Od povinného vyberania záloh sú zo zákona nateraz oslobodené predajne s predajnou plochou menšou ako 300 m2. Podľa Správcu má dnes „povinnosť“ zálohovať len 900 predajní, ale až 5 500 predajní túto povinnosť nemá. Tu sa natíska otázka, či sa predané nápojové obaly z týchto predajní nebudú vykupovať a či skončia v separovanom zbere. Bude možné takéto prázdne obaly odovzdať v predajni, ktorá zálohy vracia, napríklad v niektorom supermarkete? Ak je rozhodujúci pre zálohovanie a odber použitých obalov ich EAN kód, tak by to nebol problém. Ale zálohový systém potom vyplatí zálohu, ktorá však nebola zaplatená…

A tu sú i ďalšie otázky: Kto bude dávať EAN kód? Ako sa odlíši kódovaný obal od nekódovaného a ako to zistí spotrebiteľ? A bude vedieť kupujúci, či má predajňa výnimku alebo či je oprávnená zálohu vyberať? Ak bude EAN kód dávať na obal výrobca nápoja, ako sa oddelia tie nápoje, ktoré pôjdu do „povinnej“ predajne od nápojov určených pre predajne, kde povinnosť zálohovania nie je? Budú všetci obchodníci aj v menších predajniach, zodpovední a poctiví a nebudú vyberať zálohu, aj keď im to zákon neukladá? Pritom ale môže ísť o „okódované“ obaly. A kde skončia takéto nezálohované obaly, v odpade či sa vyberie záloha? Komplikovaným riešením by iste bolo i to, aby EAN kód dával predajca, najmä ak sa predávajú skupinové balenia po 4–8 kusov, či nápoje v kartónových skupinových obaloch.

Pri nejasnosti kto má zálohovať, kto a ako má prázdne obaly zbierať a vyplácať zálohy sa určite ešte dlho neprekročí hranica 60% vyzbieraných obalov a nevyplatené zálohy skončia na „transparentnom účte“ správcu zálohového systému

Problémy s odovzdávaním použitých obalov môže spôsobiť i striktná požiadavka, aby obal bol nepokrčený, čo môže spôsobiť problémy so skladovaním prázdnych obalov spotrebiteľom a pri väčšom množstve i s odovzdávaním do zberne. Problémom je vraj opäť EAN kód, jeho viditeľnosť a čitateľnosť. Pritom zberné miesto vyzbierané obaly ešte u seba zlisuje a tak odovzdá na recykláciu. Vhodne umiestnený kód a kvalitná čítačka by pomohla identifikovať kód i na stlačenom obale. Určite by to uľahčilo ľudom manipuláciu s prázdnymi obalmi a zvýšilo by i účinnosť spätného zberu prázdnych obalov.

Zdá sa, že najviac v súčasnej situácii získa Správca zálohového systému. Pri nejasnosti kto má zálohovať, kto a ako má prázdne obaly zbierať a vyplácať zálohy sa určite ešte dlho neprekročí hranica 60% vyzbieraných obalov a nevyplatené zálohy skončia na „transparentnom účte“ Správcu. A pôjde asi o nemalé sumy, aspoň v prvých rokoch. Ako s nimi naloží? Nie je jasné porovnanie s výškami záloh v niektorých štátoch USA. Má to dokazovať, že vyššia záloha viac motivuje obal vrátiť? A aká má byť záloha vysoká, aby sa naplnila vízia vyzbierania 90% použitých obalov? Nie je to i o prepracovanosti systému? A použijú sa nevyplatené zálohy aj na jeho dopracovanie a zdokonalenie?

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zálohovanie plastových fliaš