Sociálny summit v Porte je križovatka: Akým smerom sa vyberie Slovensko?

Ak chce Európska únia napredovať, musí byť sociálna na všetkých úrovniach. Aspoň takto zjednodušene by sme mohli vystihnúť hlavnú myšlienku sociálneho summitu, ktorý sa uskutoční 7. až 8. mája 2021 v portugalskom Porte počas predsedníctva krajiny v Rade EÚ.

05.05.2021 14:00
debata (1)

Bude to príležitosť dať nový impulz sociálnym právam v únii. Pôjde o príležitosť pre hlavy štátov a sociálnych partnerov obnoviť ich záväzok vykonávať Európsky pilier sociálnych práv a preukázať, že EÚ a členské štáty konajú spoločne so svojimi občanmi a v snahe zaistiť im lepšie životné podmienky.

Konfederácia odborových zväzov SR uvítala iniciatívu Európskej komisie, ktorá v podobe Európskeho piliera sociálnych práv ustanovila základné zásady a práva sociálneho rozmeru ďalšieho fungovania a napredovania EÚ. Odborári sa aktívne zúčastňovali na jeho implementácii a presadzovaní, tak na európskej, ako aj na národnej úrovni. Sme totiž presvedčení, že Európa musí mať aj v sociálnych otázkach jednotné priority, aby mohla spoločne reagovať na nové možnosti a výzvy spôsobené globalizáciou, digitálnou revolúciou, meniacimi sa pracovnými modelmi a demografickými zmenami. A v neposlednom rade aj zohľadňovať nové sociálne a hospodárske aspekty našich spoločností a ekonomík v dôsledku pandémie COVID-19. Takýto prístup sa stal v dôsledku pandémie COVID-19 pri sociálno-ekonomickej obnove Európy ešte naliehavejší.

Na Slovensku je to tak: Naopak

Očakáva sa, že vyvrcholením sociálneho summitu by malo byť spoločné vyhlásenie zúčastnených „hráčov“ o zapojení všetkých inštitucionálnych, hospodárskych a sociálnych aktérov do vykonávania akčného plánu pre Európsky pilier sociálnych práv na základe občianskeho a sociálneho dialógu. Predpokladáme, že pod vyhlásenie sa podpíše aj predseda vlády SR. Už teraz však máme obavy, že sa opäť bude držať slovenského príslovia „Vodu káže, víno pije“, ako to bolo napríklad pri tvorbe Plánu obnovy a odolnosti. Základnou požiadavkou Európskej komisie totiž bolo aktívne zapojenie sociálnych partnerov, čo stará aj staronová vláda odignorovali. Výsledkom bolo takmer 2¤500 pripomienok predložených počas desiatich dní v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

Naplnenie jednotlivých zásad Európskeho piliera sociálnych práv je možné dosiahnuť len prostredníctvom smerníc. Vlády totiž nariadenia, ktoré majú len odporúčací charakter, nikdy nebudú rešpektovať. Pokiaľ chceme zachovať Európsku úniu, bez jej sociálneho rozmeru to nebude možné.

Alebo Smernica o primeraných minimálnych mzdách v Európskej únii, ktorá si dala za cieľ pokrytie kolektívnym vyjednávaním na úrovni 70 % pracovníkov. Smernica, ktorá je ako právna úprava pre štáty EÚ záväzná. Proti mzdovému vykorisťovaniu sa nedá bojovať odporúčaniami alebo príkladmi dobrej praxe – EÚ potrebuje smernicu. Slovenská republika, reprezentovaná stanoviskom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, však odmieta záväznosť určeného percenta pokrytia a povinnosť tvorby národných akčných plánov, ktoré by viedli k posilneniu kolektívneho vyjednávania. Naša vláda ide úplne iným smerom a zruší extenziu kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa cez poslanecky návrh. Rozumní politici dohody odborov so zamestnávateľmi podporia, pretože len tak je možné zabezpečiť zdravú hospodársku súťaž, keď podniky nepodliezajú cenu súbojom o čo najlacnejšiu pracovnú silu. Z tohto vychádza jediné, na európskej úrovni sa ako rozumní politici predstavitelia súčasnej vlády len tvária.

Dôležitejšia ako proces tvorby sa však v prípade už prijatého Európskeho piliera sociálnych práv ukazuje jeho implementácia v praxi. Ak predseda vlády pripojí svoj podpis pod vyhlásenie z Porta, predpokladáme, že to so sociálnym Slovenskom myslí naozaj vážne a to, čo odsúhlasí na európskej úrovni, bude implementovať aj doma.

Sociálny summit, ktorý prijme nielen vyhlásenie o akčnom pláne Európskeho piliera sociálnych práv, ale aj záväzok premeniť jeho 20 zásad na činnosti, ktoré prinesú občanom konkrétne výsledky, poskytne tiež príležitosť na posilnenie dialógu so sociálnymi partnermi a s občanmi. My odborári budeme pozorne sledovať vystúpenie slovenských vládnych predstaviteľov, a keď sa vrátia, budeme im ich európske vyhlásenia pravidelne pripomínať, či za stolom, alebo na ulici.

Sociálny = s ohľadom na ľudí

Čo však pre nás – odborárov – znamená Európsky pilier sociálnych práv? Pre nás je to šanca na lepšiu Európsku úniu, na lepšie Slovensko, čo však nie je možné bez direktívy. Teraz je príležitosť urobiť niečo aj pre ľudí, nielen pre obchodné spoločnosti, pre pracovníkov, pre lepšie a spravodlivé mzdy, pre normálny život. Rozdiel medzi východom a západom EÚ nie je možné dohnať len tým, že si to budeme priať a budeme o tom donekonečna rozprávať. Je potrebné vidieť aj výsledky, ľudia už majú sľubov plné zuby.

Naplnenie jednotlivých zásad Európskeho piliera sociálnych práv je možné dosiahnuť len prostredníctvom smerníc. Vlády totiž nariadenia, ktoré majú len odporúčací charakter, nikdy nebudú rešpektovať. Pokiaľ chceme zachovať Európsku úniu, bez jej sociálneho rozmeru to nebude možné. Kto sa domnieva, že áno, mýli sa. Sociálne neznamená nepriateľské, znamená to s ohľadom na ľudí a pre ľudí, ktorí tu žijú.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #EÚ #Európska komisia #vláda SR #KOZ #Európsky pilier sociálnych práv