Naozaj šetríme životné prostredie?

Klimatické zmeny, ich príčiny a hlavne dosahy na životné prostredie sú globálnym, celosvetovým problémom. Aby sme mohli prijať účinné opatrenia, hľadajú sa príčiny spôsobujúce tieto zmeny a následne cesty na ich čo najskoršiu realizáciu.

04.08.2021 14:00
debata

Spomalenie klimatických zmien by malo byť dosiahnuté prostredníctvom tzv. uhlíkovej neutrality. Mala by sa postupne znižovať tzv. uhlíková stopa, znižovať emisie a exhaláty z výroby, ale aj z dopravy. Malo by sa prechádzať na obehové hospodárstvo s minimalizáciou vznikajúcich odpadov, s vyššou mierou recyklácie a s výrazným znižovaním skládkovania odpadov. V súlade so známym „…dať veciam druhú šancu…“.

Medzi problémové odpady patria hlavne plasty a najmä obaly z nich. V „rebríčku“ problémových plastových odpadov sú veľmi vysoko PET fľaše a jednorazové tašky a igelitové vrecúška. Na elimináciu ich negatívneho dosahu sú nielen u nás, ale i v zahraničí prijímané rôzne viac či menej účinné opatrenia, vrátane legislatívnych. U nás je to už obmedzenie používania a spoplatnenie plastových nákupných tašiek či zálohovanie PET fliaš od budúceho roka.

Na prijaté opatrenia reagujú, niekedy i v predstihu rôzne organizácie, spoločnosti a obchodné reťazce. Svojimi ponukami nových ekologických výrobkov, výrobkov z recyklovaných materiálov sa snažia presvedčiť spotrebiteľov, že to s ochranou životného prostredia myslia vážne. Zmenu klímy však nespôsobujú len odpady, ich skládkovanie, ale i emisie z dopravy, z prepravy materiálov a výrobkov na veľké vzdialenosti. Opatrenie, ktoré lokálne môže prispieť k ochrane životného prostredia, môže v globálnom pohľade pôsobiť veľmi negatívne. V dnešnom globálnom svete ešte stále prevládajú tendencie umiestňovať výrobu tam, kde sú najnižšie výrobné náklady, vrátane mzdových, koncentrovať výrobu do veľkých komplexov, a tak sa výrobky potom k spotrebiteľom dopravujú aj cez polovicu zemegule.

V tomto smere je zaujímavý i otázniky vyvolávajúci krok jedného z veľkých obchodných reťazcov. Dal do obehu dve nové plastové tašky z recyklovaných materiálov. Miesto igelitiek ponúka dva typy pevnejších tašiek s peknou farebnou potlačou. Nechýba, samozrejme, informácia o tom, že ide o výrobky z recyklovaného odpadu, ktoré šetria životné prostredie, ale… Jedna taška je z recyklovaného polyetylénu (PE), možno sčasti i z použitých igelitiek. Je vyrobená v Nemecku. Tá druhá je ešte zaujímavejšia. Je polyesterová (PES), piktogramom informuje, že je vyrobená z dvoch PET fliaš, šetrí životné prostredie a je vyrobená vo Vietname.

Odpad by sa mal zhodnotiť čo najbližšie k miestu jeho vzniku. Sú tašky vyrobené v Nemecku či vo Vietname zo slovenského odpadu? Nepochybne ide o zaujímavé, sofistikované zhodnotenie odpadu, šetriace životné prostredie lokálne v Nemecku či vo Vietname. Neznižuje však tento lokálny efekt z globálneho hľadiska veľká uhlíková stopa, ktorú zanechávajú emisie z dopravy?

Prečo otázniky? Stratégia odpadového hospodárstva i princípy obehového hospodárstva hovoria, že odpad by sa mal zhodnotiť čo najbližšie k miestu jeho vzniku. Sú tašky vyrobené v Nemecku či vo Vietname zo slovenského odpadu? V Nemecku asi ťažko, vo Vietname možno. Veď východná Ázia je dlhodobo výhodným odbytiskom pre odpad z Európy, vrátane Slovenska. A bez predpojatosti, vo Vietname asi nie je taký veľký objem vlastného odpadu z PET fliaš, aby stačil na výrobu tašiek, ale hlavne vetroviek, textilu a podobne pre vývoz do celého sveta…

Nepochybne ide o zaujímavé, sofistikované zhodnotenie odpadu, šetriace životné prostredie lokálne v Nemecku či vo Vietname. Neznižuje však tento lokálny efekt z globálneho hľadiska veľká uhlíková stopa, ktorú zanechávajú emisie z dopravy, napríklad keď sa do Vietnamu vozí odpad a potom následne sa importujú výrobky? Nestálo by za to podporiť radšej domácu recykláciu a lokálnu výrobu tašiek v menších výrobniach? Veď kvalitné plastové tašky sa v minulosti vyrábali aj u nás. Toto je len jeden z príkladov, ako globálne (ne)šetríme životné prostredie. A potom, čo s odpadom z týchto tašiek, ako ho separovať? Lebo PE a PES sú spolu prakticky nerecyklovateľné…

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #recyklácia #plasty #uhlíková stopa