Prečo Smer nie je bez viny

V utorok predložil Smer-SD návrh na mimoriadnu schôdzu NR SR o zvyšovaní cien elektrickej energie, plynu a tepla so zámerom dozvedieť sa o opatreniach v mesiaci septembri, ktoré vláda podnikne na eliminovanie sociálnych dosahov na slovenské domácnosti a malé a stredné podniky v roku 2022.

28.08.2021 12:00
debata (153)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) už totiž avizoval, že výrazné zdražovanie elektriny na svetových burzách bude mať vplyv na koncovú cenu elektriny na rok 2022 a že nárast pre domácnosti môže byť na úrovni až 15 percent. Je reálne očakávať i rast cien plynu a následne cien tepla.

Nárast cien energií pre domácnosti bude mať dosahy na rozpočty domácností a bohužiaľ prehĺbi i energetickú chudobu. V rebríčku krajín podľa Európskeho indexu energetickej chudoby domácností za rok 2018 patrí Slovensku tretie miesto. Počas minulého roka odhadovaný počet ľudí žijúcich u nás v energetickej chudobe dosiahol 20 až 25 % počtu domácností. Covidová kríza, počas ktorej klesol príjem časti domácností, a, naopak, ako sa odhaduje, spotreba energií domácností sa zvýšila takmer o 40 % (a približne o toľko klesla spotreba energií firiem), sa celkové výdavky domácností na energie výrazne zvýšili a vzrástla i energetická chudoba.

Ako Smer-SD ponúka pomocnú ruku

Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby, ktorú vlani predložil ÚRSO, navrhla zavedenie príspevku na energie alebo zákaz odpojenia domácností počas vykurovacej sezóny. Inými slovami, navrhla opatrenia, ktoré by sa mohli realizovať v jedinom mesiaci, ako to požaduje predseda Smeru-SD.

Smer mal počas 12 rokov vládnutia jedinečnú príležitosť podporiť lokálnu energetiku, a tak sa aspoň čiastočne odstrihnúť od cien elektrickej energie vo svete a nákladov za distribúciu a prenos. Mohol podporiť nediskriminačné využívanie obnoviteľných zdrojov na výrobu tepla, ale aj elektrickej energie pre domácnosti či podniky; nemusel v takom rozsahu zvýhodňovať veľkých producentov elektrickej energie zo slnka a mohol oveľa skôr začať riešiť hornonitriansky región závislý od ťažby hnedého uhlia.

Robert Fico, odvolávajúc sa na 12-ročné skúsenosti vládnutia Smeru, ide ďalej: ponúka vládnej koalícii pomocnú ruku, ako udržať ceny energií na uzde pre všetky domácnosti a malé a stredné podniky. ÚRSO informoval, že pri návrhu ceny pre rok 2022 musí použiť priemernú cenu elektriny na burze PXE Praha vo výške 61,2077 eura na MWh, ktorá je 1,3-krát vyššia ako v roku 2020. Úrad dodal, že zvýšenie ceny elektriny na svetových burzách nedokáže ovplyvniť, ale „dôslednou reguláciou úrad môže ovplyvniť iné zložky, ktoré tvoria konečnú cenu elektriny“, ako napríklad cenu za prenos, tarifu za prevádzkovanie systému, cenu za distribúciu, ktoré spolu tvoria približne 60 % ceny elektrickej energie. Úrad dodal, že už na tom naplno pracuje.

Inými slovami, ÚRSO urobí presne to isté, čo od neho požadoval 12 rokov Smer-SD a čo bude od neho zrejme žiadať aj terajšia vláda. Riešenia vlaňajšej koncepcie pre domácnosti v energetickej chudobe, zámery ÚRSO a pomocná ruka R. Fica však majú jeden kardinálny nedostatok: sú hasením požiaru, ktorý prepuká s rôznou intenzitou každý nový rok. Pritom Smer mal dostatok času, aby presadil také opatrenia, ktoré mohli výrazne a dlhodobo zredukovať výdavky domácností na energie. Neurobil to, azda s výnimkou podpory klasického zatepľovania budov.

Legitímny súkromný a legitímny verejný záujem

Eduard Chmelár hodnotí Smer-SD ako sociálno-konzervatívnu stranu, akou je napríklad bavorská CSU, a tvrdí, že nielen Smer je sociálny, sociálne je aj OĽaNO, aj Sme rodina, aj KDH. Nesúhlasím a pochybujem dokonca aj o Smere, s prívlastkom sociálna demokracia. Sociálnosť sa totiž nedá redukovať na sociálne balíčky…

Smer sa ukázal ako konzervatívna strana nielen vo vzťahu k LGBT komunite, ale aj v kľúčovej otázke, akou je energetická politika a zmena klímy. Možno by sa to dalo interpretovať i tak, že viac počúval hovorcov súkromných záujmov, ktoré sú síce legitímne, ale presadzoval ich na úkor tiež legitímneho verejného záujmu v rozpore s tým, čo by sme od sociálnej demokracie čakali.

To, že minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (Sme rodina) zrejme podľahol tlaku developerov a pripravil návrh na zmenu vyhlášky 364/2012 Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorou sa znížia požiadavky na energetickú hospodárnosť budov o 40 %, neprekvapuje. Napriek tomu je nehorázne predkladať návrh v čase, keď Medzivládny panel pre klimatickú zmenu OSN (IPCC) zverejnil alarmujúcu správu o rapídnom zrýchľovaní globálneho otepľovania a keď jeho dôsledky – horúčavy, povodne a tornáda – začínajú dopadať i na nás.

Smer-SD mal počas 12 rokov vládnutia jedinečnú príležitosť podporiť lokálnu energetiku, ktorá má zelenú v susednom Rakúsku, a tak sa aspoň čiastočne odstrihnúť od cien elektrickej energie vo svete a nákladov za distribúciu a prenos. Mohol podporiť nediskriminačné využívanie obnoviteľných zdrojov na výrobu tepla, ale aj elektrickej energie pre domácnosti či podniky; nemusel v takom rozsahu zvýhodňovať veľkých producentov elektrickej energie zo slnka, ktorí postavili slnečné elektrárne na úrodnej pôde, a mohol oveľa skôr začať riešiť hornonitriansky región závislý od ťažby hnedého uhlia. Napokon dve položky – náklady spojené s podporou výroby elektriny z domáceho uhlia a s podporou výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie – tiež vchádzajú do ceny elektrickej energie a zvyšujú ju.

Smer to neurobil: radšej šiel v ústrety veľkým výrobcom energií, distribučkám, monopolným dodávateľom tepla, veľkopodnikateľom so slnečnými elektrárňami a podobne. Preto nie je bez viny. A čo urobí vláda Eduarda Hegera?

© Autorské práva vyhradené

153 debata chyba
Viac na túto tému: #ÚRSO #konzervativizmus #nárast cien energií #energetická politika