Budíček daňovej reformy

V spiacom režime máme toho podľa mediálnych správ a reálnej kvality života naozaj dosť, aj mnohé ďalšie nevyhnutné reformy odvrhované či adoptované podľa volebných prieskumov či výsledkov parlamentných volieb.

30.08.2021 14:00
debata (2)

Konanie bývalého premiéra a súčasného ministra financií od začiatku pripomína študenta na skúške, ktorý sa snaží vykľučkovať z ťažkej otázky upútaním pozornosti na niečo iné, čo by mohol „dať“, čím by mohol zaujať, ohúriť a odvrátiť tak „vyhadzov“.

Keď sa hovorí o daniach, ide spravidla o branie, a nie o dávanie, čo vyplýva už z ich samotnej podstaty. Mediálny nástrel poslednej daňovej reformy bol v niečom špecifický. Poodhalil zaujímavé prepojenie týchto dvoch činnosti štátu tak, že do reformovania daňového systému sa priplietol aj príspevok na dieťa v neobvykle štedrej výške 200 eur. Vieme, že takéto príspevky by mal obhospodarovať predsa úplne iný rezort.

Zámer, náhoda? Ťažko sa môžeme zbaviť dojmu, že gavalierske gesto malo poslúžiť ako „zmäkčovadlo“ ďalšieho panského huncútstva – na vlne nadšenia sa malo do daňového systému prepašovať výrazné zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH), vraj až o päť percent. Výber DPH tvorí až 58 percent daňových príjmov štátu, každé percento bezprácneho zvýšenia sadzby by malo priniesť do štátneho rozpočtu až 340 mil. eur ročne navyše. Takže takéto pokušenie v súčasnej situácii je pochopiteľné.

Buďme optimisti, že spiaci režim daňovej reformy je len time-out využitý na jej dôkladné opätovné premyslenie a zdokonalenie, že búrka názorov a podnetov, ktorá sa spustila po jej zverejnení, nebola márna.

Po neúspešne prezentovanej daňovej reforme a nejednotnom prístupe koaličných partnerov bolo rozumnejšie nechať ju radšej zdriemnuť, najskôr sa dohodnúť a pripraviť veci dôsledne a koncepčne. Okrem riešenia optimálneho nastavenia prorastového daňového mixu je nevyhnutné zmodernizovať aj proces – daňové konanie a správu daní.

Daňová kontrola je jeden z najdôležitejších inštitútov správy daní a správca dane ňou zisťuje alebo preveruje správne určenie dane alebo dodržiavanie zákona. V roku 2020 bolo vykonaných 10 522 daňových kontrol z čoho 8 331 bolo s nálezom v hodnote 708 miliónov eur.

Podstatou daňovej kontroly je dokazovanie, ktoré vedie správca dane, dôkazné bremeno však spočíva na daňovom subjekte a zhodnotenie dôkazov na záver dokazovania je v kompetencii správcu dane. No a ani tu nemôžeme vylúčiť subjektívny faktor, či už ide o výklad zákonov, alebo nazeranie na predložené dôkazy. A to v podmienkach, keď napríklad zákon o dani z príjmov bol novelizovaný viac ako 130-krát v priebehu osemnástich rokov a zákon a dani z pridanej hodnoty 50-krát.

V minulom roku vybavila Finančná správa 4 874 odvolaní a 1 370 návrhov na preskúmanie rozhodnutí, daňové subjekty podali 1 340 žalôb. Tri štvrtiny podaných žalôb sa týkali dane z pridanej hodnoty. Tieto údaje svedčia o pomerne vysokej právnej neistote a o hojnom využívaní opravných prostriedkov v daňových konaniach. Novozriadený Najvyšší správny súd, v ktorého pôsobnosti sú aj daňové veci, by mal byť veľkým prínosom pri riešení zložitých a špecifických daňových sporov.

Je chvályhodné, že o dane sa začína zaujímať čoraz viac ľudí rôzneho zamerania, aj keď niekedy treba spozornieť, či nie sme niekde o pár rokov späť a čo všetko by sme chceli daňami vyriešiť. Napríklad rôzne systémové zlyhávania.

Očakávaná daňová reforma by mala byť vhodnou príležitosťou na prijatie úplne nového, moderného a jednoduchšieho zákona o dani z príjmov a zákona o DPH. Buďme optimisti, že spiaci režim je len time-out využitý na jej dôkladné opätovné premyslenie a zdokonalenie, že búrka názorov a podnetov, ktorá sa spustila po jej zverejnení, nebola márna. Štátny rozpočet na budúci rok sa takto jednoducho uspať nedá!

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #výber daní #minister financií #daňová správa #daňová reforma #Najvyšší správny súd