Politika v kultúre

Predložená zmena zákona o múzeách a galériách je ukážkou toho, ako sa veci robiť nemajú. V stanovisku profesijných organizácií je celkom jasne definovaná účelovosť tejto novely. Ministerstvo kultúry dlhodobo avizuje novelizáciu zákona o múzeách a galériách s termínom september 2022. Preložená úprava je zjavne šitá horúcou ihlou, a to sa jasne prejavilo aj v pripomienkovom konaní.

06.09.2021 14:00
debata (2)

Negatívne sa k nej vyjadrilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, výhrady má Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako aj Ministerstvo financií SR. Veľká časť pripomienok smeruje k paragrafom upravujúcim funkčné obdobie štatutárov múzeí a galérií. Táto časť vyviedla z rovnováhy aj Ministerstvo obrany SR.

Rozparcelovanie múzea

Pre Múzeum SNP je však relevantný hlavne § 21, ktorý rieši prechod časti múzea pod rezort obrany a jeho rozparcelovanie medzi iné organizácie rezortu kultúry. Aké je zdôvodnenie tohto rozobratia fungujúcej organizácie a kto bude tým šťastným, kto dostane do vienka Digitalizačné centrum a Slovenskú národnú expozíciu v Štátnom múzeu Auschwitz-Birkenau?

Podľa kuloárnych informácií to sú časti, ktoré by si chcel ponechať rezort kultúry. Návrh zákona však o tom nič nehovorí a jeho vágna formulácia pripúšťa aj ďalšie možné parcelovanie. Riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok nemá o tom, že by mal prevziať správu národnej expozície v Osvienčime, žiadne informácie a poľská strana o tom dosiaľ nebola informovaná. O tom, že nejaké informácie predsa len z ministerstva kultúry išli, ma presvedčila nedávna návšteva pracovníkov Slovenskej národnej galérie v našom Digitalizačnom centre. Uskutočnila sa bez toho, že by ma o tom pracovníci SNG dopredu informovali a naozaj ma prekvapilo, akými komplexnými informáciami disponujú. Zvykáme si.

Predložená zmena zákona o múzeách a galériách je ukážkou toho, ako sa veci robiť nemajú. V stanovisku profesijných organizácií je celkom jasne definovaná účelovosť tejto novely.

Múzeum SNP o týchto presunoch informované nebolo. Koniec koncov, tak ako o tom všetkom ostatnom, čo je obsiahnuté v návrhu novelizácie. A reakcia šéfky rezortu na nedávnych oslavách SNP? Ako povedala mojim kolegom – nebojte sa, dobre bude! Či bude, to neviem, ale pochybujem. Takéto zmeny sa predsa nerobia poza bučky. Transparentnosť bola predsa hlavným krédom politikov, ktorí sú teraz pri moci. Kde sa stratila? Nechcem politizovať, ale ako som si prečítal v stanoviskách odborných útvarov múzeí a galérií, tak Zväz múzeí na Slovensku, Rada galérií Slovenska a dokonca ani poradný orgán pani ministerky Múzejná a galerijná rada neboli o týchto zmenách informované, ba ani netušili, že sa niečo také pripravuje. V stanovisku Rady galérií Slovenska sa jednoznačne píše o účelovosti predloženej novely. Zacitujem z jej stanoviska: „Obchádzanie odbornej verejnosti a diskusie s ňou je prejavom arogancie moci.“

Politické rozhodnutie?

Obaja ministri priznali, že podpísanie memoranda v máji 2021 je politickým rozhodnutím. S tým absolútne súhlasím. Snažil som sa s oboma rezortmi komunikovať. Zamestnanci Múzea SNP pred niekoľkými mesiacmi vyzvali pani ministerku na návštevu múzea. Dodnes sa v jej kalendári nenašiel vhodný termín. Minulý mesiac som ju pozval aj ja a poslal som aj niekoľko otázok, aby sme vedeli, čo sa deje. Dosiaľ odpoveď neprišla.

Otázky z rezortu, na ktoré nevieme objektívne odpovedať, však chodia. Týkajú sa rozvoja Múzea SNP v roku 2022 a v nasledujúcich rokoch. Aký rozpočet budeme mať v nasledujúcom roku? Nevieme. Koľko zamestnancov budeme mať? Nevieme. Čo je účelom rozdelenia fungujúceho a medzinárodne uznávaného Múzea SNP medzi rezort obrany a niektoré organizácie rezortu kultúry? To podľa všetkého nevie ani sám predkladateľ, teda Ministerstvo kultúry SR.

Negovanie stanoviska odbornej verejnosti prezentované napríklad aj reprezentatívnym fórom Zachráňme kultúru, Zväzom múzeí na Slovensku či Radou galérií Slovenska je bezprecedentné. Negovanie názoru verejnosti vo všeobecnosti bolo pre mňa nepredstaviteľné. Pod petíciou proti tomuto kroku sú podpísané osobnosti ako Pavol Demeš, Darina Kárová, Silvia Hroncová, Magdaléna Vášáryová, Peter Weiss, Boris Zala, Pavel Traubner, Peter Maráky a množstvo ďalších. Petíciu podporilo viac ako tridsať popredných historikov 20. storočia nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech, Poľska, Nemecka, Francúzska a USA. Dá sa to ignorovať? Ako vidieť, ide to.

K navrhovanej zmene sa vyjadrili aj priami účastníci protifašistického odboja, ktorí mi to tlmočili osobne a vyjadrili nad týmto krokom počudovanie. Ani ich hlas k ministerským ušiam nedosiahne? Alebo zvíťazí politický parný valec? Novela zákona je po pripomienkovom konaní a po vyhodnotení pôjde do vlády. Je predpoklad, že podľa všetkého cez vládu prejde a následne bude nasledovať hlasovanie v Národnej rade. Zákonodarcovia sú tá inštancia, ktorá môže tomuto nezmyslu zabrániť, a potom už len prezidentka republiky.

Ministerstvo kultúry SR by malo byť tým hlavným nositeľom kultúry v politike. Malo by zabezpečiť, aby mala verejnosť, a hlavne jej odborná časť možnosť zaujať relevantné stanovisko, ktoré bude aj vypočuté a realizované. Chcem naozaj tak veľa? Inak ani avizovaná návšteva ministra obrany a debata so zamestnancami Múzea SNP sa neuskutočnila. Teraz je už zbytočná.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #ministerstvo obrany #Ministerstvo kultúry #Múzeum SNP #Natália Milanová