Z morálnej autority feudálny pán

Príprava na návštevu pápeža Františka na Slovensku je ukážkou premeny nábožensky neutrálneho štátu na otvorene katolícky štát. A je ukážkou, ako sa v podaní miestnych záujmových skupín dokáže globálna morálna autorita medzinárodnej politiky a diplomacie zmeniť na nástroj presadzovania hodnôt pokrytectva a budovania novodobých potemkinovských dedín pre miestnych gubernátorov.

12.09.2021 10:00
debata (61)

Štátna či súkromná návšteva?

Návšteva pápeža Františka je síce štátnou návštevou, financovanou zo štátneho rozpočtu, no reálne je to pastoračná akcia jednej z cirkví registrovaných u nás. Napriek tomu, že je to štátna návšteva na pozvanie prezidentky, neorganizuje ju Prezidentský palác, ale Katolícka cirkev na Slovensku. Jadrom štátnej návštevy nie sú medzinárodné vzťahy a politické rokovania, ale organizovanie viacerých bohoslužieb a súkromných stretnutí politikov a katolíkov s pápežom.

Je naozaj zvláštne, že počas štátnej návštevy nebude okrem prezidentky pápež hosťom v sídlach najvyšších orgánov Slovenskej republiky, ale predseda NR SR a predseda vlády pôjdu na návštevu na vatikánsku pôdu do sídla apoštolskej nunciatúry. A pôjdu tam z titulu svojich ústavných funkcií na súkromné návštevy. Je prekvapujúce, že jadrom štátnej návštevy sú osobné a uzavreté stretnutia niektorých katolíckych spoločenstiev so svojím najvyšším predstaviteľom. Možnosť zúčastniť sa ktorémukoľvek občanovi Slovenskej republiky na štyroch verejných katolíckych obradoch nemení nič na tom, že viac zo stretnutí je venovaných súkromným stretnutiam a že celé podujatie je len a len záležitosťou jedného z veľkého množstva vyznaní a svetonázorov na Slovensku.

Aktuálna návšteva pápeža Františka nepôsobí ako akcia vo verejnom záujme, ale vyzerá ako súčasť dlhodobej privatizácie verejného priestoru v Slovenskej republike. Po tejto návšteve však ťažko môže zostať doteraz budovaný obraz pápeža Františka. Zostane len pachuť, že sa stal, bez ohľadu na svoje reálne úmysly, súčasťou v tomto politickom divadle, ktoré je v úplnom protiklade so všetkým, s čím je pápež František spájaný.

Nad rámec oficiálneho financovania celej akcie môžeme vidieť množstvo obmedzení dopravy a verejného života, zapojenie obrovského záchranného a bezpečnostného aparátu štátu a médií. Verejnoprávne médiá sa v týchto dňoch stali hovorcami katolíckej cirkvi. Správajú sa ako katolícke médiá. Nie sú v tom však samy, aj samosprávy si osvojili jazyk najväčšej cirkvi na Slovensku. Pápeža nevítajú ako predstaviteľa Vatikánu ako sídla nadnárodnej cirkvi, ale vítajú ho ako katolícki veriaci označovaním Svätý Otec. Socializujú nás, čo a akej farby si na takúto návštevu možno obliecť. Verejnoprávne médiá a samosprávy sa takto stávajú nad rámec zákonných hraníc súčasťou pastorácie obyvateľov Slovenska katolíckou cirkvou.

Potemkinova dedina v Košiciach

Úprimný záujem pápeža Františka o situáciu najbiednejších dokázali využiť okrem predstaviteľov cirkvi aj samosprávy a médiá prezentovaním záujmu o situáciu Rómov a segregovaného košického sídliska Luník IX. Na dlhoročne zanedbávanú mestskú časť sa zrazu našlo množstvo peňazí, aby sa pápežovi Františkovi a verejnosti mohlo ukazovať za verejné zdroje vyčistené a novými chodníkmi a cestami sprístupnené sídlisko, akoby to bol výsledok misijnej práce katolíckej cirkvi. Aby toho nebolo málo, z rozpočtu samosprávy sa našla obrovská suma peňazí na vybudovanie parčíka v tejto mestskej časti. Zdanlivo pre obyvateľov sídliska, no plán naznačuje, že ide najmä o vymedzenie si teritória vo verejnom priestore katolíckou cirkvou. Parčík má totiž slúžiť ako pamätník návštevy pápeža Františka.

Keď pozorný divák alebo čitateľ sleduje prípravy tejto návštevy, nevybaví sa mu nič z toho, čo robí obraz súčasného pápeža Františka celosvetovo príťažlivým. Nevidieť pokoru, súcit, skromnosť a úprimný záujem o utrpenie a problémy najzraniteľnejších. Nevidieť ľudskosť a nádej. Vidieť len mrhanie verejnými zdrojmi, okázalý program, politikov s nie vzorovým rodinným životom, ako sa pripravujú na osobné stretnutia s pápežom, a vidieť povyšovanie záujmu jednej náboženskej skupiny nad celospoločenský a verejný záujem.

Najzbytočnejšia funkcia na Slovensku

V tomto celom mediálne pestovanom nadšení z návštevy zanikajú dva dôležité posuny v slovenskej politike. Prvým je, zvlášť teraz, v čase obrovského štátneho zadlžovania, doslova plytvanie a ničím nezdôvodnené navyšovanie výdavkov na návštevu o milióny eur. Zároveň môžeme vidieť popri slovách o nutnosti škrtov z verejných výdavkov až bezprecedentné navyšovanie výdavkov na nákup vojenskej techniky a zbraňových systémov v miliardách eur. Bodkou za touto politikou je zvolenie vyhranenej katolíckej aktivistky a političky Anny Záborskej za štátnu úradníčku v novej a zatiaľ historicky najzbytočnejšej funkcii v dejinách Slovenskej republiky – do funkcie splnomocnenkyne vlády pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia.

Aktuálna návšteva pápeža Františka nepôsobí ako akcia vo verejnom záujme, ale vyzerá ako súčasť dlhodobej privatizácie verejného priestoru v Slovenskej republike. Po tejto návšteve však ťažko môže zostať doteraz budovaný obraz pápeža Františka. Zostane len pachuť, že sa stal, bez ohľadu na svoje reálne úmysly, súčasťou v tomto politickom divadle, ktoré jé v úplnom protiklade so všetkým, s čím je pápež František spájaný. Stal sa súčasťou rituálu, ktorý prezentuje Slovenskú republiku ako feudálny štát, v ktorom si vazalskí gubernátori kupujú priazeň monarchu a vplyv vo svojich lénach spektakulárnymi rituálmi a okázalými podujatiami.

© Autorské práva vyhradené

61 debata chyba
Viac na túto tému: #katolícka cirkev #návšteva pápeža Františka na Slovensku