Moderný múzejný koncept

Pred viac ako pätnástimi rokmi som predložil v rámci výberového konania na riaditeľa Múzea SNP múzejný koncept, ktorý sa mnohým zdal nereálny. S odstupom rokov však možno konštatovať, že aj vďaka využitiu finančných prostriedkov z Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru sa podarilo jeho podstatnú časť naplniť.

18.10.2021 14:00
debata (1)

Najdôležitejšie, samozrejme, bolo získať pre tento koncept spolupracovníkov v múzeu. To sa podarilo. Na októbrovom rokovaní NR SR bude predložená novela zákona o múzeách a galériách, ktorá tento projekt v prípade schválenia jednoducho hodí do koša. So záujmom si pozriem hlasovanie poslancov k tomuto návrhu, pretože aj v radoch súčasnej koalície poznám niekoľko ľudí, ktorí tomuto problému rozumejú, a práve preto dúfam, že budú hlasovať proti nemu.

Ministerstvo kultúry však už teraz, keď ešte nebola schválená novelizácia zákona, robí kroky, ktoré vedú k jeho dezintegrácii. Naším základným cieľom bolo vytvoriť moderné a funkčné múzeum, ktoré sme chápali v širšom kontexte ako kultúrne a spoločenské centrum celoslovenského významu, vychádzajúc pritom z historického významu SNP pre Slovensko v ére jeho štátnej samostatnosti.

Múzejníctvo v kríze

V priebehu spomínaných pätnástich rokov sa vystriedalo niekoľko ministrov. Vedenia ministerstva a ich koncept kultúrnej politiky sa v mnohom líšili. Usilovali sme sa týmto tendenciám v rámci možností prispôsobiť tak, aby sa podarilo realizovať čo najviac z nášho projektu. Nebolo to, samozrejme, jednoduché. Aj preto, lebo kultúrne dedičstvo a hlavne ustanovizne, ktoré ho majú ochraňovať, nikdy neboli v centre záujmu politických strán, rovnako ako kultúra samotná. Svedčia o tom všetky programové vyhlásenia vlád po roku 1989.

Slovenské múzejníctvo v ostatných rokoch dostáva jeden úder za druhým. Poddimenzované financovanie je len jedným zo závažných problémov. Hlavný problém je však nesystémovosť, ktorá sa s rokmi neustále prehlbuje.

Slovenské múzejníctvo v ostatných rokoch dostáva jeden úder za druhým. Poddimenzované financovanie je len jedným zo závažných problémov. Hlavný problém je však nesystémovosť, ktorá sa s rokmi neustále prehlbuje. Rezort neustále ignoruje Najvyšší múzejný orgán Zväz múzeí na Slovensku a jeho návrhy a názory nerešpektuje. Poradný orgán ministerky kultúry – Múzejná a galerijná rada – je na tom veľmi podobne. Rad galérií na Slovensku, ktoré aj v rámci pripomienkového konania k návrhu spomínaného zákona jednoznačne hovoria o politickej arogancii, na tom asi nebude inak. Vyzerá to tak, že ministerstvo ich nepotrebuje a odborníkov má inde a dostatok. Napodiv, doteraz sme sa nedozvedeli, o koho ide.

Všetky potrebné kroky vedúce k naplneniu zmeny zákona o múzeách a galériách sa robia oneskorene. Jasne svedčia o tom, že rezort predpokladané zmeny nezvláda. Ide len o to, aby bol proces pripravený do 1. januára 2022. To je absolútne nereálne, preto bude potrebné prijímať nevyhnutné kompromisy a prechodné obdobia. V takomto procese totiž nepomôže vydávať príkazy, pretože potrebný je hlavne čas na kvalitné pripravenie prechodu, nielen medzi rezortmi, ale aj v rámci samotného rezortu kultúry.

Najmenej komplikovaný bude prechod národnej expozície v Štátnom múzeu Auschwitz-Birkenau, ktorú sme otvorili v roku 2002. Je len otázne, kedy chce túto zmenu rezort oznámiť poľskému partnerovi. Na všetko je asi času dosť. Paradoxné pritom je, že Múzeum SNP dostalo v roku 2021 financie na vytvorenie scenára, výtvarného a architektonického riešenia novej expozície v tomto celosvetovo známom múzeu. Samotnú realizáciu však už bude uskutočňovať Slovenské národné múzeum.

Chcem len podotknúť, že tvorba novej expozície nie je jednoduchý proces. Pred pár dňami otvorili rakúsku expozíciu. Jej realizácia trvala desať rokov. Pred SNM však ešte predtým bude stáť úloha nadviazať vzťahy s poľskými partnermi. A to je dlhodobý proces. Zároveň sú na mieste otázky, čo bude so vzdelávacím systémom Múzea SNP, ktorého podstatnú časť tvorí aj vzdelávanie o holokauste? Čo bude s dlhoročnou spoluprácou so Štátnym múzeom Auschwitz-Birkenau, Štátnym múzeom Majdanek, Památníkom Terezín alebo Jad Vashem? Čo bude s odborným časopisom Judaica et holokaustika vydávaným v angličtine v spolupráci s Univerzitou Komenského? Múzeum SNP skúma obdobie rokov 1939 až 1945 v celej komplexnosti a holokaust je preto jeho integrálnou súčasťou.

V súčasnosti prebiehajú rokovania medzi Múzeom SNP a Slovenskou národnou galériou o delimitácii Digitalizačného centra. Ak som hovoril o nesystémovosti, tak toto je zmena, ktorá ju prehĺbi. Zaujímavé pritom je, že ľudia, ktorí ešte pred rokom hovorili, že Múzeum SNP predložilo v rámci stratégie digitalizácie najlepší projekt, zrazu hovoria, že prechod centra pod Slovenskú národnú galériu je najlepším riešením. Kedy sa táto zázračná zmena názoru uskutočnila, vedia len oni sami.

V čom je nesystémovosť?

Správu centrálnej evidencie múzejných zbierok vykonáva celkom nezmyselne Národné osvetové centrum, metodiku digitalizácie a digitalizáciu samotnú doteraz vykonávalo Múzeum SNP. Digitalizačné centrum prechádza mimo múzejníctvo do Slovenskej národnej galérie. Je to nekompetentnosť alebo je to jednoducho úmysel? Posledný vývoj poukazuje skôr na to druhé. Financie, ktoré Múzeum SNP ušetrilo v rámci obstarávania na údržbu digitalizačného systému a ktoré sme chceli použiť na jeho modernizáciu po desiatich rokoch fungovania, už nepoužije múzeum, ale galéria. Ide o sumu blízku pol miliónu eur. Ako Digitalizačné centrum nakoniec skončí? To vedia len tí, čo túto habaďúru pripravili. A že to nie je proces náhodný, ale dlhodobo pripravovaný a súvisiaci s končiacou udržateľnosťou projektu (30. 11. 2021) je čoraz jasnejšie.

Je mnoho dôvodov, prečo budem sledovať rokovanie NR SR k tomuto bodu veľmi pozorne. Hlasovanie jasne ukáže, či bude rešpektovaný názor odbornej verejnosti a priamych účastníkov protifašistického odboja, alebo ich názory prevalcuje neodborné politické rozhodnutie. Poverený riaditeľ Múzea SNP Marian Uhrín uviedol, že múzeum môže fungovať aj pod rezortom obrany. To je pravda. Môže. Nie však v podobe, v akej sme sa ho snažili budovať, teda ako moderné kultúrne a spoločenské centrum.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Slovenské národné múzeum #Stanislav Mičev #Múzeum SNP #Múzeum holokaustu