Čo bude (de)formovať volebnú kampaň

O rok o takomto čase bude finišovať volebná kampaň pre komunálne aj regionálne voľby. Už dnešok naznačuje, v akom duchu a s akými témami sa budú konfrontovať budúcoroční kandidáti a voliči. Spoločenská atmosféra neistoty a obáv pridáva na frustrácii.

25.10.2021 14:00
debata

Ostatné obdobie vážnej epidemiologickej situácie a nástup ekonomickej krízy, ktorý sa prejavuje nárastom cien energií, s tým súvisiacim zdražovaním potravín a služieb, ale aj rast nezamestnanosti naznačujú, že ľudské sklamanie sa môže otočiť proti politikom. Je otázne, do akej miery sa to prejaví voči značkám reprezentujúcim vládnu koalíciu, a do akej miery to zasiahne nedôveru voči všetkým politickým vlajkám.

Každé komunálne voľby ukazujú, ako sa kandidáti čoraz väčšmi dištancujú od toho, aby do volieb nešli so svojím menom a s politickou značkou za ním. Na ilustráciu postačí uviesť, že v roku 2010 bolo zvolených 979 nezávislých primátorov a starostov, a v roku 2018 celkovo 1 232 mien, ktoré si nemôžu privlastniť politické značky. Tie v samospráve strácajú pôdu pod nohami. Tento trend bude určite výrazne pokračovať budúci rok, a to aj v poslaneckých laviciach zastupiteľstiev.

Zlosť na politiku

Mimochodom, práve v komunálnych voľbách v roku 2010, keď sme mimoriadne pociťovali ekonomickú krízu, sa obmenilo takmer 50 % primátorov a starostov, hoci v období pred ekonomickou krízou aj po nej bola prirodzená obmena na úrovni zhruba 30 %. Nezvyčajne vysoká obmena bola na jednej strane odrazom doby plnej neistoty, na druhej strane musíme voličské správanie vnímať ako výraz osobnej frustrácie a potreby vybiť si zlosť na politikoch.

Rok pred komunálnymi voľbami je potrebné využiť na to, aby verejnosť čo najlepšie pochopila vážnosť situácie, všeobecnú neistotu a riziká nadchádzajúceho obdobia. Zrejme aj to by malo v kampani, ale aj pri definitívnom rozhodovaní voličov zohrať nemalú úlohu.

Volebná kampaň je o odpočte dosiahnutých výsledkov, o porovnávaní predvolebných sľubov s realitou. Práve preto je mimoriadne dôležité vysvetľovať, že situácia sa medzičasom výrazne zmenila. COVID-19 nie je výhovorka, ale fakt, ktorý objektívne premiešal priority miest a obcí, a dokonca ich spomalil v mnohých rozvojových aktivitách.

Pravdou je, že žonglovanie so sociálno-ekonomickými výdavkami, ale aj spomalenie investičných aktivít v dôsledku pribrzdenia eurofondov sú ďalšími opaskami, ktoré utiahli rozvojový apetít samospráv. V žiadnom prípade by sme nemali opomenúť ani ďalšiu podstatnú vec, a to zmeny v legislatíve, ktoré opäť prinútili komunál meniť priority na poslednú chvíľu. Za zmienku stoja napríklad povinné materské školy pre päťročné deti či spracovanie kuchynského odpadu a pod.

Neistota sa neskončila

V žiadnom prípade by sme nemali zabudnúť na Damoklov meč, ktorý visí nad mnohými regiónmi v podobe súdnej mapy či stratifikácie nemocníc. To v praxi znamená, že zasiahnuté mestá a obce sa musia viac venovať záchrane ako rozvoju. Ďalšia neistota je vo forme neujasnenej stavebnej legislatívy. Máme rok do volieb a musíme si byť vedomí, že ľudová tvorivosť v legislatíve ani zďaleka nepovedala konečné slovo. Je pravdepodobné, že ešte to môže byť horšie z hľadiska nových kompetencií, ale aj výpadkov v príjmoch miest a obcí.

Napriek tomu všetkému by sme nemali opomenúť ani fakt súbežnej volebnej kampane do orgánov samosprávy obcí (miest), v Košiciach a Bratislave mestských častí, a tiež voľby županov a krajských zastupiteľstiev v každej z takmer troch tisíc samospráv.

Pozor na falošnú nádej

Rok pred voľbami je potrebné využiť na to, aby verejnosť čo najlepšie pochopila vážnosť situácie, všeobecnú neistotu a riziká nadchádzajúceho obdobia. Zrejme aj to by malo v kampani, ale aj pri definitívnom rozhodovaní voličov zohrať nemalú úlohu. Fakt, že voliči prejavia zlosť obrovskou zmenou volených predstaviteľov samospráv, neznamená, že si na ďalšie štyri roky vyberú lepšie. Skôr môžu odovzdať kormidlo síce odvážnym, ale neskúseným, ktorí sa vezú na vlne všeobecného sklamania. Tak môžu vystaviť mestá a obce ešte väčšej nestabilite.

Riziko výraznej obmeny môže so sebou priniesť nielen falošnú nádej z čara nepoznaného, ale aj to, že v komunále bude menšie zastúpenie tých, ktorí chápu a dokážu obhajovať jedinečné hodnoty miestnej územnej samosprávy, ktorá sa teší mimoriadne vysokej dôveryhodnosti a pôsobí ako úspešný a dôveryhodný pilier krajiny. Komunál je pritom práve ten verejný priestor, ktorý dokáže kultivovať spoločnosť v turbulentnom období. Čo, mimochodom, rozvahou, pracovitosťou a výsledkami preukázal počas každej vlny koronakrízy.

Volebné kampane bude (de)formovať pomerne veľa vstupov. Isté však je, že značka nezávislý nebude signálom bezpartajnosti, ale skôr dištancovania sa od politických značiek. Isté je, že spojené voľby bude sprevádzať chaotická a pre voličov nezrozumiteľná kampaň. Tiež je pravdepodobné, že model spojených samosprávnych volieb sa neosvedčí a budú zrejme prvé aj posledné. Nejasná ostáva miera obmeny, ktorá ani zďaleka nemusí pôsobiť pre samosprávy osviežujúco, ale v turbulentnom období aj rizikovo.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #volebná kampaň #komunálne voľby #samospráva miest a obcí