Budú sa spaľovať aj zálohované PET fľaše?

O nápojových PET fľašiach sa už toho popísalo veľa. Rovnako i o zákone č. 302/2019 Z.z., podľa ktorého sa majú petky spolu s plechovkami zálohovať.

27.10.2021 14:00
debata (5)

Ako už pri našich „odpadových zákonoch“ býva tradíciou, dochádza ešte pred ich vstupom do platnosti k zmenám, doplnkom. Samozrejme, výnimkou nie je ani „zálohový“ zákon. Zásadnou zmenou bol posun termínu začiatku zálohovania – na 1.1.2022. Pred časom vláda schválila ďalšiu, dosť zásadnú, zmenu. Zálohovať sa budú všetky určené fľaše, bez ohľadu na to, či ich predajca bude spätne odoberať, alebo nie. Je to tak trochu podrazenie spotrebiteľov v obciach, kde sa síce nápoje v PET fľašiach budú predávať, zálohovať, ale už sa nebudú spätne odoberať, a teda ani vyplácať zálohy. Možno je za tým i určitý ekonomický kalkul – ak sa časť fliaš nevyzbiera, nevyplatené zálohy ostanú v systéme.

Nie je tajomstvom, že v systéme separovaného zberu plastového odpadu tvoria nápojové PET fľaše najväčší podiel. Sú to PET fľaše, ktoré zvyšovali bonitu vyseparovaného plastového odpadu pri jeho odovzdávaní, predaji na recykláciu. V systéme odpadového hospodárstva, ktorý vychádza zo zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z., sú producenti odpadu povinní postarať sa o jeho zhodnotenie. Tí cez svoje organizácie zodpovedných výrobcov (OZV) a následne cez zberové a zvozové firmy zabezpečujú separovaný zber odpadov a odpadov z obalov. Jednotlivé vyseparované odpady sa potom predávajú na zhodnotenie a na recykláciu, nepredaný odpad sa za poplatok skládkuje. Poplatok za skládkovanie, respektíve tržby z predaja vyseparovaných odpadov, sa v konečnom dôsledku premieta do výšky poplatkov občanov za komunálny odpad – tzv. smetné.

Od Nového roku budú všetky PET fľaše zálohované, ale opäť v „súlade“ s legislatívou reálne hrozí, že časť z nich skončí ako spätne neodobraté v odpade. Tie, ktoré obchodník musí zálohovať, ale nemusí odobrať! A možno potom skončia aj v spaľovni..

Spomedzi separovaných odpadov má pri predaji na recykláciu najvyššiu cenu odpad z nápojových PET fliaš. Aj preto sú oprávnené obavy, že po spustení zálohovania PET fľaše už nebudú súčasťou komunálneho odpadu, respektíve nie v takej miere ako doteraz. Tým výrazne klesne cena plastového odpadu na trhu, čo sa prejaví i na vyšších poplatkoch za komunálny odpad.

Vyseparovaný plastový odpad však nie sú len PET fľaše. Je to zmes rôznych sortimentov výrobkov, z rôznych materiálov, plastov. Takáto zmes sa môže ako celok za určitých podmienok recyklovať alebo sa roztriedi a jednotlivé plasty sa recyklujú osobitne. A práve vytriedený PET odpad je najlepšie predajný na trhu. Triedenie vyseparovaného odpadu však nie je jednoduché, navyše je na to potrebná i technológia – triediaca linka. A tú nemá každá zberová firma. Pre splnenie záväzkov zberovej firmy voči OZV sa musí vyparovaný odpad zhodnotiť. A pre nevytriedený plastový odpad je potom jediné riešenie – energetické zhodnotenie spaľovaním. A spaľujú sa i PET fľaše, materiál, ktorý mal byť recyklovaný a možno tak i vo výkazníctve figuroval.

Z pohľadu cieľov znižovania množstiev odpadu je to možno v poriadku, ale je to demotivujúce pre občanov. Majú potom zodpovednejšie pristupovať k separovanému zberu? A je to i ekonomický dosah, cena odpadu pri spaľovaní je nižšia, ako keď sa odpad dá na recykláciu. Zvozová firma dostane menej peňazí a občan môže viac zaplatiť na smetnom. Žiaľ, podľa platnej legislatívy ani producent odpadu, ani OZV a ani obec nemôžu tento stav a kroky zvozovej firmy ovplyvniť. Hlavne keď tá má poruke silný argument – na recykláciu nie sú dostatočné kapacity…

Od Nového roku budú všetky PET fľaše zálohované, ale opäť v „súlade“ s legislatívou reálne hrozí, že časť z nich skončí ako spätne neodobraté v odpade. Tie, ktoré obchodník musí zálohovať, ale nemusí odobrať! A možno potom skončia aj v spaľovni…

© Autorské práva vyhradené

5 debata chyba
Viac na túto tému: #PET flaše #zálohovanie plastových fliaš #zálohovanie PET-fliaš