Belfastskú dohodu treba posilniť

Mier a stabilita boli v Severnom Írsku tvrdo vybojované. Veľká časť dnešného pokroku spočíva v Belfastskej dohode (známa aj ako Veľkopiatková dohoda), ktorá po desaťročiach nestability znamenala víťazstvo kompromisu a tolerancie.

25.05.2022 14:00
Veľká Británia / Írsko / Brexit / Foto: ,
Ilustračné foto.
debata

Prioritou Spojeného kráľovstva je dodržať túto dohodu vo všetkých jej rozmeroch. Dohoda zriadila, na základe súhlasu a prísľubu rovnosti úcty pre všetky komunity, vládu s rozdelením moci v severoírskom parlamente. Okrem toho zintenzívnila spoluprácu na linke sever – juh v rámci írskeho ostrova, a zlepšila dohody o spolupráci na linke východ – západ.

Úspešné fungovanie Belfastskej dohody a jej inštitúcií je kľúčové pre pokračujúci rozvoj Severného Írska. Tieto opatrenia sú však pod čoraz väčším tlakom, keďže severoírska vláda nefunguje naplno. Je to preto, že severoírsky protokol nemá potrebnú podporu jednej z komunít.

Aj keď sa protokol ešte musí plne implementovať, vzhľadom na odložené lehoty a prechodné obdobie, problémy praktického charakteru sú zrejmé.

Pre colné postupy musia obchodníci už teraz pri pohybe tovaru v rámci Spojeného kráľovstva vynaložiť viac nákladov a zvýšená je aj administratíva. Mnohé britské podniky stiahli svoje výrobky z predaja v Severnom Írsku a niektoré sa obchodovania v tejto časti krajiny vzdali úplne. V čase, keď sa po pandémii covidu usilujeme o hospodárske oživenie, občania v Severnom Írsku nemôžu pre daňové pravidlá plnohodnotne užívať rovnaké ekonomické výhody ako ostatní v našej krajine. Je jasné, že táto situácia je neprijateľná a neudržateľná a žiadna zodpovedná vláda by ju nemohla podporovať.

Tieto problémy prispeli k rastúcim obavám, že vzťahy medzi Veľkou Britániou a Severným Írskom sú podkopané. Bez vyriešenia týchto a ďalších problémov nebudeme môcť znovu vymenovať miestnu vládu a zachovať ťažko dosiahnutý pokrok, ktorý Belfastská dohoda zaisťovala.

Prajeme si, aby sme na základe rokovaní s Európskou úniou dosiahli výsledok. Neúnavne sme na tom pracovali doteraz a budeme v tom pokračovať aj naďalej. Spojené kráľovstvo vedie s Európskou úniou rokovania už takmer 18 mesiacov.

Sme presvedčení o tom, že Spojené kráľovstvo navrhlo komplexné a rozumné riešenie na splnenie cieľov protokolu. Ich súčasťou je vytvorenie systému takzvaných dôveryhodných obchodníkov, cez ktorý Európskej únii poskytne obchodné údaje v reálnom čase a má zaručovať, že tovar určený pre Severné Írsko nevstúpi na jednotný trh EÚ.

Toto riešenie by naplnilo pôvodné ciele, ktoré sme si v rámci protokolu stanovili my aj Európska únia. Vyriešilo by to spory v obchodných vzťahoch na linke východ – západ a zároveň by chránilo jednotný trh EÚ aj Belfastskú dohodu.

Úspešné fungovanie Belfastskej dohody a jej inštitúcií je kľúčové pre pokračujúci rozvoj Severného Írska. Riešenie problémov si však vyžaduje zmenu samotného protokolu, pretože jeho súčasné znenie bráni implementácii týchto riešení.

Výzvou je skutočnosť, že riešenie problémov si vyžaduje zmenu samotného protokolu, pretože jeho súčasné znenie bráni implementácii týchto riešení. Aktuálny mandát EÚ však zmenu protokolu neumožňuje. Preto súčasné návrhy EÚ, ktorých podstatu vítame, jednoducho nie sú schopné riešiť spomenuté zásadné obavy.

Naším spoločným cieľom musí byť hľadanie riešenia, ktoré dokáže v budúcich rokoch zabezpečiť čo najširšiu možnú podporu medzi komunitami a ochrániť Belfastskú dohodu vo všetkých jej rozmeroch. Preto sme ohlásili náš zámer predstaviť v najbližších týždňoch legislatívu s potrebnými presne cielenými zmenami protokolu.

Súbežne so zavedením tejto novej legislatívy zostávame otvorení ďalším rozhovorom, ak dosiahnu rovnaký výsledok prostredníctvom rokovaní, a budeme naďalej pokračovať v rokovaniach s EÚ.

Ale v reakcii na veľmi vážnu situáciu v Severnom Írsku je potrebné konať tak, aby bolo možné čo najskôr obnoviť tamojšie miestne inštitúcie.

Toto nie je o zrušení protokolu. Naším cieľom je dosiahnuť to, čo je v protokole stanovené. Posilniť ustanovenia, ktoré v protokole fungujú, a upraviť tie, ktoré nefungujú.

Sme otvorení riešeniu prostredníctvom ďalších rokovaní, ale naliehavosť situácie znamená, že si nemôžeme dovoliť otáľať.

Spojené kráľovstvo ako suverénna vláda Severného Írska má jasnú povinnosť zabezpečiť rovnosť komunít, ako aj ochranu hospodárskych práv. EÚ to žiadnym spôsobom negatívne neovplyvní – tak ako keď sme od vzniku protokolu zabezpečili rovnakú ochranu pre jednotný trh Európskej únie.

Musíme obnoviť prvoradosť Belfastskej dohody vo všetkých jej rozmeroch ako základ pre znovuobnovenie miestnej exekutívy. Urobíme to prostredníctvom technických opatrení prispôsobených realite Severného Írska.

Urobíme to spôsobom, ktorý zásadne rešpektuje obe únie: úniu Spojeného kráľovstva, ako aj Európsku úniu. A splníme si tak naše záväzky voči všetkým komunitám Severného Írska.

Ako jedna zo strán, ktorá podpísala Belfastskú dohodu a ručí za ňu, Spojené kráľovstvo prijme potrebné rozhodnutia na zachovanie mieru a stability.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #EÚ #Veľká Británia #Severné Írsko #Belfastská dohoda